Her er du : Forsiden Nyheder
 
Nyheder - og hvad der har været det!
En generalforsamling i god ro og orden PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Fredag, 07. april 2017 19:53

logo til kuvertPå trods af at det flotte forårsvejr fristede til at blive hjemme i haven eller gå en tur i skoven, var der alligevel mødt næsten 100 medlemmer til generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved i Menighedshuset i Østergade torsdag den 23. marts.

Efter formandens velkomst og fællessangen "Det er så køhnt, det er så dejle" blev Henning Steen Jensen foreslået af bestyrelsen som aftenens dirigent. Han blev valgt uden forslag om modkandidat. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Formanden Frede Tychsen indledte beretningen med at konstatere, at 2016 havde været et godt år for foreningen med mange aktiviteter.

Formanden omtalte årets foredragsvirksomhed, der indledtes med et foredrag i februar af Leif Hansen Nielsen om tyske flygtninge under Anden Verdenskrig. I oktober samarbejdede foreningen med Ældre Sagen Sønderborg-Sundeved om et foredrag af museumsinspektør Henrik Skov Kristensen om ”De Hvide Busser”. I september indledtes så foredragsrækken om Sønderborg Havn i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg Afdeling med et foredrag af direktør Inge Olsen fra Sønderborg kommune med titlen ”Byens havn - Sønderborgs nye bæredygtige bydel” om nutidens og den nærmeste fremtids havn og i oktober det andet foredrag af Sten Boye Poulsen med billeder fra havnen gennem de seneste 100 år.

Formanden fremhævede, at det var noget nyt, at Historisk Samfund for Als og Sundeved og Historisk Samfund for Sønderjylland – Sønderborg Afdeling samarbejder om et sådant fælles arrangement. Han redegjorde for de historiske forskelle mellem de to foreningers formål og virksomhed.

Foredragsvirksomheden fortsatte i november med to foredrag i tilknytning til årets årbog om ”Hertuggodser” af bogens forfatter, overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen.

I sin gennemgang af foreningens foredragsvirksomhed refererede formanden hovedlinjerne i indholdet af alle året foredrag, og han understregede, at alle var arrangeret i samarbejde med museet på Sønderborg Slot.

Formanden omtalte herefter årets store årbog ”Hertuggodser”, der blev udsendt til alle medlemmer midt i december.

Formanden omtalte og kommenterede herefter årets tre ture og udflugter – halvdagsturen til Marinestation Mürwick i maj med 54 deltagere og med Jens Jørgen Todsen som turleder, turen over tre dage i maj til ”Middelalderens Sjælland” med 27 deltagere og med Jytte Urban og Sigga Henriksen som turledere og med Tom Specht som guide og endelig heldagsturen til ”Kongernes Jelling”  i juni med 54 deltagere med Jens Verner Nielsen og Henning Ladefoged Sørensen som turledere.

I 2017 er der også planlagt tre ture. En tur over tre dage fra 30. maj til 1. juni til Lolland, Falster og Møn, en heldagstur til Christiansfeld og Haderslev den 24. juni og en tur over seks dage til Gotland fra 25. til 31. august.

Formanden omtalte de tilskud, der i 2016 er givet til andre foreningers og institutioners formidlings­virksomhed. Cathrinesmindes Venner har modtaget et tilskud på 8.000,- kr. til egnsspillet ”Fare, Fare, Krigsmand”. Til museet på Sønderborg Slot er der købt et el-klaver og to portrætter af Jens Raben og hustru. Der er desuden givet tilskud til indretning af den genopstillede permanente udstilling om slottets historie og til et nyudviklet, digitalt læringsspil, ”MuseumsMysteriet”.

Som noget nyt har foreningen i 2016 deltaget i Sønderborgs Kultur- og Idrætsnat den 19. august. Det gav så mange kontakter, at det er besluttet også at deltage i 2017.

Formanden fortalte herefter om bestyrelsens ønsker om bedre udendørs belysning ved slottet med enkelte projektører mod facaderne og med bedre belysning af især parkeringspladsen og af opkørselen til parkeringspladsen.

