Her er du : Forsiden Nyheder
 
Nyheder - og hvad der har været det!
Generalforsamling 2012 PDF Udskriv Email
Skrevet af Administrator   
Mandag, 23. januar 2012 16:40
Så er alle detaljer i forbindelse med afviklingen af årets generalforsamling helt på plads og aftenens forløb bliver:

Generalforsamlingen finder sted

TOR 15 MAR kl. 19:00

i

Menighedshuset i Østergade.


Foreningens vedtægter bestemmer, at generalforsamlingen skal holdes hvert i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Christian Fægteborg, Henning Jepsen og Egon Bauer. De er alle tre villige til at tage imod et eventuelt forslag om genvalg. Og bestyrelsen vil foreslå genvalg af de tre.

Jørgen Dahl har ønsket at udtræde af bestyrelsen ved dette års generalforsamling. Bestyrelsen foreslår, at suppleanten Ivan Skjoldager indtræder i bestyrelsen efter Jørgen Dahl i den resterende del af dennes valgperiode. Derved vil Ivan Skjoldager være på ordinært valg i 2013.

Som ny suppleant i stedet for Ivan Skjoldager foreslår bestyrelsen Mikkel Blønd Vestergård fra Sønderborg valgt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen.

Aftenen starter med musikalske indslag præsenteret af Sønderjysk Pigekors Spirekor og det nydannede Sønderjysk Drengekor.

Efter kaffen er der selvfølgelig igen i år et lotteri om mange spændende bogpræmier.

renerasmussenAftenens foredrag bliver holdt af den nyansatte inspektør ved Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot, Rene Rasmussen.

Han har kaldt sit foredrag "Civilfangerne på Sønderborg Slot". Foredraget knytter sig til den nyåbnede, permanente udstilling om Sønderjylland under Første Verdenskrig og vil belyse forhold fra tiden 1914 -1918, som nok ikke er så almindeligt kendte om interneringen af danske ledere og farvandskyndige i august 1914.

Rene Rasmussen har skrevet om emnet i bogen Sønderjyderne og den store krig 1914-1918, redigeret af Inge Adriansen og Hans Schultz Hansen og udgivet af af Museum Sønderjylland og Historisk samfund for Sønderjylland i 2006.

Hvis du ikke har bogen og gerne vil læse afsnittet som forberedelse til generalforsamlingens foredrag er afsnittet tilgængeligt på webstedet historiennu.dk lige her link

Der er planer om igen i år at supplere foredraget med et musikalsk indslag, men det er endnu ikke helt afklaret, hvem der skal underholde forsamlingen.

Indkaldelsen til generalforsamlingen bliver sendt med posten sammen med et girokort til betaling af kontingent for 2012 midt i februar. Desuden annonceres generalforsamlingen i Sønderborg Ugeavis.

Men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved TOR 15 MAR.

 
Nye priser på bogtilbud til medlemmer PDF Udskriv Email
Skrevet af Administrator   
Torsdag, 08. december 2011 12:52

I den nye årbog om de fem flotte fyrsteslotte ved Flensborg Fjord er der igen i år indlagt en lille folder med nyt fra foreningen.

I folderen er der en liste over de tidligere årbøger, der stadig er på lager og som fortsat sælges til medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved til stærkt reducerede priser.

Fem af de dyreste af bøgerne på listen kan nu købes til yderligere nedsatte medlemspriser.

bog01aarbog04_82_300

Det drejer sig om årbøgerne for 2002 - Taks og trempel - der hidtil har kostet 150,- kr., for medlemmer, for 2003 - Første Verdenskrig i mikroperspektiv - der også kostede 150,- kr., for 2004 - Et kristeligt, kongeligt, fyrsteligt fangenskab - også til 150,- kr., for 2008 - Revolutionen og magten - til 200,- kr. for medlemmer og endelig for 2009 - Lokal-, regional- og rigshistorie - der hidtil kostede 150,- kr.

aarbog08

aarbog2009_300

Prisen for de fem årbøger vil fremover være 98,- kr. for hver bog.

Bøgerne kan købes i museumsbutikken på Sønderborg Slot eller bestilles lige her link

Det kunne da vist være et godt bud på en julegave i år?

 
Så er årbogen på vej! PDF Udskriv Email
Skrevet af Administrator   
Mandag, 05. december 2011 23:54

Så er Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2011 om de fem fyrsteslotte omkring Flensborg Fjord på vej ud til alle foreningens medlemmer.

aarbogenvises11Bogen blev i dag præsenteret ved en sammenkomst i dag i Havesalen på Augustenborg Slot for pressen og et indbudt publikum.

