Foredrag om psykiske krigsskader efter Første Verdenskrig

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det fjerde og sidste af forårets fire foredrag:

Psykiske krigsskader fra Første Verdenskrig

Cand. mag. i historie Kasper Nissen fortæller

TOR 22 FEB 2024 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

I tilknytning til den aktuelle store særudstilling på Sønderborg Slot, "Sønderjyderne og Den Store Krig" - og i forlængelse af Historisk Samfund for Als og Sundeveds flotte årbog for 2023 - arrangerer museet og foreningen i fællesskab en foredragsrække på fire foredrag i januar og februar måneder.

I foredragsrækkens fjerde og sidste foredrag vil cand. mag. Kasper Nissen fortælle om nogle af de psykiske krigsskader som soldater kunne have med hjem fra krigens grusomme oplevelser. Hvad vi i dag forstår som PTSD - posttraumatisk stressforstyrrelse - forstod datidens mennesker almindeligvis som "granatchok", men også udtryk “kanonfeber” og “nervechok” blev brugt som betegnelse for de psykiske krigsskader.


Soldaten og Døden"Soldaten og Døden" malet 1917 af Hans Larwin (1873-1938)

Museum Sønderjyllands store web-projekt, "Den Store Krig 1914 - 1918" er stadig værd at gå på opdagelse i - også med søgeord som granatchok, kanonfeber eller nervechok.

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 85,- kr. at deltage i arrangementet.
Dog giver Museum Sønderjyllands årskort adgang for 68,- kr.

Og så husk endelig  den nye mulighed for at reservere en plads ved foredraget ved at "købe" en gratis billet i Museum Sønderjyllands billetsystem. Vejledningen i at bruge det nye reservationssystem ligger lige her link.

Pladsreservationen er først og fremmest for bedre at kunne skønne, hvor mange der ønsker at overvære foredraget, så der i god tid kan engageres de nødvendige brandvagter. Det skulle meget nødigt igen blive nødvendigt at afvise nogen ved indgangen.

Så bestil plads!
... og bestil pladsen så tidligt som overhovedet muligt!

 

Foredrag om sønderjyder i Første Verdenskrig

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det tredje af forårets fire foredrag:

Sønderjyder i Første Verdenskrig

Museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland fortæller

MAN 5 FEB 2024 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

I tilknytning til den aktuelle store særudstilling på Sønderborg Slot, "Sønderjyderne og Den Store Krig" - og i forlængelse af Historisk Samfund for Als og Sundeveds flotte årbog for 2023 - arrangerer museet og foreningen i fællesskab en foredragsrække på fire foredrag i januar og februar måneder.

I foredragsrækkens tredje foredrag vil museumsinspektør René Rasmussen fortælle om Den Store Krig fra en lidt anden vinkel end den kronologiske eller den tematiske, som ellers er de mest almindelige i formidling af historierne om Første Verdenskrig. René Rasmussen vil udnytte den enorme indsigt, han gennem årtier har erhvervet om alle forhold omkring den krig, som stadig sætter sig spor i sønderjyske sammenhænge, til at belyse mange forskellige aspekter af krigens hændelser og betydninger med afsæt i den enkelte soldats helt personlige oplevelser.


Kvinder som jernbanearbejdere

Med afsæt i det omfattende kildemateriale, der lige siden krigens første dag er indsamlet og indleveret til museet på Sønderborg Slot / Museum Sønderjylland, vil René Rasmussen med oplysninger fra breve og dagbøger fortælle om kendte og ukendte episoder, som sønderjyder deltog i eller var vidne til. For de sønderjyske krigsdeltagere kan bevidne mange også uventede steder i Første Verdenskrig: De er med ikke bare på Vestfronten og på Østfronten, men også på Balkan, i Mellemøsten og i langt nede Afrika. De var på vingerne i det tyske flyvevåben, på havet i den kejserlige tyske marine – og under havoverfladen i ubådene.

Museum Sønderjyllands store web-projekt, "Den Store Krig 1914 - 1918", som René Rasmussen har været den helt dominerende bidragyder til og tovholder for, er et rigtig spændende sted at gå på opdagelse om de sønderjyske krigsdeltagere og deres oplevelser under og efter krigen.

