Her er du : Forsiden Nyheder
 
Nyheder - og hvad der har været det!
Sønderborg Slot i 800 år PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Mandag, 13. juni 2016 11:08

slot800aarMuseets gamle udstilling om slottets bygningshistorie er gennem de seneste måneder blevet omorganiseret og nyopstillet. Dette arbejde er nu færdigt, og resultatet præsenteres for offentligheden TOR 16 JUN.

Den officielle åbning af den nyopsatte udstilling foretages kl. 13:30 af borgmester Erik Lauritzen, hvorefter musseet vil være vært for en lille forfriskning.

Men allerede kl. 13:00 vil et hold "skuespillere" i påklædninger fra forskellige perioder i slottets fortid befolke slottet til illustration af slottets fortid: Hertugfolk og håndværkere og andet godtfolk fra middelalder og renæssance og tyske soldater fra kejsertiden. Der bliver masser af oplevelser for alle aldre. Slottets tidligere beboere vil kunne opleves fra 13:00 til 16.:00.

Den nye udstilling hedder ”Sønderborg Slot i 800 år”. Den fortæller slottets historie på en ny måde og med nyt indhold. Montrer og tavler mødes med et digitalt touchboard og lyttestationer, og der er blevet plads til helt nye historier om tiden som lazaret, som tysk kaserne og som interneringslejr ved siden af de klassiske om borg og hertuger.

Der er gratis adgang til arrangementet, og alle er velkomne.

... og medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved har jo altid gratis adgang til museet på Sønderborg Slot.

 
Tilmelding til turen til Kongernes Jelling LØR 18 JUN PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Tirsdag, 24. maj 2016 10:00

 Så er der åbnet for tilmelding til årets

Sommerudflugt

LØR 18 JUN

til

Kongernes Jelling

 

kongernesjelling

Tilmelding:
Tilmeldingen skal ske hos Jens Verner Nielsen på telefon 74 41 55 80 eller på mail til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. allersenest TOR 2 JUN.
Ved tilmelding med mail er det vigtigt, at du afventer en bekræftelse af din tilmelding. På sommerudflugten i 2015 mødte to par forgæves op ved bussen. De havde sendt en mail, der aldrig var gået igennem til modtageren. Det kan ske!

Pris:
Prisen for årets sommerudflugt er 375,- kr. pr. deltager. Betalingen opkræves i bussen.  Prisen inkluderer alt andet end drikkevarer til frokosten på Jelling Kro.

Indhold:
Årets sommerudflugt var under overvejelse allerede sidste år, men Nationalmuseet kunne dengang ikke garantere, at det nye museum / oplevelsescenter Kongernes Jelling var færdigt til den dag, vi skulle på udflugt. Oplevelsescenteret blev imidlertid færdigt til tiden og åbnede for publikum den 6. juni - en uge før vores sommerudflugt.

Men nu er oplevelsescenteret Kongernes Jelling så åbnet som den sidste del af det store formidlingsprojekt - Jellingprojektet - om det enestående anlæg med kæmpehøje, runesten, kirke og den senest dokumenterede del, den store palisade omkring hele anlægget. Jelling Monumenterne er det ene af de tre danske historiske mindesmærker, der af UNESCO er udpeget til at være umistelig kulturarv på verdensplan.

Busturen starter fra P-pladsen ved Sønderborg Slot kl. 08:00. Vi følger motorvejen nordpå til nord for Kolding, hvor vi drejer fra for at komme til Skibet Kirke syd for Jelling. Her gør vi dagens første stop og får en orientering om kirken. Undervejs op gennem Jylland vil turlederne Henning Ladefoged og Jens Verner Nielsen give baggrundsviden om dagens rejsemål.

skibetkirke
Skibet Kirke

Videre mod Jelling passerer vi Fårup Sø, hvor vikingeskibet "Jelling Orm" hører til. Vi regner med at være ved Jelling Monumenterne ca. 10:30. Her starter så en tur rundt i anlægget med skibssætningen, de to store jordhøje, kirken og runestenene og de seneste udgravninger af beboelseshuse og det store palisadeanlæg med informationer undervejs fra de to turledere. Vi regner med, at turen rundt i anlægget vil tage godt en time, så bentøjet må være nogenlunde i orden til turen.

