Her er du : Forsiden Årets bog
 
PDF Udskriv Email

  Hertuggodser

Storgodssamfund på Als og Sundeved

fra 1500-tallet til 1800-tallet

Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2016 hedder "Hertuggodser - Storgodssamfund på Als og Sundeved fra 1500-tallet til 1800-tallet". Årbogen udgives som altid i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland — Sønderborg Slot. Bogen er skrevet af museets leder, overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, der i 2003 blev dr. phil på en afhandling netop om de sønderjyske godser.

aarbog2016

I bogens grundige tekst fremlægger Carsten Porskrog Rasmussen dele af sin meget omfattende viden om fortidens landbrug, og han supplerer med ny viden og nye opdagelser om den måde at organisere jorddriften på, som hertug Hans den Yngre tog initiativer til i slutningen af 1500-tallet. Kort fortalt blev mest muligt jord samlet under herregårdslignende storgårde underlagt egnens hertugelige slotte.

Bogen er disponeret i tre hovedafsnit. I det første afsnit bliver der fortalt om, hvordan Als og Sundeved blev omorganiseret til samfund af storgodser med Hans den Yngre som leder. I det midterste og største afsnit fortælles meget omfattende om organiseringen og den videre udvikling af dette hertugelige godssystem og rigtig meget om dagligdag og vilkår for samtidens mennesker, embedsmænd og bondebefolkningen af bolsmænd, fæstere, kådnere og inderster. Her bliver fortalt om økonomiske forhold, om retsforhold, om årets gang i landsbyen med pudsige og tankevækkende detaljer. I det tredje og sidste afsnit bliver der så fortalt om, hvordan dette specielle godssystem blev afviklet igen fra slutningen af 1700-tallet med lige så stor konsekvens som det blev oprettet i slutningen af 1500-tallet.

Årbogen slutter som altid med udførlige årsberetninger om året 2015 fra Historisk Samfund for Als og Sundeved og fra Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Bogen er på 315 sider med teksten sat i to spalter med et væld af illustrationer - både historiske billeder og helt nye fotos optaget til bogen her. Der er ikke mange opslag i bogen uden en illustration, og på mange opslag er de flere billeder i sort/hvid eller farver.

Bogen koster 298,- kr. i boghandelen, men medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved  kan købe yderligere eksemplarer af bogen til f.eks. gaver og foræringer i museumsbutikken på Sønderborg Slot til en særpris på 248,- kr.

Bogen kan også bestilles lige herlink

 


  

Senest opdateret: Onsdag, 06. december 2017 15:17