Her er du : Forsiden Nyheder
 
Nyheder - og hvad der har været det!
Arkitektur til Grænsen - Bogpræsentation og foredrag PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Fredag, 23. januar 2015 20:35

arkitekturtilgraensenPeter Dragsbo har, siden han stoppede som leder af museet på Sønderborg Slot, arbejdet med et forskningsprojekt om arkitektur og nationalitet i fem europæiske grænselande.

Forskningsprojektet er nu afsluttet, og resultaterne præsenteres i bogen "Arkitektur til Grænsen" med undertitlen "Arkitektur og nation i europæiske grænselande 1850-1940".

Peter Dragsbo vil præsentere sin nye bog ved et arrangement på Sønderborg Slot TIR 3 FEB kl. 19:30 og ved samme lejlighed holde et foredrag om bogens og forskningsprojektets emner.

Bogen kan denne aften købes til favørpris. Der er gratis adgang til arrangementet.

De fem grænselande er Sønderjylland, Alsace, Lorraine og Vestpolen, som alle var tyske indtil Første Verdenskrig, samt det østrigske Sydtyrol, der blev annekteret af Italien i 1919-21. Undersøgelsen gælder især perioden 1880-1940.

Fra Sønderjylland ved vi, hvordan de tyske myndigheder både byggede i en ”international stil” på kasernen i Haderslev, i en ”tysk” stil på kasernen i Sønderborg og i en ”hjemstavnsstil” på amtshuset i Tønder. På samme måde mødes internationalt, nationalt og lokalt i de andre grænselande. 

Peter Dragsbo har forsket i disse brydninger og i, hvordan eftertiden har forholdt sig til arven fra denne tid, der ofte er ubekvem som f.eks. fascistisk arkitektur i Sydtirol eller tysk arkitektur i Danmark og i Alsace-Lorraine. Især i Alsace-Lorraine er der dog i dag stor forståelse for værdien af datidens arkitektur, og der søges endog om anerkendelse som UNESCO-verdensarv.

 
Augustenborgernes betydning på Als og Sundeved PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Torsdag, 15. januar 2015 17:11

Det tredje og sidste foredrag i rækken om Louise Augusta af Augustenborg finder sted TIR 27 JAN kl. 19:30 i Riddersalen på Sønderborg Slot. Her fortæller overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen om hertugslægten på Augustenborg og om dens rolle på Als og Sundeved gennem århundrederne.

Det begyndte med en yngre søn af hertugen på Sønderborg, som giftede sig med en kusine fra Glücksborg, rykkede ind i et hus på Perlegade i Sønderborg og fik anlagt en lille herregård, som han kaldte Augustenborg efter konen. De næste tre hertuger giftede sig rigt, og gradvis kunne godserne udvides. 1725 købte hertugslægten Gråsten, og 1764 fik den en hel række godser på Sydals som erstatning for en arveret til hertugdømmerne Pløn og Glücksborg. Nu var der penge, og den gamle bindingsværksherregård i Augustenborg kunne erstattes af et vældigt slot.

augustenborgslot

Gennem det meste af det næste århundrede var Augustenborgerne herrer over en stor del af egen omkring Sønderborg. Slottet var centrum for et hofliv, men også hundredvis af bønder og husmænd var Augustenborgernes fæstere. Hertugfamilien var højt respekteret og tæt forbundet med kongehuset. Det endte imidlertid med et brag, fordi hertugen sluttede sig til slesvig-holstenerne i 1848.

I 1852 blev han tvunget til at sælge sine godser og flytte til det østlige Tyskland. Hertugfamilien fik dog igen en tilknytning til egnen, da familien kort efter 1864 købte Gråsten. Men 1920 blev slægten igen tvunget til at sælge de sønderjyske slotte og godser.

Foredraget fortæller denne fantastiske historie om, hvordan en sidegren til en sidegren af kongehuset gradvis steg i magt og rigdom og så satte det hele overstyr. Det handler også om, hvilken position slægten havde på egnen, og om forholdet til lokalbefolkningen.

Der er gratis adgang.

Læs mere om augustenborgerne i Grænseforeningens Leksikon lige her link

 
Louise Augusta af Augustenborg – en moderne prinsesse PDF Udskriv Email
Skrevet af Administrator   
Torsdag, 15. januar 2015 16:32

louiseaugusta nye

TIR 20 JAN fortsætter foredragsrækken i Riddersalen på Sønderborg Slot i anledning af, at slottet har købt et Jens Juel maleri af hertuginde Louise Augusta.

Denne gang fortæller Lars N. Henningsen om hertugindens liv. Den navnkundige Louise Augusta blev kaldt "den lille Struensee". Hun blev født på det pragtfulde Hirschholm Slot den 7. juli 1771 og blev straks anerkendt som ægtefødt datter af Dronning Caroline Mathilde og Kong Christian 7., selv om næppe nogen var i tvivl om, at Struensee var faderen.

Kun 9 år gammel blev aftalen, at hun skulle giftes med Augustenborghertugen Frederik Christian. Deres mulige børn kunne sikre arvefølgen og holde monarkiet sammen.