Formanden sluttede sin beretning med at takke de to afgående bestyrelsesmedlemmer Ole Andersen og Jens Jørgen Todsen for mangeårigt samarbejde. Ligeledes takkede formanden for det gode samarbejde med museets ledelse og ansatte, med bestyrelsen,  med Bjarne Andersen og med Hanne Thrane. Og endelig en tak til alle medlemmer for opbakning om foreningen.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren Jens Verner Nielsen gennemgik det omdelte regnskab for 2016 ved at knytte uddybende kommentarer til de enkelte konti. Årets resultat blev et lille overskud på godt 3.000,- kr. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren gennemgik derefter det ligeledes omdelte budgetforslag for 2017 med et forventet underskud på godt 40.000,- kr, og det blev også godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Dirigenten havde ved generalforsamlingens indledning oplyst, at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

De tre  bestyrelsesmedlemmer på valg var var Tom Specht, Jens Verner Nielsen og Jens Jørgen Todsen. Tom Specht og Jens Verner Nielsen blev genvalgt uden forslag til modkandidat, men Jens Jørgen Todsen havde oplyst, at han ikke ønskede at tage imod et eventuelt forslag om genvalg. Desuden havde Ole Andersen tilkendegivet, at han efter mange års bestyrelsesarbejde ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Der skulle således vælges to nye medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsens forslag om at lade suppleanterne Poul Callesen og  Sten Boye Poulsen erstatte henholdsvis Jens Jørgen Todsen og  Ole Andersen fandt tilslutning uden forslag om modkandidater.

Til de tre poster som suppleanter til bestyrelsen blev Jette Knapp genvalgt uden forslag til modkandidat, og bestyrelsens forslag om valg af Karin Kaad fra Mintebjerg og Lisbeth Kistrup fra Gråsten fandt tilslutning uden forslag om modkandidater.

Revisorerne Kirsten Todsen og Claus Kejser og revisorsuppleanten Hanne Thrane blev også genvalgt.

Under punktet eventuelt foreslog Frede Tychsen, at de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer rejste sig og kort præsenterede sig selv. Et forslag fra Arne Boldsen om at medlemmer selv afhenter årbogen på museet for at spare portoen blev besvaret af formanden med, at det havde været overvejet og var fundet uhensigtsmæssigt.  Jytte Urban fortalte om turen til Lolland, Falster og Møn og oplyste, at der stadig er ledige pladser, men turen gennemføres. Til slut overrakte formanden vingaver til Ole Andersen og Jens Jørgen Todsen for mangeårigt bestyrelsesarbejde og til Hanne Thrane for stor hjælpsomhed.

Med dirigentens tak til forsamlingen for god ro og orden, og formandens tak til dirigenten for god styring var den egentlig generalforsamling afviklet på lige godt tre kvarter.

. . . o o o O o o o . . .

I forlængelse af generalforsamlingen fortalte museeets leder, overinspektør Carsten Porskrog Rasmussens  om årets arbejde på museet på Sønderborg Slot – Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Carsten Porskrog indledte med at fortælle, at 2016 havde været et lidt besværligt år for Museum Sønderjylland med krav om så store besparelser, at flere afdelinger havde måttet lukkes og flere medarbejdere havde måttet afskediges og med den hidtidige leder Orla Madsens fratrædelse.

Her i 2017 vil den nye leder Henrik Harnow, der kommer fra en stilling som direktør for Danmarks Jernbanemuseum i Odense,  forestå en omfattende omstrukturering af hele Museum Sønderjylland, men Carsten Porskrog mente ikke, at de besøgende på Sønderborg Slot ville mærke meget til den nye omorganisering.

På Sønderborg Slot var der i 2016 lavet nye udstillinger og genopstilling af gamle i tre af museets 40 rum, et nyeindrettet rum om Treårskrigen, et nyoprettet rum om familien Dinesen og genopstilling af en permanente udstilling om Sønderborg Slots bygningshistorie. Denne genopstillede udstilling er suppleret med flere genstande og med ny digital formidling, den er ført op til nutiden og de nye tekster er på tre sprog, dansk, engelsk og tysk.

