Her er du : Forsiden Nyheder
 
Nyheder - og hvad der har været det!
Grænsekontrol - fotoudstilling på Sønderborg Slot PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Fredag, 26. februar 2016 19:46

Museet på Sønderborg Slot viser i marts og april en fotoudstilling med titlen ”På grænsen” af fotografen Jens Christian Top.

paskontrolBillederne på særudstillingen er taget af to omgange - den første gruppe fra den dansk-tyske grænse er taget 24 MAR 2001, som var den sidste dag med paskontrol før Schengen. Og den anden gruppe fotografier er taget præcis ét år senere, da paskontrollen var borte.

Udstillingen er jo blevet højaktuel, idet der i begyndelsen af 2016 igen kom grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Ironisk nok sker det lige før 15-årsjubilæet for grænsekontrollens afskaffelse i marts 2001.

Det markerer Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot i marts-april med udstillingen ”På grænsen”. Fotografen Jens Christian Top besøgte grænsen den 24. marts 2001, den sidste dag med grænsekontrol, før Danmark indtrådte i Schengen-samarbejdet. Han besøgte alle de syv bemandede grænseovergange og en enkelt ubemandet og tog billeder af det, han oplevede. Præcis et år senere besøgte han de samme steder. Nu var alt anderledes. Politiet var væk, folk standsede ikke længere op ved grænsen, og bygninger og anlæg lå øde hen, hvis de ikke var forsvundet.

Netop nu, hvor der igen er kontrol ved grænsen, er det tankevækkende at se på disse billeder af den gang, tingene sidst ændrede sig: hvordan det gik fra en tydelig grænse med kontrol, til en mere åben og utydelig grænse.

krusaa

Og man kan jo fortsætte til grænsen for at se, hvordan det så tager sig ud nu, eller fundere over, hvordan grænsen vil tage sig ud om ti år, på 25-årsdagen for Schengen.

Udstillingen åbner TOR 3 MAR 2016 og kan ses til og med SØN 1 MAJ 2016.

... og medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved har som altid gratis adgang til Museet på Sønderborg Slot.

 
Generalforsamling 2016 PDF Udskriv Email
Skrevet af Administrator   
Onsdag, 24. februar 2016 17:03

Årets generalforsamling med beretninger om året 2015 og planer for det indeværende år er fastsat til

TOR 17 MAR kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Årets generalforsamling blev annonceret i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2016 med mail MAN 11 JAN til alle medlemmer registreret med en email-adresse og med brev til alle øvrige medlemmer et par dage senere.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Ole Andersen, Henning Ladefoged Sørensen og Frede Tychsen. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år. Alle på valg har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode. Bestyrelsen foreslår derfor genvalg af alle på valg.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil museumsinspektør Axel Johnsen fortælle om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Efter det traditionelle kaffebord er der igen i år et lotteri om mange spændende bogpræmier.

Efter kaffen holder museumsinspektør Axel Johnsen aftenens foredrag med titlen "Sønderjylland i Europa-debatten 1957-1963".

Axel Johnsen arbejder for tiden på en bog om Grænseforeningens historie og er i den forbindelse stødt på flere kilder, der kan sætte betydningen af København-Bonn Erklæringerne i 1955 og udviklingen i årene derefter i nye perspektiver.

 
Tre dages tur til Middelalderens Sjælland PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Fredag, 05. februar 2016 20:07

Der er stadig ledige pladser i bussen til den tidligere annoncerede tur over tre dage til


Middelalderens Sjælland

22 - 24 MAJ 2016

Prisen for turen er 2.999 pr. person i dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse er 600 kr. (begrænset antal).

Tilmelding til turen sker ved henvendelse til Henning Jepsen på 20 14 11 57 eller på Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. senest TOR 25 FEB.

Roskilde domkirke

Turen starter fra Sønderborg Slot SØN 22 MAJ kl. 07:30 og slutter samme sted TIR 24 MAJ kl. ca. 19:00.

På vej til Sjælland er der besøg på Nyborg Slot. Efter indtagelse af de medbragte madpakker fortsætter turen til Sorø, hvor der er omvisning i Klosterkirken og bagefter i  Akademihaven. Derfra går turen til Fjenneslev Kirke. Hvis tiden tillader det, er der også et besøg ved Bjernede Rundkirke inden ankomsten til hotellet, Sørup Herregård.

Om mandagen er der først besøg i Sct. Bendts Kirke i Ringsted, inden turen fortsætter til Næstved, hvor bl.a. Herlufsholm og Skt. Peders Kirke venter inden en lille byvandring blandt byens mange velbevarede middelalderlige huse - Stenboderne, Det gamle Rådhus, Apostelgården til eksempel.