I tilknytning til det store web-projekt, "Den Store Krig 1914 - 1918" har en gruppe frivillige påtaget sig det meget store arbejde at registrere alle de sønderjyder, der deltog i Første Verdenskrig. Det skønnes at være mellem 30.000 og 35.000 personer. Den aktuelle status er, at der nu er registreret oplysninger om godt 13.000 krigsdeltagere. De bliver registreret i en søgbar database, som der er adgang til på den stor særudstilling på Sønderborg Slot om "Sønderjyderne og Den Store Krig". Men der er også adgang frit og gratis på nettet lige her link.

 

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 85,- kr. at deltage i arrangementet.
Dog giver Museum Sønderjyllands årskort adgang for 68,- kr.

 

De sidste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot er

TOR 22 FEB: Psykiske krigsskader v/ cand. mag. i historie Kasper Nissen

Alle foredragene er klokken 19:30 i Riddersalen på Sønderborg Slot.

 

 

 

Foredrag om hjemmefronten under Første Verdenskrig

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det første af forårets fire foredrag:

Hjemmefronten 1914-1918

Museumsinspektør Mariann Kristensen, Museum Sønderjylland fortæller

TIR 16 JAN 2023 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

I tilknytning til den aktuelle store særudstilling på Sønderborg Slot, "Sønderjyderne og Den Store Krig" - og i forlængelse af Historisk Samfund for Als og Sundeveds flotte årbog for 2023 - arrangerer museet og foreningen i fællesskab en foredragsrække på fire foredrag i januar og februar måneder.

I det første foredrag vil museumsinspektør Mariann Kristensen fortælle om, hvordan krigen påvirkede kvindernes dagligdag med nye arbejdsopgaver, flere ansvarsområder og funktioner oven i savnet af mænd og sønner og vanskelighederne med at skaffe mad på bordet på grund af svigtende forsyninger og konfiskering af fødevarer til soldaterne på fronten.

Kvinder som jernbanearbejdere
Infrastruktur som f.eks toglinjerne skulle holdes i gang under krigen.

Der er rigtigt mange spændende oplysninger om kvindernes roller under Første Verdenskrig på Museum Sønderjyllands fantastiske web-projekt, "Den Store Krig 1914 - 1918", hvor afsnittet om kvinderne i krigen ligger lige her link

 

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 85,- kr. at deltage i arrangementet.
Dog giver Museum Sønderjyllands årskort adgang for 68,- kr.

 

De næste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot er

ONS 31 JAN: Den sorte Dag ved Moulin v/ museumsinspektør René Rasmussen
 
MAN 5 FEB: Sønderjyder i Første Verdenskrig v/ museumsinspektør René Rasmussen
 
TOR 22 FEB: Psykiske krigsskader v/ cand. mag. i historie Kasper Nissen
 
Alle fire foredrag er klokken 19:30 i Riddersalen på Sønderborg Slot
... og nu virker elevatoren igen!

 

 

Foredrag om kampene ved Moulin i juni 1915

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det andet af forårets fire foredrag:

Den sorte Dag ved Moulin

Museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland fortæller

ONS 31 JAN 2023 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

I tilknytning til den aktuelle store særudstilling på Sønderborg Slot, "Sønderjyderne og Den Store Krig" - og i forlængelse af Historisk Samfund for Als og Sundeveds flotte årbog for 2023 - arrangerer museet og foreningen i fællesskab en foredragsrække på fire foredrag i januar og februar måneder.

I foredragsrækkens andet foredrag vil museumsinspektør René Rasmussen fortælle om de meget dramatiske kampe ved Moulin-sous-Touvent i sommeren 1915 og sætte hændelserne ind i de store sammenhænge. Han vil fortælle om både forhistorien og om konsekvenserne for de soldater, der fortrinsvis var tilknyttet kasernen på Sønderborg Slot.


