Årbogen for 2016 om godser på Als og Sundeved er på vej

Foreningens årbog 2016 om den helt specielle organisering af landbrugsdriften i storgodser på Als og Sundeved er nu på vej og skulle meget gerne nå ud til alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved inden jul. Men i år er vi kommet lidt "tæt på deadline"!

Først TIR 13 DEC kom bøgerne fra trykkeriet! Men vognmanden havde dårligt nok fået læsset alle bogstakkene af ved Sønderborg Slot, før medlemmer fra foreningens bestyrelse - assisteret af hjælpsomme ægtefæller - gik i gang med at pakke bøgerne i kuverter og sortere dem ud i stakke til omdeling i de forskellige lokalområder. Og allerede sidst på dagen blev de første bogstakke kørt ud til de spejdergrupper og lokalhistoriske foreninger, som hurtigst muligt vil omdeler årbøgerne til medlemmerne.

Medlemmer med adresse andre steder end på Als eller Sundeved vil få bøgerne tilsendt med posten. De blev afleveret på posthuset om onsdagen.

Årbogen hedder "Hertuggodser" og fortæller om den særlige organisering af landbrugsdriften, som Hans den Yngre satte i værk sidst i 1500-tallet i sit lille sønderborgske hertugdømme og som blev afviklet igen i løbet af 1800-tallet.

aarbog2016

Det er i år blevet en stor og flot årbog med en fyldig tekst i to spalter over ikke mindre end 315 sider med et væld af flotte illustrationer - både gamle billeder fra arkiverne og helt nye fotos lavet specielt til denne udgivelse.

Bogens grundige tekst er skrevet af lederen af Museet på Sønderborg Slot, overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, der ikke alene øser af og fremlægger sin meget store viden om fortidens landbrug, men som også har kunnet supplere med ny viden og nye opdagelser.

Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan købe supplerende eksemplarer til f.eks. julegaver til en særlig medlemspris på 248,- kr. i Museumsbutikken eller på hsaos.dk lige her link

For alle andre vil den flotte årbog være til salg i den almindelige boghandel og i Museumsbutikken på Sønderborg Slot for 298,- kr.

Læs evt. pressemeddelelsen om årbogen hos Museum Sønderjylland lige her link

{flike id=363}

 

 

Rundvisninger på Sønderborg Slot

Som sidste år tilbyder Museet på Sønderborg Slot omvisninger i skolernes sommerferie – også for de gæster, der ikke kommer i grupper.

Hver tirsdag, onsdag og torsdag er der to omvisninger. Første gang er TIR 28 JUN og sidste gang er TOR 6 AUG. Alle rundvisningerne er i år på dansk.


rundvisning
Den første rundvisning kl. 11:00 handler om slottet og dets historie. Den anden rundvisning starter kl. 14:00. Den starter med De Slesvigske Krige og handler så om tiden frem til folkeafstemningen i 1920.

Man betaler almindelig entré for at komme ind på museet, men rundvisningerne er gratis.

... og medlemmer af Hisdtorisk Samfund for Als og Sundeved har som altid gratis adgang til Museet på Sønderborg Slot.

{flike id=356}

Sommerens orgelkoncerter 2016

Museet på Sønderborg Slot arrangerer også denne sommer en række koncerter med det enestående renæssanceorgel i Dronning Dorotheas Kapel.

dorotheas-kapel

Det er nu syttende år, disse sommerkoncerter arrangeres i samarbejde med både lokale og tilrejsende musikere.

Der er planlagt syv koncerter i løbet af sommeren. Alle koncerterne er eftermiddagskoncerter med start kl. 16:00, hvor også museets almindelige besøgende tilbydes en ekstra oplevelse.

Programmet for de syv koncerter ser således ud:

SØN 12 JUN
Kl. 16.00
Aabenraa Vokalensemble.
Orgel og ledelse: Mogens Fangel Damm
SØN 19 JUN
Kl. 16.00
Frank Laue, Dybbøl
SØN 17 JUL
Kl. 16.00
Enrico Presti, Italien
SØN 7 AUG
Kl. 16.00
Helge Granum, Sønderborg
SØN 21 AUG
Kl. 16.00
Rut Elena Boyschau , Gråsten
TIR 11 SEP Kl. 16.00 Anne Agerskov med sangtrio:
Anne Agerskov, Ida Hymøller og Stine Möglich Mathiasen
SØN 25 SEP Kl. 16.00 Dybbøl Kirkes Vokalensemble.
Orgel og ledelse: Frank Laue

Det koster 40,- kr at komme med til en af koncerterne.

rutelena         helge-granum
Rut-Elena Boyschau, Toftlund.
Organist ved Gråsten Slotskirke.
Helge Granum, Sønderborg.
Tidligere organist ved Sct. Marie Kirke.
franklaue MogensFangelDamm
Frank Laue, Egernsund.
Organist ved Dybbøl Kirke.
Mogens Fangel Damm, Aabenraa
Organist ved Sct. Jørgens Kirke
anneagerskov  EnricoPresti
Anne Agerskov, Sønderborg.
Organist ved Sct. Marie Kirke.

Enrico Presti, Bologna i Italien

Folder med oversigt over både sommerens orgelkoncerter og sommerens gudstjenester i Dronning Dorotheas Kapel på Sønderborg Slot udleveres fra museumsbutikken på slottet, men den kan også hentes til egen udskrift lige her link

{flike id=354}

 

 

Ringridning på Sønderborg Slots ringrendebane

Også i år holdes der sommeren igennem ringridning på den historiske ringrendebane ved Sønderborg Slot. Ringridningerne finder sted på tirsdage med start  kl. 17:00.

ringridning01

Program :

TIR   5 JUL  kl. 17:00

TIR 12 JUL  kl. 17:00

TIR 19 JUL  kl. 17:00

TIR 26 JUL  kl. 17:00

TIR  2 AUG  kl. 17:00

TIR  9 AUG  kl. 17:00

{flike id=355} 

 

Sønderborg Slot i 800 år

slot800aarMuseets gamle udstilling om slottets bygningshistorie er gennem de seneste måneder blevet omorganiseret og nyopstillet. Dette arbejde er nu færdigt, og resultatet præsenteres for offentligheden TOR 16 JUN.

Den officielle åbning af den nyopsatte udstilling foretages kl. 13:30 af borgmester Erik Lauritzen, hvorefter musseet vil være vært for en lille forfriskning.

Men allerede kl. 13:00 vil et hold "skuespillere" i påklædninger fra forskellige perioder i slottets fortid befolke slottet til illustration af slottets fortid: Hertugfolk og håndværkere og andet godtfolk fra middelalder og renæssance og tyske soldater fra kejsertiden. Der bliver masser af oplevelser for alle aldre. Slottets tidligere beboere vil kunne opleves fra 13:00 til 16.:00.

Den nye udstilling hedder ”Sønderborg Slot i 800 år”. Den fortæller slottets historie på en ny måde og med nyt indhold. Montrer og tavler mødes med et digitalt touchboard og lyttestationer, og der er blevet plads til helt nye historier om tiden som lazaret, som tysk kaserne og som interneringslejr ved siden af de klassiske om borg og hertuger.

Der er gratis adgang til arrangementet, og alle er velkomne.

... og medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved har jo altid gratis adgang til museet på Sønderborg Slot.

{flike id=353}