Her er du : Forsiden Foredrag
 
Foredrag
Fjerde foredrag om Sønderborg Havn PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Torsdag, 13. april 2017 17:06

Så nærmer tiden sig for det fjerde og sidste foredrag i den meget velbesøgte foredragsrække om Sønderborg Havns skiftende funktioner og skiftende omfang og udseende og bebyggelse. Dette sidste foredrag finder som de foregående sted i RiddersalenSønderborg Slot. Og som tidligere annonceret er det

ONS 26 APR kl. 19:30

Aftenens foredragsholder er cand. mag. Christian Bo Bojesen, der har beskæftiget sig med Sønderborg Havns tidligste historie i flere sammenhænge og bl.a. skrevet artikler i Sønderjysk Månedsskrift om aftenens emne. Christian Bo Bojesen har kaldt sit foredrag

"Sønderborg Havn i Middelalderen" 

ebeltoft500 

Christian Bo Bojesen vil tage udgangspunkt i, at kildematerialet om specielt Sønderborg Havn er meget sparsomt for den periode, der er aftenens emne. Derfor vil gennemgangen have en topografisk indfaldsvinkel om de muligheder, beliggenheden giver, om Middelalderens havnetyper og handelsforbindelser, om smugleri og ulovlige havne.

engelen500

Christian Bo Bojesen har været specielt interesseret i Sønderborg som flådehavn og som muligt byggested for den danske flådes allerførste orlogsskib, Engelen, der blev bygget efter ordre fra kong Hans omkr. 1510. Her vil aftenens foredrag tale i direkte tilknytning til den aktuelle interesse for orlogsskibet Engelen, der netop har bevirket nedsættelse af en projektgruppe, der vil arbejde for at gøre Engelen og byggeriet af det store skib mere kendt.

Læs mere om Engelenlige her link

Læs JydskeVestkystens artikel om den nye projektgruppe lige her link

Det er ikke nødvendigt med tilmelding til foredraget, og der er som altid gratis adgang for de to arrangerende foreningers medlemmer.

Foredragsrækken om Sønderborg Havns historie er en nyskabelse i den forstand, at det er første gang Historisk Samfund for Als og Sundeved laver et arrangement i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg kreds. De to foreningen har gennem mange år lavet lokale foredrag, der såmænd lige så godt kunne være arrangeret i den ene forenings regi som i den andens. Nu har vi så prøvet at hjælpe hinanden i et fællesarrangement, der også har Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot som medarrangør.

 

logo til kuvert  histsamfsdrjyl2 slotslogo

 

 

Senest opdateret: Tirsdag, 06. juni 2017 21:08
 
Foredragsrækken om Sønderborg Havn PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Fredag, 24. februar 2017 17:33

Som tidligere annonceret fortsættes efterårets meget velbesøgte foredragsrække om Sønderborg Havns skiftende funktioner og skiftende omfang og udseende og bebyggelse med yderligere to foredrag her i foråret. Det første er som hidtil i RiddersalenSønderborg Slot

ONS 15 MAR kl. 19:30

Aftenens foredragsholder er overinspektør Mette Guldberg, der er forsknings- og formidlingschef på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Mette Guldberg har kaldt sit foredrag

"Sønderborg Havn - 1600 til 1800" 

sonderborg1769b 

Mette Guldberg vil tage afsæt i, at havnen var hjertet i de fleste gamle købstæder. Den var forbindelsesleddet til omverdenen, og den dannede ramme om mange forskellige aktiviteter og arbejdspladser. Derfor er det ikke underligt, at der også var mange interesser knyttet til havnen.

Aftenens foredrag vil tegne et billede af Sønderborg Havn i 1600- og 1700-tallet set i sammenhæng med søfarten i det øvrige Slesvig, i Kongeriget og den omgivende verden i det hele taget. ​ 

fregattenneptinusb

 Læs evt. mere om Mette Guldberg - på engelsk - lige her link

... eller læs Mette Guldbergs artikel om skibsfarten og handelen med Holland i 1700-tallet lige her link

Det er ikke nødvendigt med tilmelding til foredraget, og der er som altid gratis adgang for de to arrangerende foreningers medlemmer.