jelling
Jelling Monumenterne

 

jellingkirke          jellingstenene
Jelling Kirke Runestenene

 

Efter rundvisningen i Jelling Monumenterne er det frokosttid. Vi går den ganske korte vej til den gamle og idylliske Jelling Kro, hvor Dorthe Kirstine og Bjarne Madsen venter os med en frokostplatte - Christian den 10. Platte med kyllingelår med agurkesalat, frikadeller med rødkål, æg med rejer og mayonnaise, sild med karrysalat, to slags ost, friskbagt rugbrød, landbrød og smørtyve. Drikkevarer er for egen regning.

jellingkro
Jelling Kro

Efter frokosten går vi den korte strækning hen til det nye oplevelsescenter, Kongernes Jelling. Centeret er ikke noget egentligt museum, men et sted hvor moderne teknik skal formidle oplevelser af, hvordn livet var på Harald Blåtands tid, da Jelling Monumenterne var nye. Det er meget op til den enkelte at gå ind i oplevelsesrummene med et åbent sind. Derfor er rundgangen i centeret individuel og helt på egen hånd.

 jellingoplevelsescenter

Et hjørne af oplevelsescenteret Kongernes Jelling

Rundgangen forventes at tage en times tid. Herefter kan vi trænge til en tår kaffe. Den får vi - med lagkage til - i oplevelsescenterets café.

Efter kaffen gå turen tilbage til Sønderborg med en afstikker til Ravning Broen over Vejle Ådal. Vi regner med at være tilbage ved Sønderborg Slot ca. 17:30.

Informationer:
Der er mange oplysninger at finde på Internettet om de steder, vi skal besøge på turen. Både på Wikipedia og på det nyopsatte Historisk Atlas er der mange gode artikler om Jelling Monumenterne og vikingetiden.

Også Kulturstyrelsens "1001 fortællinger om Danmark" har flere artikler om de steder vi møder på turen - bl.a. om Ravning Broen og om Kongernes Jelling.

Nationalmuseets omfattende websted om hele Jellingprojektet findes lige her link

Nationalmuseets oplevelsescenter Kongernes Jelling har eget websted lige her  link

Kulturministeriets websted om Jelling Monumenterne som verdensarv i henhold til UNESCO findes lige her link

Vejle Kommunes websted om Jelling Monumenterne kan findes lige her  link

Nationalmuseet har fremlagt en artikel om broen over Ravning Enge lige her  link

Erik Lynge Stenager fra Jelling har lavet et omfattende websted om sin bys fortid - Fortidens Jelling - med et væld af oplysninger i tekst og billeder lige her  link

Skibet Kirke har eget websted, hvor der bl.a. kan læses om kirkens historie lige her  link

Vikingeskibet Jelling Orm og Jelling Kro har egne websteder.

... og sådan kunne vi blive ved. Der er meget, meget mere at finde for den, der orker! ... som f.eks at orienteringsklubben Gorm har lavet et meget fint hæfte om Jelling Monumenterne - find vej i ... Kongernes Jelling - til læsning eller download lige her  link

 

 

 
En generalforsamling ligeud ad landevejen PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Onsdag, 27. april 2016 09:10

logo til kuvertDa generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved  i Menighedshuset i Østergade TOR 17 MAR  efter godt tre kvarter var vel overstået, takkede formanden de ca. 90 deltagere for afviklingen med bl.a. at konstatere, at det havde været en generalforsamling ligeud ad landevejen.

Efter formandens velkomst og fællessangen "Lysfyldt morgen, til marven kold"  blev Henning Steen Jensen foreslået af bestyrelsen som aftenens dirigent. Han blev valgt uden forslag om modkandidat. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Formanden Frede Tychsen indledte beretningen med at minde om foreningens dobbelte formål - at fremme kendskabet til områdets historie og at støtte arbejdet på Museet på Sønderborg Slot. Han betragtede årets beretning som en beskrivelse af, hvordan der er arbejdet for dette dobbelte formål i 2015.

