Her er du : Forsiden Nyheder
 
Nyheder - og hvad der har været det!
Generalforsamling 2015 PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Fredag, 20. februar 2015 17:38

Årets generalforsamling med beretninger om året 2014 og planer for det indeværende år er fastsat til

TOR 26 MAR kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Christian Fægteborg, Egon Bauer og Henning Jepsen. Christian Fægteborg og Egon Bauer har efter mange års bestyrelsesarbejde valgt at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen vil foreslå genvalg af Henning Jepsen og nyvalg af den nuværende suppleant, Sigga Henriksen.

Siden generalforsamlingen i 2014 er Ivan Skjoldager udtrådt af bestyrelsen og erstattet af suppleanten Henning Ladefoged Sørensen. Desuden er suppleanten Kristian Knutzen fratrådt som suppleant til bestyrelsen.

Der skal således i år vælges yderligere et bestyrelsesmedlem og tre suppleanter, men bestyrelsen har  haft kontakt med mulige kandidater til alle ledige pladser.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Efter det traditionelle kaffebord er der selvfølgelig igen i år et lotteri om mange spændende bogpræmier.

Efter kaffen vil Inge Adriansen fortælle om sine 45 år på Sønderborg Slot Det må forventes, at rigtig mange gerne vil høre Inge Adriansen fortælle, så der kan bllive rift om pladserne i år

De senere år er indkaldelse til generalforsamlingen sket med brev til alle medlemmer sammen med girokort til betaling af årets kontingent. I år vil indkaldelsen ske ved annoncering i Sønderborg Ugeavis. Desuden sendes indbydelsen med mail til de 952 medlemmer, der nu er registreret i foreningens nye medlemssystem på adressen http://hsaos.memberlink.dk/

Der er stadig en del medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent for 2015, men det kan jo nås endnu.

 

 
6 dages tur med bus og fly til Rom 28 MAJ - 2 JUN PDF Udskriv Email
Skrevet af Administrator   
Mandag, 02. februar 2015 20:53

Med udgangspunkt fra Hotel Galles - med morgenmad hver dag og halvpension de tre af dagene - arrangeres der daglige rundture til alle den indre bys kendte, historiske steder fra oldtidens Capitol og Colosseum til nutidens travle Trastevere i  en komfortabel panoramabus.

trevi fontaenenVi skal se og høre om blandt andet Peterskirken og Vatikanet, på panorama rundtur i Rom hvor vi ser Qurinalhøjen med præsidentpaladset, Piazza della Repubblica , Cirkus Maximus  m. m. Oldtidens Rom med Colosseum bygget af kejser Vesperian, Forum Romanum, Capitol højen, herfra ned til Pza Venezia, hvor vi ser det imponerende Victor Emanuel monument og Pantheon, et imponerende bygningsværk, der har stået i 2000 år. San Paulus Kirken, en af Roms hovedkirker, Cestius Pyramiden og Roms latinerkvarter, Trastevere. Roms dagligstue,  Piazza Navona, hvor vi spiser den ene af vore middage, Den Spanske Trappe, Trevi Fontænen og meget mere.

Der er guider på hele turen og lokale guider i Peterskirken og på Forum Romanum. Alle entreer og transport i Metroen er inkluderet i prisen.

Prisen for turen er pr. person kr. 6.395,- . Tillæg for enkeltværelse er kr. 1100-.

Tilmelding til - og spørgsmål om - turen sker ved henvendelse til Henning Jepsen på tlf. 20 14 11 57 eller 74 42 11 57 fra TOR 12 FEB kl 13:00 - og ikke før!