Der arbejdes nu på den store nye permanente udstilling om tiden efter Genforeningen under overskriften ”Fra 1920 til 2019”. På grund af det omfattende arbejde med de permanente udstillinger har der ikke været nogen særudstilling i 2016 og det vil der heller ikke blive hverken i 2017 eller i 2018.

Besøgstallet på museet var i 2016 50.700. Det er en lille nedgang i forhold til 2015, hvor der kom 52.500 besøgende. Carsten Porskrog kunne godt ønske sig, at der kom flere besøgende, men fandt ikke det faldende besøgstal alarmerende.

Museets medarbejdere udfører en omfattende foredragsvirksomhed. Selv havde Carsten Porskrog holdt foredrag 30 gange i 2016 og René Rasmussen holdt et tilsvarende antal foredrag.

Specielt  René Rasmussen har også i 2016 brugt mange kræfter på at vedligeholde og opdatere det store webprojekt ”denstorekrig1914-1918.dk”. Men arbejdet er så også blevet belønnet med 1,5 millioner sidevisninger.

Medarbejdernes forskning har i 2016 resulteret i Carsten Porskrogs egen bog ”Hertuggodser”, der jo er årbogen for Historisk Samfund for Als og Sundeved. Desuden har flere medarbejdere skrevet artikler til flere tidsskrifter og webprojekter, og Axel Johnsen er lige nu i gang med at skrive Grænseforeningens historie.

Museets leder sluttede med tak for samarbejdet med og forskellige tilskud fra Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Og så var der kaffe med det sædvanlige store kagebord med både boller med smør, høj flødeskumslagkage og flere slags småkager. Som afslutning på kaffebordet blev det traditionelle boglotteri med mange fine præmier afviklet.

I år var der ikke noget foredrag efter generalforsamlingen, men i stedet musikalsk underholdning ved Tim Hansen, der muntert og charmerende spillede og sang på alsisk og rigsdansk og med munter inddragelse af et medsyngende publikum.

Efter den afsluttende aftensang "Vort modersmål er dejligt" kunne de næsten 100 medlemmer klokken halv ti tage hjem med nye indtryk og informationer om den del af det lokale kulturliv og den historieformidling, som Historisk Samfund for Als og Sundeved bidrager til.


 

 Det officielle, kortfattede referat af generalforsamlingen kan hentes eller læses lige her link

... og formandens beretning kan tilsvarende hentes eller læses lige her link

 

 

 
Stadig ledige pladser på Lolland-Falster-turen PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Mandag, 06. marts 2017 13:57

Der er stadig ledige pladser på den bustur over tre dage til Sydhavsøerne, Lolland, Falster og Møn, der tidligere blev annonceret  lige her link

Turen starter TIR 30 MAJ og slutter igen TOR 1 JUN. moensklintPrisen for turen er 3.199,- kr. pr. person i et dobbeltværelse og med et tillæg på 450,- kr. for et enkeltværelse. Det er to overnatninger på det tre-stjernede hotel Hotel Falster i Nykøbing F.

Tilmeldingen kan ske ved henvendelse til Sten Boye Poulsen på 40 86 08 47 eller på mail til  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. med oplysning om navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato og - år for hver deltager.

Tom Specht er rejseleder på turen.

Turen er arrangeret i samarbejde med Panter Rejser.