Formanden omtalte årets foredragsvirksomhed, der indledtes med tre foredrag i januar om hertuginde Louise Augusta i forbindelse med museets køb af et Jens Juel-maleri af hertuginden. I oktober var foreningen medarrangør ved et foredrag om gartner­familien Voetmann i forbindelse med Gråsten Æblefestival. Og i november blev der afholdt tre foredrag i tilknytning til årets årbog om kaserneliv i Sønderborg. Årbogen blev præsenteret ved et arrangement først i december.

Formanden kunne oplyse, at årbogen med titlen ”Sønderborgs Soldater - Kasernen i Sønderborg 1907-2014”  er blevet godt modtaget og har været af interesse langt ud over medlemskredsen. Der har været særdeles god tilslutning til alle foredragene. Foredragsarrangementerne bliver normalt lavet i samarbejde med Museet på Sønderborg Slot og med Folkeuniversitetet i Sønderborg. Formanden fortalte, at der i indeværende år er der planer om yderligere samarbejder - dels med Historisk Samfund for Sønderjyllands Sønderborg-afdeling om en foredragsrække om Sønderborg Havn og dels med Ældresagen i Sønderborg om et foredrag om De hvide Busser.

I januar i år var der en rundvisning i særudstillingen ”Breaking News” med fremvisning af de pressebilleder fra 1864, som vores forening har hjulpet Museet på Sønderborg Slot med at anskaffe.

Formanden omtalte og kommenterede de tre ture og udflugter, der blev afholdt i 2015 – turen til Rom over seks dage i maj-juni med 33 deltagere på foreningens foreløbig dyreste tur, turen til Kongeåen i juni med 52 deltagere og endelig turen i september til Moesgaard med 102 deltagere i to busser.

I 2016 er der også planlagt tre ture. En tur over tre dage til Sjælland i maj stadig med ledige pladser, en heldagstur til Kongernes Jelling 18. juni og en tur til Mürwik i efteråret. I 2017 er der planer om en større tur til Gotland.

Formanden fortsatte med at omtale de tilskud til andres formidlings­virksomhed, der er ydet i 2015.  Hertugbyens Bevaringsforening har modtaget et tilskud på 15.000,- kr. til etablering af foreningen. Til Museet på Sønderborg Slot er der købt en meget sjælden pikkelhue fra Treårskrigen 1848-51, et teleslyngeanlæg i Foredragssalen til ca. 6.000.- kr. og et lærred til Riddersalen til ca. 11.000,- kr. Desuden  er det givet tilsagn om køb af nyt klaver til Foredragssalen, og der er hensat 100.000,- kr. til nyopsætningen af den permanente udstilling om slottets bygningshistorie. To medlemmer af bestyrelsen, Tom Specht og Henning Ladefoged Sørensen har virket som guider ved en række rundvisninger på museet.

Foreningen har været repræsenteret ved Kulturforum, Sønderborg Kommunes fortsatte arbejde med en kulturstrategi, og foreningen har atter budt ind med tilbud om at arrangere busture for tilflyttere.

Formanden sluttede sin beretning med at takke for det gode samarbejde med museets ledelse og ansatte, med bestyrelsen og dens aktive udvalg, med Bjarne Andersen og  med Hanne Thrane, der stadig hjælper i mange sammenhænge.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren Jens Verner Nielsen gennemgik det omdelte regnskab for 2015 ved at knytte uddybende kommentarer til de enkelte konti. Årets resultat blev et overskud på godt 25.000,- kr. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer. Kassereren gennemgik derefter det ligeledes omdelte budgetforslag for 2016, og det blev også godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Dirigenten havde ved generalforsamlingens indledning oplyst, at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Igen i år var valgene hurtigt afviklede, idet alle på valg havde oplyst på forhånd, at de gerne ville fortsætte i bestyrelsesarbejdet og derfor var villige til at tage imod genvalg. Og sådan blev det; genvalg over hele linien.