Bogens to forfattere, Inge Adriansen og Peter Dragsbo fortalte på skift om bogens tilblivelse og kort om dens indhold og takkede specielt de to fotografer, Kim Holm og Søren Petersen for bogens meget fine billeder, der er optaget specielt til denne bog.

Borgmester Åse Nygaard fik overdraget det første eksemplar af den nye årbog, og hun takkede for bogen og fortalte bl.a. om bogens mulige rolle i kommunens aktuelle bestræbelser for at Sønderborg skal blive europæisk kulturby i 2017.

Bøgerne til medlemmerne blev pakket i kuverter i lørdags og allerede i går søndag blev de første stabler hentet af de spejdere og lokalhistoriske foreninger, der i de kommende dage vil bringe bøgerne ud til medlemmerne.

aarbog11

Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan købe yderligere eksemplarer af den flotte bog for 150,- kr. i museumsbutikken på Sønderborg Slot eller lige her link

Hos de lokale boghandlerne, som allerede har bogen på hylderne, vil den koste 198,- kr.

 

 
Hils på løven - som de første! PDF Udskriv Email
Skrevet af Administrator   
Torsdag, 01. september 2011 22:04

Den fælleseuropæiske „Bygningskulturens Dag“ bliver i år afviklet SØN 11 SEP.

I Flensborg markeres dagen med et omfattende program med flere arrangementer af interesse for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

istedloevenEfter 147 år vil det nemlig atter være muligt at se Istedløven på dens oprindelige plads på Den gamle Kirkegård.

I juni måned 2009 besluttede byrådet i Flensborg, at der skulle tages kontakt til de danske myndigheder for at drøfte mulighederne for føre Istedløven til Flensborg.

Efter over to års arbejde er Istedmindesmærket nu genskabt på sin oprindelige plads i Flensborg, og på bygningskulturens dag vil det for første gang blive præsenteret for offentligheden.

I dagens anledning vil arkitekt Henrik Gram fra byens fredningsafdeling vise rundt på Den gamle Kirkegård og fortælle om kirkegårdens historie og om Istedløvens omskiftelige tilværelse og om arbejdet med nu at genskabe monumentet.

Der er to rundvisninger på dansk. Hvis man vil deltage i en af disse, skal man møde op ved kapellet, som ligger ved hovedadgangen til Den gamle Kirkegård.

Rundvisningerne, som er gratis, starter Kl. 10:00 og kl. 11:30

Et andet af arrangementerne på „Bygningskulturens Dag“ i Flensborg er en rundvisning på
Marineskolen i Mürwik. Normalt er der ikke adgang til Marineskolen, men SØN 11 SEP åbnes dørene for offentligheden.

Marineskolen kunne sidste år fejre sit 100 års jubilæum efter en langvarig og meget
omfattende restaurering af hele det storslåede anlæg.

Også her tilbydes en rundvisning ved arkitekt Henrik Gram. Han vil fortælle om marineskolens opståen og udvikling og om skolens dramatiske rolle i forbindelse med afslutningen af Anden Verdenskrig.

Den dansksprogede rundvisning, som er gratis, begynder kl. 14:00. Mødestedet
er den øvre ende af den store havnetrappe.

Marineskolens parkeringsplads P6 med tilkørsel via Twedter Mark må denne dag benyttes af de besøgende.

 
Bussen til Sydfyn er fuld! PDF Udskriv Email
Skrevet af Administrator   
Torsdag, 18. august 2011 20:54

smileygladI dag - TOR 18 AUG - blev de sidste tre pladser til efterårsudflugten LØR 3 SEP reserveret. I dagene umiddelbart efter udsendelsen af nyhedsbrevet TOR 11 AUG kom de første 30 tilmeldinger.

Og efter annoncen i Sønderborg Ugeavis TIR 16 / ONS 17 AUG kom så de resterende 14 tilmeldinger.

sursmileyMen desværre kom der i dag også tilmeldinger fra yderligere fem , der gerne ville med på turen. Der er 44 pladser i den bestilte bus, og vi har i dag forgæves forsøgt at få en større bus til turen. Så de seneste fem tilmeldte er nu på en venteliste og vil blive kontaktet, såfremt nogen af de tilmeldte skulle fortryde eller på anden måde blive forhindrede.

Det er derfor vigtigt at give besked på 7441 5580, såfremt nogen af de tilmeldte alligevel ikke kan deltage på turen.

 
<< Første < Forrige 11 12 13 14 15 16 17 18 Næste > Sidste >>

Side 18 af 18