Foredragsrækken om Sønderborg Havns historie er en nyskabelse i den forstand, at det er første gang Historisk Samfund for Als og Sundeved laver et arrangement i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg kreds. De to foreningen har gennem mange år lavet lokale foredrag, der såmænd lige så godt kunne være arrangeret i den ene forenings regi som i den andens. Nu prøver vi at hjælpe hinanden i et fællesarrangement, der også har Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot som medarrangør.

sonderborgprospektb

Det fjerde og sidste foredrag i rækken er ONS 26 APR, hvor Christian Bo Bojesen vil fortælle om Sønderborg Havn i Middelalderen. Men herom mere senere!

 

 

logo til kuvert  histsamfsdrjyl2 slotslogo

 

 

Senest opdateret: Tirsdag, 06. juni 2017 21:07
 
Efterårsforedrag 2016 - om godser og storgårde PDF Udskriv Email
Skrevet af Administrator   
Onsdag, 02. november 2016 19:51

Overskriften for dette års to efterårsforedrag er

Als og Sundeved som storgodser

Begge foredrag i dette efterår bliver holdt af den daglige leder af Museet på Sønderborg Slot, overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, der også er forfatter til dette års årbog for Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Fra 1500-tallet til 1700- og 1800-tallet var Als og Sundeved organiseret som storgodser, ikke ulig danske grevskaber som Frijsenborg eller Tranekær. Midtpunkt var de store hertugslotte i Sønderborg, Nordborg, Augustenborg og Glücksborg. Under hver af dem hørte igen flere store herregårde, og under dem hørte så de fleste af egnens bønder.

Det satte sit præg på hele samfundet. Herregårdene var store landbrug, og bønderne skulle gøre hoveri på dem, men bønderne var også underlagt godserne på mange andre måder. Det er en vigtig del af egnens historie. Og lige så vigtigt er det, at systemet forsvandt igen på en usædvanlig konsekvent måde, så Als og Sundeved efter 1930 var lige så fri for store gårde, som den var behersket af dem i 1600-tallet.

gammelgaard

 I to foredrag vil Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om dette system, dets skabelse og dets undergang.

Programmet for de to gratis foredrag er: 

TOR 17 NOV: Storgodsernes opståen og udvikling

Majbølgård

I det første foredrag vil Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om, hvordan Hertug Hans den Yngre sidst i 1500-tallet omskabte hele egnen ved at købe adelen ud, oprette store gårde og omorganisere hele samfundet.

Vi vil høre om, hvordan området efter Hans den Yngres død blev delt i tre-fire storgodser og om, hvordan de fungerede. Det handler om store gårde og mægtige bygninger, men også om bønder og hoveri og om konflikter mellem herrer og bønder. [ Billedet viser Majbølgård i dag ]

 

TOR 24 NOV: Storgodsernes afvikling og tiden derefter

BallegårdI det andet af de to foredrag vil Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om, hvordan godssystemet forsvandt igen. Sidst i 1700-tallet afviklede kongen godserne på Nordals, Kegnæs og i Sundeved. De store gårde blev udstykket og bønderne selvejere.

På Sydals levede de augustenborgske godser videre. Her rasede der en voldsom konflikt mellem hertugen og bønderne først i 1800-tallet. Den blev først afsluttet, da den danske stat overtog godserne under Treårskrigen og gjorde bønderne til selvejere. Herregårdene blev solgt til private og levede videre som store godser. Deres ende kom efter 1920, da de næsten alle blev udstykket. [ Billedet viser Ballegård i dag ]

Begge foredrag finder sted i Riddersalen på Sønderborg Slot kl. 19:30, og der er gratis adgang til foredragene. Det er ikke muligt at reservere pladser på forhånd, så det er bare med at møde op i god tid. Men der plejer nu at være plads til alle!

Som altid er foredragene arangeret i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Senest opdateret: Torsdag, 23. februar 2017 19:48
 
Billedforedrag om Sønderborg havn PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Tirsdag, 27. september 2016 20:23

Som tidligere annonceret bliver det næste foredrag i foredragsrækken i RiddersalenSønderborg Slot om Sønderborg Havns skiftende funktioner og skiftende omfang og udseende og bebyggelse afviklet