De tre genvalgte bestyrelsesmedlemmer var Ole Andersen,  Frede Tychsen og Henning  Ladefoged Sørensen.

De tre genvalgte bestyrelsessuppleanter var Jette Knapp, Poul Callesen og  Sten Boye Poulsen.

Revisorerne Kirsten Todsen og Claus Kejser og revisorsuppleanten Hanne Thrane blev også genvalgt.

Under punktet eventuelt fortalte Jytte Urban om turen til Middelalderens Sjælland og Jens Verner besvarede et spørgsmål fra salen om udskrivning af kvittering for kontingent. 

Med formandens tak til dirigenten for god styring og til forsamlingen for  god ro og orden ved en lige-ud-ad-landevejen-generalforsamling var den egentlig generalforsamling afviklet på lige godt tre kvarter.

. . . o o o O o o o . . .

I forlængelse af generalforsamlingen fortalte museumsinspektør Axel Johnsen om årets arbejde på museet på Sønderborg Slot – Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot. Axel Johnsen indledte med en hilsen fra overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, der denne aften deltog i et privat fødselsdagsselskab og fortsatte med at fortælle om betydningen af den nyligt indkøbte pikkelhue, der var omtalt flere gange i løbet af generalforsamlingen.

Museumsinspektøren betegnede året 2015 som noget mindre hektisk end jubilæumsåret 2014 havde været. Der havde været to særudstillinger i årets løb. I april og maj vistes vandreudstillingen "Fra fjendskab til forsoning", der havde været vist rundt om i Europa og i Folketinget. I årets anden halvdel vistes udstillingen "Breaking News" med ca. 100 samtidige pressebilleder fra krigen i 1864. Desuden havde museet lagt lokaler til to kunstudstillinger i 2015.

Museet arbejder lige nu på etablering af to nye permanente udstillinger - den ene med emner fra Treårskrigen og den anden om far og søn Dinesen og deres krigsdeltagelse. Desuden arbejdes der med planer om fornyelse af den permanente udstilling om tiden efter 1920. Til dette arbejde er der modtaget tilsagn om en million-bevilling fra A.P.Møllers Fond.

Det skriftlige formidlingsarbejde på museet har omfattet årbogen om Sønderborg Kaserne, som fem inspektører og to eksterne skribenter har medvirket ved. Desuden er der udgivet en bog om følgerne af krigen i 1864 og en mindre bog om Treårskrigen.

Besøgstallet i 2015 var lavere end i jubilæumsåret 2014, men dog højere end i 2013. I den forbindelse var der en tak til de frivillige omvisere, Tom Specht og Henning Ladefoged.

I 2015 har museet medvirket ved tre større internetprojekter. René Rasmussen arbejder videre med det store webprojekt "Sønderjyderne og Den store Krig 1914-1918", der nu har ca. 40.000 besøg om måneden. René Rasmussen har også medvirket ved projektet "100 år i Syd- og Sønderjylland" med 10 film á 30 minutters varighed. Desuden har medarbejdere medvirket ved "Jellingprojektet" med et websted med 20 fortællinger og en quiz og 10 små film.

Blandt museets nyerhvervelser i 2015 er ud over den omtalte sjældne pikkelhus fra Treårskrigen også et maleri, der skildrer 1864 fra en tysk vinkel.

Museumsinspektøren sluttede med tak for samarbejdet med og forskellige tilskud fra Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Og så var det tid til kaffen med det sædvanlige store kagebord med både boller med smør, høj flødeskumslagkage og flere slags småkager. Som afslutning på kaffebordet blev det traditionelle boglotteri med mange fine præmier afviklet.

Aftenens foredrag blev holdt af senest ansatte museumsinspektør Axel Johnsen, der fortalte om og viste billeder fra tiden fra 1955 til 1963 om forholdene mellem Danmark og Tyskland og de skiftende interesser landene imellem med konsekvenser for mindretallene på begge sider af grænsen. Det var en spændende redegørelse med nye synspunkter på periodens historie.

