Foredrag om Tombølgård – en gravplads fra romersk jernalder

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det første af tre foredrag om om arkæologiske udgravninger i Sønderborg Kommune.

Tombølgård – en rig gravplads

Museumsinspektør Mads Leen Jensen fortæller om udgravningerne

ONS 26 JAN 2022 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Museumsinspektør Mads Leen Jensen vil ikke blot fortælle om de seneste udgravninger på lokaliteten, men også redegøre for stedets udgravningshistorie fra Jens Rabens første udgravninger ved Tombølgård. At der var en gravplads ved Tombølgård nord for Kær blev opdaget i 1920´erne ved pløjning på stedet. Museet på Sønderborg Slots første leder, Jens Raben foretog en mindre udgravning i 1932. Her reddede han en rigt udstyret urne, der havde et romersk bronzefad som låg. Graven kunne dateres til begyndelsen af ældre romersk jernalder, der første århundrede efter Kristi fødsel.

cranach chrII3
Urnen med bronzefadet fotograferet af Jens Raben i 1932

Udgravningen omfattede kun denne ene grav, og resten af gravpladsen forblev ukendt indtil 2016, hvor amatørarkæologer med tilknytning til Museum Sønderjylland begyndte at afsøge marken. Siden da er der kommet flere fund til, og museet har efterfølgende foretaget en udgravning for at redde de sidste grave.

Foredraget vil præsentere gravpladsens historie og de nyeste resultater og sætte den i sammenhæng med, hvad der ellers findes af viden om tiden lige efter Kristi fødsel på Als og i det øvrige Sønderjylland.

Mads Leen Jensen har skrevet en artikel om udgravningerne ved Tombølgård. Den er udgivet i bogen "Arkæologi i Slesvig/Archäologie in Schleswig 17 - 2018" og kan læses / hentes lige her link

 

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.

Husk coronapas og mundbind!

De næste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot om udgravninger i Sønderborg Kommune er

ONS 23 FEB - 19:30: Oldtidens kulturlandskab mellem Svenstrup og Havnbjerg – udgravningerne i forbindelse med Nordals Ferieresort v/ Museumsinspektør Peter Kahr Jørgensen

ONS 9 MAR - 19:30: Udgravningen i Perlegade og Sønderborgs historie i middelalderen v/ Museumsinspektør Christina Berg