Her er du : Forsiden Nyheder
 
Nyheder - og hvad der har været det!
Stadig ledige pladser på Rügen-turen PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Lørdag, 22. marts 2014 18:57

Der er stadig ledige pladser på den bustur over fire dage til Rügen og Mecklenburg-Forpommern, der tidligere blev annonceret  lige her link

Turen er lavet i samarbejde med Panter Rejser, som har lavet en folder med en meget grundig beskrivelse af alle forhold omkring turen. Folderen kan læses eller hentes lige her link

Turen starter LØR 24 MAJ og slutter igen TIR 27 MAJ. intercitystralsundPrisen for turen er 3.200,- kr. pr. person i et dobbeltværelse og med et tillæg på 600,- kr. for et enkeltværelse. Det er tre overnatninger lige midt i Stralsund på hotellet InterCityHotel Stralsund. Prisen inkluderer halvpension.

Tilmeldingen kan ske med mail til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. eller på telefon 74 42 11 57 / 20 14 11 57.

Turen kan forberedes med oplysninger på tysk om Rügens kulturhistoriske seværdigheder lige her link

... og WikiPedia er jo altid en ven - grundigt på tysk lige her link  eller et hurtigt overblik på dansk lige her link

... og så har Jens Ruge i Hamborg den hobby at finde oplysninger om det slaviske hertugdømme på Rügen i middelalderen. Han formidler sin store viden lige her link

 
Generalforsamling med formandsskifte PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Lørdag, 22. marts 2014 01:10

Sædvanen tro var der et stort fremmøde til generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved i Menighedshuset i Østergade TOR 20 MAR. Der var i år dækket til 160, og der var kun ganske enkelte ledige pladser.
Efter formandens velkomst og en frisk fællessang fra Højskolesangbogen blev Henning Steen Jensen valgt til aftenens dirigent. Han kunne konstatere generalforsamlingen lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Formanden, Lorenz P. Christensen indledte sin beretning med nogle tankevækkende overvejelser over kirkebyggeri og kirkebygningernes historie og også nutidige betydning. Han argumenterede for, at det stadig er vigtigt med rum for tro og religion, og at kirkebygningerne også er umistelige kulturminder, der ikke må lukkes.
Lorenz Christensen fortsatte med en grundig gennemgang af foreningens aktiviteter i 2013. Han omtalte og kommenterede årets fem ture og udflugter – turen til Celle og Lübeck i maj, turen til Haderslev Fjord i juni, turen til Amsterdam og Bruxelles i august, turen til Kiel i september og endelig turen rundt til egnens tre slotskirker også i september.
Videre fortalte han om de tilskud til andres formidlingsvirksomhed, som foreningen havde ydet i 2013 – et tilskud til ”Historisk Forening for Graasten By og Egn” til en bogudgivelse, et større tilskud til køb af en interaktiv tavle med projektor til Sønderborg Slot og et tilskud til museets udgivelse af hæftet ”Anden Slesvigske Krig 1864”.
Efterårets to foredrag i tilknytning til årbogen for 2012 om træskulpturer og om kalkmalerier og årbogen for 2013 om ”De Slesvigske Krige i kulturlandskabet i Sønderjylland” blev også omtalt.
Formanden sluttede så sin beretning med at fortælle, at han efter 30 år i bestyrelsen og heraf 22 år som formand havde besluttet, at tiden nu var inde til at træde tilbage. Han takkede  foreningens medlemmer, museets ansatte, bestyrelsesmedlemmerne og specielt Hanne Thrane og Inge Adriansen for det gode samarbejde igennem alle årene.
Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren, Jens Verner Nielsen gennemgik det omdelte regnskab for 2013 ved at knytte uddybende kommentarer til de enkelte konti. Året sluttede med et pænt overskud på godt 65.000,- kr.
Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer, og det samme gjorde bestyrelsens forslag til budget for 2014.

I år var der vedtægtsændringer på dagsordenen. Ivan Skjoldager fremlagde og begrundede bestyrelsens forslag til de vedtægtsændringer, der var udsendt som bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen. Ud over et par småjusteringer rettes vedtægterne nu ind efter, at der fremover ikke længere er gratis adgang for foreningens medlemmer til museumsafdelingerne Dybbøl Mølle og Historiecenter Dybbøl Banke.
Generalforsamlingen godkendte de foreslåede vedtægtsændringer uden kommentarer.

Igen i år var valgene hurtigt overstået. Lorenz P. Christen havde som nævnt ønsket at udtræde af bestyrelsen, men de øvrige på valg var alle villige til at fortsætte bestyrelsesarbejdet. Jens Jørgen Todsen og Jens Verner Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen, og til erstatning for Lorenz P. Christen blev den hidtidige suppleant, Tom Specht fra Østerholm foreslået og valgt. Henning Ladefoged Sørensen og Kristian Knutzen blev genvalgt som suppleanter, og som ny suppleant til erstatning for Tom Specht blev Igga Henriksen fra Nordborg valgt efter forslag fra bestyrelsen. Claus Kejser og Kirsten Todsen blev genvalgt til revisorer og Poul Bølling til revisorsuppleant.