I København blev den unge Louise Augusta hoffets fejrede skønhed, optaget af musik, dans, litteratur og kunst, begejstret for den franske revolution og Napoleon. Senere levedes landlivet på de kæmpestore godser Augustenborg og Gråsten.

Foredraget vil fortælle om hertugparrets strålende år i København og de senere år på slottene i Sønderjylland. Det er historien om en kvinde optaget af kunst og kultur, børn og familie, kost, sundhed og spadsereture. Storpolitik blandede hun sig også i. På flere måder synes den unge Louise Augusta i palæet i Bredgade og den modne hertuginde på Augustenborg Slot ikke at være så langt borte fra vort moderne 21. århundrede.

Foredragsholderen Lars N. Henningsen er dr. phil. og tidligere leder af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg. Foredraget finder sted kl. 19:30. Der er gratis adgang.

Der er mere at læse om Jens Juel lige her link

Og der er mere at læse om Louise Augusta lige her link

 Endelig er der omtale af Marie Hellebergs store roman - Kærlighedsbarn - om Louise Augusta lige her link

 
Forvarsel om generalforsamlingen PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Onsdag, 14. januar 2015 20:16
Årets generalforsamling med beretninger om året 2014 og planer for det indeværende år er fastsat til
 
TOR 26 MAR kl. 19:00
 
i Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.
 
Dagsorden og program annonceres senere i forbindelse med indkaldelsen, men sæt allerede nu X i kalenderen! Det kan dog allerede nu afsløres, at der er aftale med en foredragsholder, der kan gøre aftenen til en helt speciel begivenhed.
 

 
Årbogen for 2014 er på vej til medlemmerne PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Lørdag, 06. december 2014 00:03

Årbogen for 2014 er nu på vej ud til alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved. aarbog2014

Midt i uge 49 var foreningens bestyrelse samlet på Sønderborg Slot for at pakke  bøgerne i kuverter og sortere dem ud til de forskellige lokalområder. Herefter bliver bogstakkene kørt ud til de spejdergrupper og lokalhistoriske foreninger, som hurtigst muligt vil fordele årbøgerne til foreningens medlemmer.

Medlemmer med adresse andre steder end på Als eller Sundeved vil få bøgerne tilsendt med posten.

Årbogen blev præsenteret for offentligheden ved et arrangement på Sønderborg Slot TOR 4 DEC, hvor redaktøren, René Rasmussen og oversætteren, Jørgen Lorenzen fortalte om bogens noget specielle tilblivelseshistorie.

Bogens titel er "Füsilierregiment "Königin" Nr. 86" og er en nyoversættelse af "Das Füsilier-Regiment "Kônigin" Nr. 86 im Weltkriege", der udkom i Oldenburg i 1925.

Forfatteren er Dr. Wilhelm Jürgensen fra Neumünster. Ham har det ikke været muligt at finde mange oplysninger om, men der vides, at han deltog som løjtnant i Regiment 86 i Første Verdenskrig, og at han efter krigen som gymnasielærer i Neumünster skrev denne regimentshistorie som en meget grundig, faktuel gennemgang af regimentets deltagelse i den grusomme krig suppleret med egne erindringer og kommentarer. Det er blevet meget spændende og gribende læsning, fordi forfatterens grundighed og omhu i næsten dag-for-dag skildringer også giver et billede af et hæderligt og rettænkende menneske med veludviklede evner for sprog og formulering. Den originale bogs tone af alvor og omhu er fremragende fordansket af Jørgen Lorenzen til et moderne dansk med præg af det gammeltyske oplæg.

Denne nye udgave forsynet med en lang række samtidige fotos og kort fra Museum Sønderjyllands samlinger. Der er næppe et opslag i bogen uden et spændende billede til supplering af teksen.

Når netop denne gamle bog er fundet frem til nyoversættelse til brug som årbog for Historisk Samfund for Als og Sundeved skyldes det regimentets lokale tilknytning.

Regiment 86 var et af de slesvig-holstenske regimenter, hvis soldater overvejende kom fra de gamle hertugdømmer. Regimentet var delt i tre bataljoner, hvoraf det tredje havde kaserne på Sønderborg Slot. Netop denne bataljon havde mange unge mænd fra Als og Sundeved som soldater. Så mange af foreningens medlemmer vil i den nye årbog sikkert kunne læse om steder og begivenheder, der allerede er kendte fra gamle breve og familieberetninger.

Og den "Königin", der pricipielt er regimentets øverstkommanderende, er den preussiske dronning og tyske kejserinde Auguste Viktoria, hvis bedsteforældre var det sidste hertugpar på Augustenborg Slot.

Årbogen, der er en tætskrevet sag på 300 sider, slutter som altid med årsberetninger fra Historisk Samfund for Als og Sundeved og fra Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Bogen koster 250,- kr. i boghandelen, men medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan købe yderligere eksemplarer til f.eks. julegaver i museumsbutikken på Sønderborg Slot til en fordelagtig pris.

 

 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 5 af 17