 

 
PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Mandag, 27. februar 2017 20:36

Som tidligere annonceret er årets

Generalforsamling

 

TOR 23 MAR kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Årets generalforsamling blev annonceret i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2017 med mail TIR 10 JAN til alle medlemmer registreret med en email-adresse og med brev til alle øvrige medlemmer et par dage senere.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Tom Specht, Jens Jørgen Todsen og Jens Verner Nielsen. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

Tom Specht og Jens Verner Nielsen har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode. Men Jens Jørgen Todsen har oplyst, at han efter mange års bestyrelsesarbejde nu ønsker at udtræde af bestyrelsen. Ligeledes har Ole Andersen oplyst, at han også ønsker at udtræde af bestyrelsen ved dette års generalforsamling. Der skal således i år vælges to nye medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at suppleanterne Sten Boye Poulsen og Povl Christian Callesen vælges til bestyrelsen til erstatning henholdsvis for Ole Andersen og for Jens Jørgen Todsen. Følger generalforsamlingen bestyrelsens indstilling, bliver der derfor i år behov for to nye suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen har allerede kontakt til mulige kandidater til suppleantposterne, men modtager gerne yderligere forslag inden generalforsamlingen.

Forslag, som ellers ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

EfTimHansenter det traditionelle kaffebord er der igen i år et lotteri om mange spændende bogpræmier.

Efter kaffen vil der være musikalsk underholdning ved Tim Hansen, der i mange år har været lærer på Nordborg Slots Efterskole.

Tim Hansen er født og opvokset i Sønderborg og læreruddannet fra seminariet i Haderslev. Han har i mange år undervist i sang og musik og har selv optrådt i mange sammenhænge med nye og gamle viser og sange på både rigsdansk og alsisk - og gerne som leder af fornøjelig fællessang.

 
PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Mandag, 20. februar 2017 11:06

Der er stadig ledige pladser i bussen!

[MAN 6 MAR]

Så er det ved at være tid til tilmelding til den tidligere annoncerede bustur over 3 dage til


Sydhavsøerne, Lolland, Falster og Møn

TIR 30 MAJ - TOR 1 JUN

moensklint

Prisen for turen er 3.199,- pr. person i dobbeltværelse inkl. halvpension. Tillæg for enkeltværelse er 450,- kr.

Tilmelding til turen sker tidligst FRE 24 FEB ved henvendelse til Sten Boye Poulsen på 40 86 08 47 eller på mail til  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. med oplysning om navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato og - år for hver deltager.

- - - o o o 0 0 0 0 0 o o o - - -

Busturen over vil byde på oplevelser af flot natur med vidunderlige udsigter fra de mange broer og med hyggelige sejlture - og med et besøg på Tranekær Slot.

Der bliver længere ophold i domkirkebyen Maribo, i det middelalderlige Stege og naturligvis i værtsbyen Nykøbing F. Der vil desuden blive besøg i et udvalg af egnens mange kirker - alle overdådigt udsmykket med middelalderlige kalkmalerier som f.eks. Elmelunde-mesterens helt specielle billeder. Og så er der oplevelser af den enestående natur ved Møns Klint og af det imponerende parkanlæg ved det lille lystslot, Liselund.

På hjemturen bliver der ophold ved borganlægget i Vordingborg med besøg ved Gåsetårnet og med frokostpause i det charmerende Karrebæksminde.

Tom Specht er rejseleder på turen.

Turen er arrangeret i samarbejde med Panter Rejser.

 

 Program for turen

TIR 30 MAJ: Tranekær Slot - Maribo Domkirke
maribodomEfter opsamling i Sønderborg kører vi til Fynshav, hvor vi skal med færgen til Bøjden og Fyn. Herfra kører vi til Langeland. I Tranekær gør vi stop, og efter rundvisning på slottet fortsætter vi til Spodsbjerg.

På færgen, der sejler os til Tårs på Lolland, nyder vi vores medbragte sandwich. Herefter kører vi ad smukke veje til Maribo, hvor vi skal se byens domkirke. Efter besøget kører vi til vores hotel i Nykøbing F., hvor middagen venter.

 ONS 31 MAJ: Stege - Møns Klint - Liselund
liselundDagens udflugter starter i vores værtsby Nykøbing F. Vores guide viser os de historiske steder i byen, samt besøg i byens kirke. Herefter til Stege på Møn, hvor vi ser den historiske Mølleport, og derefter indtager frokosten.

