Årbogen for 2019

Sønderjylland

mellem dansk og tysk fra 1848 til i dag

Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2019 hedder "Sønderjylland mellem dansk og tysk fra 1848 til i dag". Årbogen udgives som altid i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Årbogen er i år skrevet af enhedsleder ved Museum Sønderjylland dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen.

aarbog2018

Årbogen er udgivet i forbindelse med åbningen af den nyopstillede permanente udstilling på Sønderborg Slot om Sønderjyllands historie i tiden fra Genforeningen i 1920 til i dag. Med færdiggørelsen af denne udstilling, har museet afsluttet 10 års arbejde med nyopsætning af udstillingerne om Sønderjyllands historie siden de slesvigske krige.

Bogen er en vejledning til disse historiske udstillinger. Den er tænkt både til forberedelse til et museumsbesøg og til efterfølgende uddybning og supplering af de oplevelser og oplysninger, museumsbesøget gav. Og så er den skrevet og disponeret, så den også kan læses selvstændigt som en oversigt over Sønderjyllands historie de seneste ca. 150 år.

Bogen indledes med et kort afsnit med en hurtig oversigt over Sønderjyllands og Hertugdømmet Slesvigs historie i tiden fra ca. 1200 til 1848. Herefter følger bogens afsnit udstillingernes enkelte dele nærmest. Hvert af de følgende afsnit indledes med en kort fortælling om den pågældende periodes historie efterfulgt af beskrivelser af en række udstillingsgenstande fra det pågældende udstillingsafsnit.

Bogen er helt overdådigt illustreret med nye fotografiske optagelse med fritskrabning af de enkelte udstillingsgenstande. Det er stort set et billede på hver eneste side. Det giver et lyst og indbydende indtryk, som forstærkes af, at teksten er overskueligt sat i to spalter med korte afsnit med egne overskrifter. 

Årbogen slutter som altid med udførlige årsberetninger fra Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og fra Historisk Samfund for Als og Sundeved. Denne gang er det så hændelserne i 2018, der berettes om.

Bogen er fremstillet i to udgaver - dels som årbog for medlemmerne Historisk Samfund for Als og Sundeved og dels som katalog over udstillingerne på Sønderborg Slot til alle museets øvrige gæster. Årbogen er med stift bind og med de særlige foreningsafsnit bagerst i bogen, mens museets katalog-version er med blødt bind for at holde prisen så lav, at alle museumsgæster er fristede til at købe bogen med hjem. Men ellers er de to udgaver identiske.

Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan købe yderligere eksemplarer af årbogen til f.eks. gaver og foræringer i museumsbutikken på Sønderborg Slot til en særpris på 95,- kr.

Årbogen kan også bestilles lige herlink