Skt. Peders Kirke - NæstvedEfter morgenmad den sidste dag er der besøg i Roskilde Domkirke. Efter frokosten går turen mod Sønderborg med besøg undervejs ved vikingeborgen Trelleborg ved Slagelse.

Prisen inkluderer 2 x overnatning, 2 x morgenbuffet, 2 x aftensmad, 1x rundstykke med kaffe/te på udrejsen, 4-stjernet bus, entrébilletter og guide. Frokoster og drikkevarer er ikke inkluderet. På udrejsen påregnes frokosten at bestå af deltagernes medbragte madpakker. 

Oplysning om betaling får du ved tilmeldingen.  Turen gennemføres ikke, hvis der er færre end 40 tilmeldte deltagere.

Læs mere om hotellet Sørup Herregårdlige herlink

 
Kontingent for 2016 PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Onsdag, 13. januar 2016 12:21

kontingentlogo2016Så skulle opkrævningerne til betaling af kontingent for 2016 gerne være ude hos alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved. Kontingentet er ikke forhøjet de seneste år, så også for 2016 er det kun 200,- kr. for årbog og foredrag og udflugter og ture og fri adgang til Sønderborg Slot og til Cathrinesmindes Teglværk. Det er da billigt!

MAN 11 JAN blev kontingentopkrævninger udsendt gennem det nye medlemssystem til alle de godt 1000 medlemmer, der nu har indskrevet deres email-adresse i systemet. De øvrige 492 medlemmer vil modtage kontingentopkrævningen helt som de foregående år i et brev med posten.

Det er nu anden gang, vi bruger det nye regnskabs- og medlemssystem til kontingentopkrævning, så det er stadig spændende, hvordan det hele ville forløbe. Der blev gjort en del erfaringer det første år, så det ser ud til at alt vil forløbe endnu nemmere i år. Der har været en del henvendelser fra medlemmer med problemer i forbindelse med åbning af mailen og adgang til regningen. Vi oplever, at der er mailsystemer med spamfiltre, der filtrerer sådanne masse-udsendelser fra som spam. Så kan du ikke finde mailen med din opkrævning, kunne det være at den er blevet skubbet over i mappen med spam-post.

Er der tvivl om noget i forbindelse med kontingentbetalingen eller med det nye medlemssystem, er ethvert medlem meget velkommen til at ringe eller maile til et medlem af IT-udvalget. Så må vi hjælpe hinanden med at finde løsninger.

Betaling
Opkrævningen er forsynet med de nødvendige oplysninger til betaling i banken eller online via NetBank. Medlemssystemet er sat op til udelukkende at bruge indbetalingskort af 71-kortarten, hvor tallet med de mange foranstillede nuller identificerer indbetaleren, så hverken navn eller medlemsnummer skal oplyses.

betalingsid16

For mange medlemmer er der et stort tilbageskridt, at det ikke længere er muligt at betale kontingentet kontankt i MuseumsButikken på Sønderborg Slot. Det er surt, men sådan er det altså bare!

Sidste år ville en del medlemmer gerne meldes ud af vores forening pga. af disse nye bestemmelser - og ikke mindst pga. at nogle banker tager helt absurde gebyrer for at tage imod kontingentbetalingen. For ALLE disse medlemmer lykkedes det at finde en løsning, så der skete ingen udmeldelser pga. det nye medlemssystems krav. Det første skridt til at finde en løsning er at have faktura- og/eller medlemsnummer klar og så ringe til kassereren Jens Verner Nielsen på 74 41 55 80.

Betalingsfristen er i år sat til 10 FEB 2016.

Kvittering som adgangstegn til museet
Når kontingentbetalingen er bogført, vil systemet automatisk sende en kvittering, der kan bruges som adgangstegn til Museet på Sønderborg Slot og også i år som adgangstegn til Cathrinesmindes Teglværk.

Der kan imidlertid gå nogle dage, inden betalingen bogføres, så har du brug for en kvittering / et adgangskort til slottet inden da, er det nødvendigt at få en kvittering fra banken.

Registrering af email
Hvis du har en email-adresse, vil det gøre arbejdet for regnskabsføreren meget nemmere - og vi kan spare den dyre porto - hvis du registrerer dig i systemet. Du kan finde en grundig billedvejledning i registreringen lige her link

Hvis du har mistet det brev, der blev postomdelt til alle medlemmer i foråret med oplysninger om registreringen, er du meget velkommen til at ringe til kassereren Jens Verner Nielsen på 74 41 55 80. Så kan du hurtigt blive ført ind i systemet.

Husk at rette dine oplysninger i medlemssystemet
En af fordelene ved det nye medlems- og bogføringssystem er, at det enkelte medlem selv styrer sine oplysninger i medlemsregisteret. Men det virker altså kun, hvis medlemsregisteret bliver holdt ved lige!