Efter den afsluttende aftensang "Fred hviler over land og by" kunne de ca. 90 medlemmer ved 21:30-tiden tage hjem med nye indtryk og informationer om den del af det lokale kulturliv og historieformidling, som Historisk Samfund for Als og Sundeved bidrager til.

 

 
Halvdagstur til Marineschule Mürwik PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Tirsdag, 26. april 2016 09:39

Der er nu ikke flere pladser i bussen til Marineschule Mürwik LØR 21 MAJ

Allerede i løbet af den første tilmeldingsdag MAN 2 APR blev turen fuldtegnet. Men erfaringer fra tidligere ture viser, at der altid sker frameldinger, så derfor bliver for sent tilmeldte skrevet på venteliste.

Husk at der ikke er sket en tilmelding, hvis tilmeldingen ikke er bekræftet!


 

I tilknytning til årbogen for 2015 om "Sønderborgs Soldater - Kasernen i Sønderborg 1907-2014" og de tre foredrag i november om kasernens historie arrangerer Historisk Samfund for Als og Sundeved nu en halvdagstur for foreningens medlemmer med bus til

Marineschule Mürwik

LØR 21 MAJ

murwik500

 

Turen starter fra Sønderborg Slot kl. 08:30 og forventes afsluttet samme sted ca. kl. 13:30.

Deltagerne vil blive ført rundt på marineskolen af den danske arkitekt Henrik Gram fra Flensborg, der kender hvert et hjørne af det imponerende bygningsværk og dets egenartede og spændende historie. Rundvisningen forventes at tage 2 timer, så bentøjet skal kunne klare at gå og stå så længe.

Prisen for turen er 110,- kr. som vil blive opkrævet i bussen - i kontanter!

Tilmeldingen til turen starter MAN 2 MAJ kl. 09:30 - og ikke et øjeblik før :-)

Tilmeldingen kan kun ske ved opringning til 74 45 39 51 eller ved mail til  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .

Og husk nu, at der ikke er sket en tilmelding, hvis tilmeldingen ikke er bekræftet!

 Der er lidt at læse om Mürwik på dansk lige herlink

... og meget mere på tysk lige herlink

... eller lige herlink

 
Grænsekontrol - fotoudstilling på Sønderborg Slot PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Fredag, 26. februar 2016 19:46

Museet på Sønderborg Slot viser i marts og april en fotoudstilling med titlen ”På grænsen” af fotografen Jens Christian Top.

paskontrolBillederne på særudstillingen er taget af to omgange - den første gruppe fra den dansk-tyske grænse er taget 24 MAR 2001, som var den sidste dag med paskontrol før Schengen. Og den anden gruppe fotografier er taget præcis ét år senere, da paskontrollen var borte.

Udstillingen er jo blevet højaktuel, idet der i begyndelsen af 2016 igen kom grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Ironisk nok sker det lige før 15-årsjubilæet for grænsekontrollens afskaffelse i marts 2001.

Det markerer Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot i marts-april med udstillingen ”På grænsen”. Fotografen Jens Christian Top besøgte grænsen den 24. marts 2001, den sidste dag med grænsekontrol, før Danmark indtrådte i Schengen-samarbejdet. Han besøgte alle de syv bemandede grænseovergange og en enkelt ubemandet og tog billeder af det, han oplevede. Præcis et år senere besøgte han de samme steder. Nu var alt anderledes. Politiet var væk, folk standsede ikke længere op ved grænsen, og bygninger og anlæg lå øde hen, hvis de ikke var forsvundet.

Netop nu, hvor der igen er kontrol ved grænsen, er det tankevækkende at se på disse billeder af den gang, tingene sidst ændrede sig: hvordan det gik fra en tydelig grænse med kontrol, til en mere åben og utydelig grænse.

krusaa

Og man kan jo fortsætte til grænsen for at se, hvordan det så tager sig ud nu, eller fundere over, hvordan grænsen vil tage sig ud om ti år, på 25-årsdagen for Schengen.

Udstillingen åbner TOR 3 MAR 2016 og kan ses til og med SØN 1 MAJ 2016.

... og medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved har som altid gratis adgang til Museet på Sønderborg Slot.

 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 4 af 18