Under punktet eventuelt takkede Frede Tychsen takkede på bestyrelsens vegne Lorenz P. Christensen for de mange års gode samarbejde og fremhævede som den afgåede formands  fortjeneste, at foreningen har et stadigt stigende medlemstal på en plads mellem de mindre lokalhistoriske foreninger og den større forening, Historisk Samfund for Sønderjylland. Efterfølgende takkede Inge Adriansen for det gode samarbejde i museets bestyrelse og fremhævede Lorenz P. Christensens altid muntre vedholdenhed.

Også under eventuelt blev der oplyst om et par af dette års arrangementer – Jens Jørgen Todsen fortalte om den manglende foromtale af heldagsturen til Fårhus og Flensborg i september, Henning Jepsen oplyste om endnu ledige pladser på turen til Rügen i maj og Ivan Skjoldager fortalte om planer om et fortællearrangement til efteråret.
Fra salen blev der stillet forslag om, at bestyrelsen tager aflønningen af forretningsføreren op til fornyet overvejelse.
Formanden for Cathrinesmindes Venner, Elisabeth Alrøe fortalte om foreningens virksomhed og opfordrede til at se årets egnspil ”Skudt i grus” i juni.

Med formandens tak til aftenens dirigent var den egentlige generalforsamling afviklet på lige knap halvanden time.
Efter det store kaffebord med både boller med smør, solid flødeskumslagkage og flere slags småkager var der musik og sang fra marsklandet på programmet.

Igen i år havde bestyrelsen nemlig valgt at erstatte det ellers traditionelle faglige foredrag med et musikalsk indslag. Tønderparret Halvor Bogh og datteren Maja spillede og sang en række viser og sange – både traditionelle og nye og flere til egne melodier – fra de lave områder vestpå. Det var både muntre og mere vemodige sange i meget raffinerede arrangementer på det lidt anderledes sønderjyske, der tales derude vestpå.

Næste punkt på aftenens program var overinspektør Carsten Porskrog Rasmussens  redegørelse for arbejdet på museet på Sønderborg Slot – Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.
Overinspektøren fortalte om aktuelle og kommende udstillinger – om særudstillingen i efteråret om kongehuset Glücksborg i 150 år, om gæsteudstillingen om frimærker og postvæsen i 1864, om genopstillingen af den permanente udstilling om 1864 med renovering og medieteknisk opdatering af den berømte terrænmodel af 1864-skanserne fra 50 års markeringen i 1914 og om den kommende, store særudstilling til markering af 150 året for krigen i 1864, ”Mennesker i krigen – 1864”. Det blev klart for generalforsamlingens deltagere, at de mange aktiviteter i forbindelse med 1864-markeringen har tæret så meget på museets ressourcer, at markeringen af 100-året for Første Verdenskrig forventes udskudt til de førstkommende år.

Og så som allersidste punkt på aftenens program det traditionelle boglotteri. I år havde bestyrelse valgt at reducere antallet af gevinster for så i stedet at bruge nyere bogudgivelser som gevinster. Så mange kunne forlade den næsten tre timer lange generalforsamlingsaften med en meget fin boggevinst og alle med en god oplevelse af lokalt foreningsliv og folkelig oplysning.

 
Generalforsamlingen 2014 PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Lørdag, 22. marts 2014 00:59

Generalforsa14Årets generalforsamling er nu vel overstået. De ca. 150 fremmødte medlemmer godkendte sædvanen tro formandens beretning og regnskabet for 2013, fik valgt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, fik taget afsked med Lorenz Christensen, foreningens formand gennem 22 år - og fik både oplysning og oplevelse med Carsten Porskrog Rasmussens redegørelse for arbejdet på Museet på Sønderborg Slot og med det fine, musikalske indslag med Halvor og Maja Bogh fra Tønder.

Det officielle, kortfattede referat af generalforsamlingen kan hentes eller læses lige her link

En noget fyldigere gennemgang af aftenens forløb kan læses lige her link

... eller hos JydskeVestkysten lige her link

[ På billedet lytter den nye overinspektør til den gamle formand :-) ]

 

 

 
Heldagstur til Fårhuslejren og Flensborg PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Fredag, 21. marts 2014 09:44

I den udsendte indbydelse til generalforsamlingen var der en oversigt over årets planlagte ture og udflugter. Desværre manglede den ene af årets planlagte ture i oversigten. Herunder følger den manglende tekst:

Fårhuslejren — Den Gamle Kirkegård — Søfartsmuseet i Flensborg

Heldagstur lørdag den 20. september

Som led i retsopgøret blev Frøslevlejren 1945-49 internerings- og straffelejr for o. 5.000 landssvigere og ændrede navn til Fårhuslejren. Vi besøger og guides rundt i barakken med den helt nye (2012) museumsformidling af Fårhusperioden.
Dernæst Den Gamle Kirkegård i Flensborg med Istedløven og en lille byvandring.
Vi stutter af i Søfartsmuseet på Skibbroen. Museet er blevet renoveret og samlingerne nyopsatte (2012), og det beretter om Flensborg gennem århundrederne som en af rigets største handels- og søfartsbyer. Vi får rundvisning.

 
Tine-aften i Riddersalen PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Onsdag, 19. marts 2014 21:05

tineaften

 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 9 af 18