Foredrag om udgravningerne ved Nordals Ferieresort

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det andet af tre foredrag om arkæologiske udgravninger i Sønderborg Kommune.

Oldtidens kulturlandskab mellem Svenstrup og Havnbjerg

Museumsinspektør Peter Kahr Jørgensen fortæller om udgravningerne

ONS 23 FEB 2022 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Museumsinspektør Peter Kahr Jørgensen fra Museum Sønderjylland vil fortælle om sporene af oldtidsliv i det store område, hvor Nordals Ferieresort skal opføres i forbindelse med science parken "Universe". Foredraget omhandler udgravningerne og de vigtigste resultater.

Før entreprenørerne satte maskinerne i gang, fik arkæologer fra Museum Sønderjylland mulighed for at kigge efter spor fra oldtidens alsingere. De fandt vidnesbyrd om bebyggelse på stedet fra slutningen af stenalderen frem til de første århundreder efter Kristi fødsel.

cranach chrII3
Udgravning ved Havnbjerg i 2020.

Udgravningerne har givet mulighed for at følge mennesker, kulturlandskab og bebyggelse i et forholdsvis stort område over en meget lang periode. Der er fundet grave fra yngre stenalder, og der er blotlagt spor af en landsby fra perioden kort efter Kristi fødsel, hvor de ældste danske landsbyer begyndte at tage form.

Nordals Ferieresort berører omkring 150 ha,  og på det store område var der registreret en del allerede kendte fortidsminder. Her har er mange af de gravhøje, Als er kendt for - selvom en del er overpløjede og ikke længere synlige i landskabet. Arkæologernes forventning var, at der under mulden også ville være spor af fortidige byggerier i området, og de blev ikke skuffede, fortæller Peter Kahr Jørgensen:

”150 ha blev undersøgt med søgegrøfter, og vi endte med at grave 32 forskellige områder på tilsammen 10 ha ud. Det har givet os en sjælden mulighed for at få et blik ind i den kulturhistoriske udvikling fra stenalderen til middelalderen i et større, sammenhængende område. Med de mange spor af bebyggelse i form af huse, værkstedsområder og affaldslag bliver vi i stand til at trække nogle linjer for, hvordan udviklingen i området har været, fra folk bor på spredte gårde til landsbyerne opstår”.

Udgravningerne afdækkede spor af bebyggelse fra Romersk Jernalder fra omkr. Kristi fødsel. Men til dato har arkæologerne ikke fundet mange spor af beboerne i området fra de efterfølgende omkring 500 år op til vikingetiden. Hvorfor forsvandt befolkningen fra området i yngre romertid og germanertid og hvor blev de af? De spørgsmål vil Peter Kahr Jørgensen i aftenens løb komme med nogle kvalificerede bud på, set i lyset af arkæologiske fund fra Als.

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.
Dog får medlemmer af Museumsklubben 20% rabat og kommer derfor ind for 60,- kr.

Det sidste af de tre foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot om udgravninger i Sønderborg Kommune er

ONS 9 MAR - 19:30: Udgravningen i Perlegade og Sønderborgs historie i middelalderen v/ Museumsinspektør Christina Berg