Foredrag om oldtidens søfart i Sønderjylland

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til et foredrag om

Oldtidens søfart i Sønderjylland

Fhv. museumsinspektør Flemming Rieck holder foredraget

TOR 6 OKT 2022 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Foredraget er det første af tre i foredragsrækken om Sønderjyllands søfartshistorie. Alle tre foredrag finder sted på Sønderborg Slot og arrangeres i et samarbejde mellem Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved.

De to vigtigste bådfund fra oldtiden i hele det nordeuropæiske område stammer fra sønderjyske moser. Hjortspringbåden fra Nordals og fartøjerne fra Nydam Mose på Sundeved giver meget omfattende oplysninger om skibsbygningsteknik og søfart i perioden fra ca. 300 f.Kr. til Vikingetidens begyndelse. Fra årtusinderne inden da er der også arkæologiske fund, der giver oplysninger om færdsel på vandene i såvel sten- som bronzealder. Foredraget vil redegøre for den nyeste forskning på området – og det vil være krydret med anekdoter, som belyser fundhistorierne.

cranach chrII3Nydambåden på Gottorp Slot

Flemming Rieck har i mange år været museumsinspektør ved vikingeskibshallen i Roskilde. Han er opvokset på Als og har været med i flere store udgravninger på Als og Sundeved.

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.

 

De næste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot om Sønderjyllands søfartshistorie er

TOR 3 NOV - 19.30: Verden ligger åben – Den sønderjyske søfart 1814-1920 v/ Museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen

TOR 24 NOV - 19.30: Fra Fragtsejlads til fritidssejlads – Sønderjysk søfart efter 1920 v/ Museumsinspektør Karsten Hermansen