Kvinder som jernbanearbejdereDen sønderborgske del af Füsilierregiment "Königin" Nr. 86

Den ene halvdel af Füsilierregiment "Königin" Nr. 86 havde siden 1871 haft kaserne på Sønderborg Slot. En füsilier var en geværskytte, så med en nutidig betegnelse var regimentet en del af fodfolket, infanteriet. Da krigen brød ud i august 1914 blev regimentet sendt til vestfronten i Frankrig. I juni 1915 lå regimentet i skyttegrave i Nordfrankrig omtrent midtvejs mellem Paris og den belgiske grænse i området Moulin-sous-Touvent.

Om formiddagen den 6. juni stormer franske tropper de tyske skyttegrave, og de følgende nærkampe med knive og bajonetter bliver et blodbad med store tab på begge sider. Den 6. juni 1915 blev den dag i Første Verdenskrig, der kostede flest sønderjyder livet.

På Museum Sønderjyllands store web-projekt, "Den Store Krig 1914 - 1918" er kampene ved Moulin omtalt under 6. og 7. juni 1915  lige her link og  lige her link med uddrag fra Wilhelm Jürgensens bog "Füsilierregiment "Königin" Nr. 86". En fransk soldats beskrivelse af skyttegravene efter kampene kan læses lige her link.

De forfærdelige kampe ved Moulin er beskrevet i Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2014 "Füsilierregiment "Königin" Nr. 86" af Wilhelm Jürgensen. Bogen er udsolgt, men kan købes antikvarisk - eller lånes på biblioteket.

Sammen med Martin Bo Nørregård har René Rasmussen i 2017 skrevet bogen “Den sorte Dag ved Moulin” der er udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland. Bogen er også udsolgt og må købes antikvarisk - eller lånes på biblioteket.

 

 Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 85,- kr. at deltage i arrangementet.
Dog giver Museum Sønderjyllands årskort adgang for 68,- kr.

 

De næste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot er

MAN 5 FEB: Sønderjyder i Første Verdenskrig v/ museumsinspektør René Rasmussen

TOR 22 FEB: Psykiske krigsskader v/ cand. mag. i historie Kasper Nissen

Alle foredragene er klokken 19:30 i Riddersalen på Sønderborg Slot

... og nu virker elevatoren igen!

Foredrag om vikingetiden på Als og Sundeved TIR 28 NOV 23

I samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg Kreds indbyder Historisk Samfund for Als og Sundeved alle medlemmer til foredraget:

Vikingetiden på Als og Sundeved

Museumsinspektør Silke Eisenschmidt

TIR 28 NOV 2023 - 19:30

Christianskirkens sognegård

silke.eisenschmidt
 
 
Silke Eisenschmidt, der er dr. phil. i forhistorisk arkæologi og ansat som museumsinspektør ved Museum Sønderjyllands afdeling for arkæologi i Haderslev, fortæller selv om foredraget:
 
 
 "Vikingetiden (ca. 750-1050) er en overgangstid mellem forhistorie og middelalderen, hvor der sker mange forandringer, som kommer til at danne grundlag til vores samfund i dag. Fra Als og Sundeved kendes faktisk ganske mange fund fra denne periode, som skal præsenteres i foredraget og sættes i perspektiv med de historiske begivenheder.
Som eksempel for kendte fundsteder fra Als og Sundeved, som præsenteres i foredraget, skal der nævnes stormandshuset fra Vollerup, landsbyen Pythuse ved Ragebøl, brandgravpladserne i Nørreskoven, skibssætningerne fra Dyndved og Stolbro samt de rige grave fra Ketting, Kasmusmølle, Holm og Elstrup. En kort præsentation af stormandsgården Lykkegård og Brovold ved Augustenborg, begge fra tidlig middelalder, afrunder foredraget."
  Zimmermann

Mankestol fra Elstrup fra ca. 950

 

Normalt arrangerer Historisk Samfund for Als og Sundeved foredrag i samarbejde med Museum Sønderjylland, men i dette efterår er det kun blevet til et enkelt foredrag. Derfor har vi denne gang allieret os med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg Kreds, der har været med på, at vi i Historisk Samfund for Als og Sundeved måtte være medindbyder til det foredrag, kredsen allerede var ved at arrangere.

Derfor foregår arrangementet heller ikke som normalt i Riddersalen på Sønderborg Slot, med i Christianskirkens sognegård - Christiansgården - der har adressen Ringgade 102 i Sønderborg.