Fjerde foredrag om Sønderborg Havn

Så nærmer tiden sig for det fjerde og sidste foredrag i den meget velbesøgte foredragsrække om Sønderborg Havns skiftende funktioner og skiftende omfang og udseende og bebyggelse. Dette sidste foredrag finder som de foregående sted i RiddersalenSønderborg Slot. Og som tidligere annonceret er det

ONS 26 APR kl. 19:30

Aftenens foredragsholder er cand. mag. Christian Bo Bojesen, der har beskæftiget sig med Sønderborg Havns tidligste historie i flere sammenhænge og bl.a. skrevet artikler i Sønderjysk Månedsskrift om aftenens emne. Christian Bo Bojesen har kaldt sit foredrag

"Sønderborg Havn i Middelalderen" 

ebeltoft500 

Christian Bo Bojesen vil tage udgangspunkt i, at kildematerialet om specielt Sønderborg Havn er meget sparsomt for den periode, der er aftenens emne. Derfor vil gennemgangen have en topografisk indfaldsvinkel om de muligheder, beliggenheden giver, om Middelalderens havnetyper og handelsforbindelser, om smugleri og ulovlige havne.

engelen500

Christian Bo Bojesen har været specielt interesseret i Sønderborg som flådehavn og som muligt byggested for den danske flådes allerførste orlogsskib, Engelen, der blev bygget efter ordre fra kong Hans omkr. 1510. Her vil aftenens foredrag tale i direkte tilknytning til den aktuelle interesse for orlogsskibet Engelen, der netop har bevirket nedsættelse af en projektgruppe, der vil arbejde for at gøre Engelen og byggeriet af det store skib mere kendt.

Læs mere om Engelenlige her link

Læs JydskeVestkystens artikel om den nye projektgruppe lige her link

Det er ikke nødvendigt med tilmelding til foredraget, og der er som altid gratis adgang for de to arrangerende foreningers medlemmer.

Foredragsrækken om Sønderborg Havns historie er en nyskabelse i den forstand, at det er første gang Historisk Samfund for Als og Sundeved laver et arrangement i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg kreds. De to foreningen har gennem mange år lavet lokale foredrag, der såmænd lige så godt kunne være arrangeret i den ene forenings regi som i den andens. Nu har vi så prøvet at hjælpe hinanden i et fællesarrangement, der også har Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot som medarrangør.

 

logo til kuvert  histsamfsdrjyl2 slotslogo

 {flike id=376}