Årbogen for 2017

  Historien på væggen

Historiemalerier på Sønderborg Slot

Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2017 hedder "Historien på væggen - Historiemalerier på Sønderborg Slot". Årbogen udgives som altid i et tæt samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland — Sønderborg Slot. Bogen er skrevet af seks af de nuværende og tidligere medarbejdere ved museet på Sønderborg Slot med overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen som redaktør.

aarbog2017 500

Årbogen indledes Carsten Porskrog Rasmussens artikel om historiemaleri som genre og om denne genres særkender og særlige historie.

Herefter følger i 43 artikler historierne om mere end 40 af de malerier, der hænger rundt om på Sønderborg Slot. Museet på Frederiksborg Slot har Danmarks størte samling af historiemalerier, men på Sønderborg Slot befinder sig også en samling af ganske anseeligt omfang. Og de fleste af disse billeder er omtalt og beskrevet i årets årbog.

Hver artikel indledes med et helsides foto af det beskrevne maleri. Herefter følger historierne, der ikke blot fortæller om de begivenheder, maleriet skildrer, men også om maleriets tilblivelse og de sammenhænge, maleriet blev til i. Billedernes dobbelhistorie er således bogens særkende, og der er mange spændende og sjove og skæve historier knyttet til billederne..

Den velfortalte tekst er overskueligt sat i to spalter og opdelt i mindre underafsnit med egne overskrifter. De store indledende billeder er suppleret med et utal af andre farveillustrationer, så det er igen i år ikke blot er blevet en spændende og interessant informativ bog, men også en meget flot bog med en farveillustration på så godt som hvert eneste opslag.

Årbogen slutter med udførlige årsberetninger om året 2016 fra Historisk Samfund for Als og Sundeved og fra Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Til allersidst i bogen har Carsten Porskrog Rasmussen skrevet om nu afdøde forhenværende museumsinspektør Inge Adriansen og om Inge Adriansens enestående og uvurderlige virke gennem næsten 50 år for museet på Sønderborg Slot og for Historisk Samfund for Als og Sundeved. Inge Adriansen døde den 27. oktober i år.

Årbogen har 224 sider. Den koster 198,- kr. i boghandelen og i museumsbutikken på Sønderborg Slot, men medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved  kan købe yderligere eksemplarer af bogen til f.eks. gaver og foræringer i museumsbutikken på Sønderborg Slot til en særpris på 160,- kr.

Bogen kan også bestilles lige herlink

 {flike id=389}