ONS 12 OKT kl. 19:30

Aftenens foredragsholder er Sten Boye Poulsen, der har kaldt sit billedforedrag

"Fra Sønderbro til Verdens Ende" 

 havnentysk

Sten Boye Poulsen har, siden han startede som ung lærer i Sønderborg omkring 1970, været optaget af at fotografere gader og bygninger og forretninger rundt om i byen. Desuden har Sten Boye  indsamlet og affotograferet skiftende tiders postkort og andre gamle billeder fra byen, så han i dag har en meget stor billedsamling til illustration af Sønderborgs historie de seneste godt 100 år.

a52342314i0012 320x a52342314i0007 320x

Sten Boye Poulsen har bl.a. anvendt sin store billedsamling til at udgive den årlige Sønderborg-kalender med billeder og historier fra det gamle Sønderborg, og han har etableret webstedet Sønderborghistorier med masser af oplysninger om den sønderborgske lokalhistorie. Desuden har Sten Boye tidlige holdt meget populære og velbesøgte billedforedrag med før / nu billeder fra rundt om i byen.

havnen1920

Imidlertid er det nu første gang Sten Boye vil sammensætte en række billeder til belysning specielt af havnens historie i mands minde. Han vil tilrettelægge aftenens billedforedrag som en vandring fra sted til sted gennem skiftende tider med billeder fra stederne før og nu - fra travl trafikhavn til hyggelig turisthavn.

Læs evt. mere om Sten Boye Poulsen på hans eget websted www.stenboye.dk lige her link

Og besøg Sten Boyes meget omfattende Sønderborghistorier lige her link

Slottet1960

Det er ikke nødvendigt med tilmelding til foredraget, og der er som altid gratis adgang for de to arrangerende foreningers medlemmer.

Foredragsrækken om Sønderborg Havns historie er en nyskabelse i den forstand, at det er første gang Historisk Samfund for Als og Sundeved laver et arrangement i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg kreds. De to foreningen har gennem mange år lavet lokale foredrag, der såmænd lige så godt kunne være arrangeret i den ene forenings regi som i den andens. Nu prøver vi at hjælpe hinanden i et fællesarrangement, der også har Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot som medarrangør.

logo til kuvert  histsamfsdrjyl2 slotslogo

 

 

Senest opdateret: Tirsdag, 01. november 2016 21:18
 
Foredrag om De Hvide Busser PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Torsdag, 15. september 2016 21:49

I samarbejde med foreningen Ældre Sagens lokalafdeling for Sønderborg-Sundeved arrangerer Historisk Samfund for Als og Søndeved og Museet på Sønderborg Slot et foredrag om hjemtransporten af kz-fange i slutningen af Anden Verdenskrig.

Foredragsholder er overinspektør Henrik Skov Kristensen fra Frøslevlejrens Museum. Han har kaldt sit foredrag

De Hvide Busser i et sønderjysk perspektiv

hvidebusser

Foredraget finder sted

MAN 3 OKT 2016

kl. 19:00

i

Riddersalen på Sønderborg Slot

Det er nødvendigt med tilmelding til foredraget. Det kan kun ske ved henvendelse til Henning Jepsen på telefon 2014 1157 eller med mail til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. allersenest ONS 28 SEP.

Omtrent 17.500 fanger blev mod slutningen af den 2. Verdenskrig reddet ud af de tyske kz-lejre gennem den såkaldte 'Bernadotte-aktion'. Internationalt anses aktionen, som også kendes under navnet 'De Hvide Busser', for at være svensk, men den havde også et stærkt dansk islæt. Kruså-Padborg-området spillede en helt afgørende rolle under aktionen, og De Hvide Busser udgør en meget central komponent i den sønderjyske erindring om Besættelsen.
Foredraget fortæller om, hvordan det store drama udspillede sig i grænseområdet, herunder om de delikate og hemmelige dansk-tysk-svenske forhandlinger på Brundlund Slot i Aabenraa. Men foredraget fortæller også om, hvordan synet på De Hvide Busser har udviklet sig over tid - og om der er baggrund for en justering af vurderingen af De Hvide Busser.

Henrik Skov Kristensen har skrevet om De Hvide Busser på Nationalmuseets websted lige her link

Nationalmuseet har også lavet et omfattende materiale om De Hvise Busser til læsning eller download lige her link

... og så skrev foreningens tidligere formand, Harald Roesdahl et afsnit med titlen "Læge ved De hvide Busser" i foreningens årbog for 1995 "Als og Sundeved 1940-45".

Senest opdateret: Tirsdag, 01. november 2016 21:18
 
Side 1 af 3