Se mere om Hotel Calles lige her link

Der er uendeligt meget at læse om Roms fortid og nutid på internettet, men et godt sted at begynde kunne være på den danske WikiPedias side om Rom lige her link - og om Romerriget lige her link

 
Kontingent for 2015 PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Lørdag, 31. januar 2015 19:41
kontingentlogoSå skulle opkrævningerne til betaling af kontingent for 2015 gerne være ude hos alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved. Kontingentet er ikke forhøjet de seneste år, så også for 2015 er det kun 200,- kr. for årbog og foredrag og udflugter og ture og fri adgang til Sønderborg Slot og til Cathrinesmindes Teglværk. Det er da billigt!
 
Godt 900 kontingentopkrævninger er udsendt gennem det nye medlemssystem til alle de medlemmer, der har indskrevet deres email-adresse i systemet. De øvrige 635 medlemmer har modtaget kontingentopkrævningen helt som de foregående år i et brev med posten.

Det er så første gang, vi bruger det nye regnskabs- og medlemssystem til kontingentopkrævning, så det har været meget spændende, hvordan det hele ville forløbe. Det nye medlemssystem har faktisk været to år undervejs, og specielt de seneste uger og måneder har været en periode med en stejl læringskurve for IT-udvalget.

Heldigvis ser det ud til, at det nye edb-system virker som forventet. Der har været en del henvendelser fra medlemmer med problemer i forbindelse med åbning af mailen og adgang til regningen, men endnu - bank-bank-bank under bordet - har der ikke været problemer, vi ikke ved fælles hjælp har kunnet løse.

Men er der tvivl om noget i forbindelse med kontingentbetalingen eller med det nye medlemssystem, er ethvert medlem meget velkommen til at ringe eller maile til et medlem af IT-udvalget. Så må vi hjælpe hinanden med at finde løsninger.

Betaling
Opkrævningen er forsynet med de nødvendige oplysninger til betaling i banken eller online via NetBank. Betalingsfristen er sat til 27 FEB 2015.betaling

Som noget nyt - og sikkert for en del medlemmer ret træls - har brugen af det nye medlems- og bogføringssystem betydet, at det ikke længere er muligt at betale kontingentet kontant i Museumsbutikken på Sønderborg Slot. Det er surt, men sådan er det!

Kvittering som adgangstegn til museet
Når kontingentbetalingen er bogført, vil systemet automatisk sende en kvittering, der kan bruges som adgangstegn til Museet på Sønderborg Slot og også i år som adgangstegn til Cathrinesmindes Teglværk.

Der kan imidlertid gå en uge eller to, inden betalingen bogføres, så er der brug for en kvittering / et adgangskort til slottet inden da, er det nødvendigt at få en kvittering fra banken.

Der er plads til forbedringer i det nye medlems- og bogføringssystem. Vi har samlet nogle forslag til forbedringer, som vi efterfølgende vil drøfte med leverandøren af systemet. Men vi kan også selv forbedre systemet ved at få endnu flere medlemmer til at lade sig registrere i systemet med oplysning om email-adresse.

Registrering af email
Hvis du har en email-adresse, vil det gøre arbejdet for regnskabsføreren meget nemmere - og vi kan spare den dyre porto - hvis du registrerer dig i systemet. Du kan finde en grundig billedvejledning i registreringen lige her link

Hvis du har mistet det brev, der blev postomdelt til alle medlemmer i foråret med oplysninger om registreringen, er du meget velkommen til at ringe til et medlem af IT-udvalget. Så kan du hurtigt blive ført ind i systemet.

Husk at rette dine oplysninger i medlemssystemet
En af fordelene ved det nye medlems- og bogføringssystem er, at det enkelte medlem selv styrer sine oplysninger i medlemsregisteret. Men det virker altså kun, hvis medlemsregisteret bliver holdt ved lige!
 
Derfor er det vigtigt, at du husker selv at rette oplysningerne, hvis du skifter f.eks. adresse, mobilnummer eller email-adresse - eller navn :-).

 

 
Arkitektur til Grænsen - Bogpræsentation og foredrag PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Fredag, 23. januar 2015 20:35

arkitekturtilgraensenPeter Dragsbo har, siden han stoppede som leder af museet på Sønderborg Slot, arbejdet med et forskningsprojekt om arkitektur og nationalitet i fem europæiske grænselande.