Efter frokost kører vi til Møns Klint, der med sine op til 128 meter er den højeste klint i Danmark. Her ser vi kridtformationerne, og betages af det smukke syn. Eftermiddagens udflugt bringer os til Liselund og videre til Fanefjord Kirke. Herefter retur til Nykøbing F. og vores hotel.

TOR 1 JUN: Vordingborg - Karrebæksminde
gaasetaarnetEfter morgenmaden pakker vi bussen og begynder vores hjemrejse. Undervejs besøger vi Kippinge Kirke, der i middelalderen var en berømt valfartskirke, fordi den ejede nogle dråber af Kristi blod. Herfra kører vi via Storstrømsbroen til Sjælland og Vordingborg. Her gør vi stop og ser Slotsruinen og Gåsetårnet.

Herefter kører vi til Karrebæksminde, den hyggelige havneby ved Susåens udmunding. Her er der mulighed for at købe frokost, inden vi fortsætter vores hjemmerejse via Storebæltsbroen. På Fyn nyder vi en medbragt sandwich et passende sted. Vi er tilbage i Sønderborg sidst på dagen.   

 

elmelunde

 

Praktiske oplysninger

Hotel
hotelfalsterVi skal bo på det tre-stjernede hotel Hotel Falster i Nykøbing F. Det hyggelige hotel har 70 pæne værelser med dusch/toilet, tv og telefon og en god restaurant og bar og reception.

Hotellet har ingen elevator, men de fleste værelser er i stueplan. Resten på 1. sal.. Hotellet er familiedrevet og ligger i udkanten af Nykøbing F.

Efter en brand på hotellet i sommeren 2014 er en del af hotellet blevet renoveret, og hotellet var helt klar til gæster igen i september 2015.

Læs mere om hotellet lige her link

Inkluderet i prisen
• Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
• Overfart Bøjden – Fynshav, samt Spodsbjerg - Tårs
• Bussen er bemandet med dygtig og rutineret chauffør
• Rejseleder på turen er Tom Specht
• Alle regler om køre- og hviletid overholdes
• Kaffe/the med rundstykke på udrejsedagen
• 2 overnatninger på på Hotel Falster i Nykøbing F
• 2 x middag/buffet
• 2 x morgenbuffet
• 2 x sandwich - en på udrejsen og en på hjemrejsen
• Buskørsel i forbindelse med udflugter
• Broafgift til Storebæltsbroen
• Rundvisning på Tranekær Slot
• Entre til Borgcenter Vordingborg og Gåsetårnet
• Skat, moms, parkeringsafgifter og bidrag til Rejsegarantifonden

Ikke inkluderet i prisen
Yderligere frokoster, drikkevarer, øvrige entréer etc.

Betaling
Panter Rejser fremsender rejsebevis med oplysninger om depositum på 800,- kr. der betales inden 8 dage efter modtagelse af rejsebeviset. Restbeløbet betales senest 45 dage før afrejsen.

Yderligere oplysninger
Panter Rejser anbefaler, at man tegner afbestillings- og rejseforsikring, der kan bestilles hos Panter Rejser (Europæiske Rejseforsikring) eller hos eget forsikringsselskab.
Panter Rejser tager forbehold for eventuelle nødvendige ændringer i programmet.
Panter Rejser er teknisk arrangør og medlem af Rejsegarantifonden nr. 1524.
Panter Rejsers generelle bestemmelser er gældende.
Rejsebevis sendes gratis pr. mail, postforsendelse kr. 50,-
Læs selv mere om Panter Rejser lige her link

OBS
Der tages forbehold for at rundvisningen på Tranekær Slot ikke kan gennemføres, da der kan være andre arrangementer. Ved evt. aflysning besøges Valdemar Slot på Tåsinge i stedet.

Eventuelle spørgsmål besvares ved henvendelse til Sten Boye Poulsen på 40 86 08 47 eller med mail til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

 
Ny dato til Christiansfeld-turen PDF Udskriv Email
Skrevet af Administrator   
Tirsdag, 31. januar 2017 20:16

datoskift

 

 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 3 af 18