Årbogen for 2019 bliver forsinket

Her først i december plejer alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved at modtage årets flotte årbog. Det gør de desværre ikke i år, for det har ikke været muligt at få årbogen færdig til sædvanlig tid.

Der er derfor brug for, at medlemmerne har tålmodighed og venter på, at årbogen bliver færdig til udsendelse formodentligt først omkring den 1. februar 2020.

Til gengæld er der grund til at glæde sig til årbogen for 2019. Bogen har ingen titel endnu, men den beskriver de permanente udstillinger, der siden 2010 er genopstillet på Sønderborg Slot.

Hver af disse udstillinger får et kapitel i bogen med en indledning, som inkl. billeder fylder 4-6 sider, og som trækker hovedtræk af periodens sønderjyske historie op. Herefter følger så 12-16 sider med billeder og fortællinger om udvalgte genstande.

side fra aarbog2019
Tilfældigt opslag fra årbogen for 2019

Det bliver således en nyttig bog, der kan fungere som et katalog over slottets udstillinger. Men det bliver også en smuk og meget flot opsat bog, som mange vil blive glade for at få som gave. Som medlem af Historisk Samfund for Als og Sundeved vil du kunne købe yderligere eksemplarer af bogen med en reduktion i forhold til boghandlerprisen.

Betalingen for den forsinkede årbog for 2019 er dækket af kontingentet for 2019. Kontingent for det kommende år bliver som helt normalt og forhåbentligt uden forsinkelse opkrævet først i det nye år. Kontingentet er stadig kun 200,- kr. for kalenderåret 2020.