Forskningsprojektet er nu afsluttet, og resultaterne præsenteres i bogen "Arkitektur til Grænsen" med undertitlen "Arkitektur og nation i europæiske grænselande 1850-1940".

Peter Dragsbo vil præsentere sin nye bog ved et arrangement på Sønderborg Slot TIR 3 FEB kl. 19:30 og ved samme lejlighed holde et foredrag om bogens og forskningsprojektets emner.

Bogen kan denne aften købes til favørpris. Der er gratis adgang til arrangementet.

De fem grænselande er Sønderjylland, Alsace, Lorraine og Vestpolen, som alle var tyske indtil Første Verdenskrig, samt det østrigske Sydtyrol, der blev annekteret af Italien i 1919-21. Undersøgelsen gælder især perioden 1880-1940.

Fra Sønderjylland ved vi, hvordan de tyske myndigheder både byggede i en ”international stil” på kasernen i Haderslev, i en ”tysk” stil på kasernen i Sønderborg og i en ”hjemstavnsstil” på amtshuset i Tønder. På samme måde mødes internationalt, nationalt og lokalt i de andre grænselande. 

Peter Dragsbo har forsket i disse brydninger og i, hvordan eftertiden har forholdt sig til arven fra denne tid, der ofte er ubekvem som f.eks. fascistisk arkitektur i Sydtirol eller tysk arkitektur i Danmark og i Alsace-Lorraine. Især i Alsace-Lorraine er der dog i dag stor forståelse for værdien af datidens arkitektur, og der søges endog om anerkendelse som UNESCO-verdensarv.

 
Augustenborgernes betydning på Als og Sundeved PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Torsdag, 15. januar 2015 17:11

Det tredje og sidste foredrag i rækken om Louise Augusta af Augustenborg finder sted TIR 27 JAN kl. 19:30 i Riddersalen på Sønderborg Slot. Her fortæller overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen om hertugslægten på Augustenborg og om dens rolle på Als og Sundeved gennem århundrederne.

Det begyndte med en yngre søn af hertugen på Sønderborg, som giftede sig med en kusine fra Glücksborg, rykkede ind i et hus på Perlegade i Sønderborg og fik anlagt en lille herregård, som han kaldte Augustenborg efter konen. De næste tre hertuger giftede sig rigt, og gradvis kunne godserne udvides. 1725 købte hertugslægten Gråsten, og 1764 fik den en hel række godser på Sydals som erstatning for en arveret til hertugdømmerne Pløn og Glücksborg. Nu var der penge, og den gamle bindingsværksherregård i Augustenborg kunne erstattes af et vældigt slot.

augustenborgslot

Gennem det meste af det næste århundrede var Augustenborgerne herrer over en stor del af egen omkring Sønderborg. Slottet var centrum for et hofliv, men også hundredvis af bønder og husmænd var Augustenborgernes fæstere. Hertugfamilien var højt respekteret og tæt forbundet med kongehuset. Det endte imidlertid med et brag, fordi hertugen sluttede sig til slesvig-holstenerne i 1848.

I 1852 blev han tvunget til at sælge sine godser og flytte til det østlige Tyskland. Hertugfamilien fik dog igen en tilknytning til egnen, da familien kort efter 1864 købte Gråsten. Men 1920 blev slægten igen tvunget til at sælge de sønderjyske slotte og godser.

Foredraget fortæller denne fantastiske historie om, hvordan en sidegren til en sidegren af kongehuset gradvis steg i magt og rigdom og så satte det hele overstyr. Det handler også om, hvilken position slægten havde på egnen, og om forholdet til lokalbefolkningen.

Der er gratis adgang.

Læs mere om augustenborgerne i Grænseforeningens Leksikon lige her link

 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 6 af 18