Derfor er det vigtigt, at du husker selv at rette oplysningerne, hvis du skifter f.eks. adresse, mobilnummer eller email-adresse - eller navn :-).

 

 

 
Årbogen for 2015 PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Mandag, 14. december 2015 00:03

 

 Sønderborgs Soldater

Kasernen i Sønderborg 1907 - 2014

 

Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2015 hedder "Sønderborgs Soldater - Kasernen i Sønderborg 1907-2014". Årbogen udgives som altid i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland — Sønderborg Slot. Bogen er redigeret af museets medarbejdere Carsten Porskrog Rasmussen, René Rasmussen og Axel Johnsen.

aarbog2015

"I mere end hundrede år har Sønderborg Kasernes markante røde bygninger ikke bare været ét af byens vartegn, men også en vigtig forbindelse mellem byen og verden."

Således indleder de tre redaktører bogens forord, hvori de hurtigt opridser historien om de "markante røde bygningers" forskellige formål og anvendelser gennem de mere end 100 år indtil lukningen af Sergentskolen i foråret 2014.

Museumsinspektør René Rasmussen er forfatter til bogens første artikel - "Marinestation og skibsartilleriskole 1907-1918" - om opførelsen af bygningerne og om den første anvendelse som et led i det tyske kejserriges drømme om global indflydelse ved hjælp af en flåde i stil med den brittiske.

Hvad der er myte og hvad der er virkelighed i forbindelse med Als' selvstændighed under præsident Topff beskriver museumsinspektør Axel Johnsen i artiklen "Her regerede Topff! - Kejserrigets undergang set fra marineskolen i Sønderborg".

Pensioneret overlæge Andreas Johannsen fra Museet - Sønderborg Sygehus fortæller i artiklen "Krigsinvalideskolen i Sønderborg 1920-1925" om, hvordan kasernebygningerne også blev anvendt til at hjælpe ofre fra Første Verdenskrig til en tåleligere tilværelse.

Bogens absolut længste og mest omfattende artikel er skrevet af museumsinspektør ved Tøjhusmuseet Jens Ole Christensen, der kort og godt har kaldt artiklen "Sønderborg garnison 1920-2014". Her får vi historierne om de forskellige uddannelser af først rekrutter og snart efter også af befalingsmænd og senest af alle landets sergenter. Her er spændende detaljer og oplysninger, der sikkert vil vække minder hos mange læsere.

To af museets nyligt afgåede medarbejdere har hver bidraget med en artikel om et af deres særlige forskningsfelter.

Fhv. overinspektør Peter Dragsbo skriver i artiklen "Tysk marinearkitektur 1904 - Sønderborg Kasernes arkitektur mellem nationalromantik og moderne" bl.a. om valg af arkitekt til byggeriet og om de signaler, det store byggeri skulle sende.

I artiklen "Sønderborg Kaserne og erindringskulturen" fortæller fhv. museumsinspektør Inge Adriansen om de mindehøjtideligheder, der er og har været knyttet til kasernen og hvorledes skolernes ledere og medarbejdere har varetaget de militære traditioner på Als og Sundeved.

Og endelig en af redaktionens rigtigt gode ideer! En lang række personer med tilknytning til kasernen enten som ansatte eller som elever på skolerne har ladet sig interviewe til bogen om deres erindringer om opholdet i Sønderborg. Disse personlige erindringer er så klippet fra hinanden i mindre stykker efter emner, der så igen er samlede under fælles overskrifter. Der er erindringsglimt om værnepligt i Sønderborg i 1941, om ledelse, om undervisning, om dannelse, om mekanikere og kørere, om fritid, om byen, om eksamen og om breve hjem i 1963.

Disse erindringsgrupper er samlede over et par sider til hvert emne og anbragt rundt om i bogen, hvor de kunne passe naturligt ind. Det giver en afvekslende og anderledes læseoplevelse.

Årbogen slutter med udførlige årsberetninger om året 2014 fra Historisk Samfund for Als og Sundeved og fra Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Bogen er på 170 sider med teksten læsevenligt sat i to spalter med brede maginer til bl.a. billedtekster til de mange illustrationer. Det er lykkedes redaktørerne at finde rigtigt mange samtidige fotografier fra hele kasernens historie. Der er ikke et opslag i bogen uden en illustration og på mange opslag er de flere billeder i sort/hvid eller farver.

Bogen koster kun 199,- kr. i boghandelen, men medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved  kan købe yderligere eksemplarer af bogen til f.eks. gaver og foræringer i museumsbutikken på Sønderborg Slot til en særpris på 160,- kr.

Bogen kan også bestilles lige her link

 


   

 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 3 af 17