Foredrag om Helene Hanssen – Kvinden bag H.P. Hanssen

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det næste af forårets tre foredrag:

Helene Hanssen – Kvinden bag H.P. Hanssen

Museumsinspektør Mariann Kristensen, Museum Sønderjylland fortæller

TOR 9 FEB 2023 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Helene Hanssen - født Iversen - var gårdmandsdatter fra Ullerup på Sundeved. Hun blev født 25. december 1860. Allerede i barndommen viste hun interesse for andet end landmandslivet og læste meget og havde en drøm om at blive lærerinde. Som 20-årig blev hun forlovet med den politisk engagerede H.P. Hanssen fra Nørremølle.  Hun delte hans forestillinger om styrkelse af danskheden i Nordslesvig og indlemmelse af en del af området i Danmark og havde som han flere ophold på Askov Højskole for at dygtiggøre sig til det nationale arbejde.

Efter en kort periode som friskolelærer kom Helene i lære på Fyns Tidende, så hun kunne hjælpe H.P. Hanssen i hans virksomhed som journalist og senere redaktør og siden ejer af Aabenraa-avisen Hejmdal. I takt med, at H.P. Hanssens politiske virke blev mere og mere omfattende, fik Helene ansvaret ikke bare for for hjemmet og børnene, men også for driften af avisen Hejmdal.

cranach chrII3
Helene Hanssen (1860 - 1935 )

Helene Hanssen blev således ikke blot kvinden bag den store mand, men en jævnbyrdig deltager i H.P.Hanssens omfattende aktiviteter til gavn for de danske i Nordslesvig og dermed en væsentlig del af fortællingen om Genforeningen i 1920.

Museumsinspektør Mariann Kristensen fra Museum Sønderjylland vil fortælle om et kvindeliv, der fik afgørende betydning for, hvordan den nationale udvikling i Grænselandet udfoldede sig.

 

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 85,- kr. at deltage i arrangementet.

 

Det sidste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot er

TOR 9 MAR - 19:30: Kunsten i nederlagets skygge v/ Museumsinspektør Sally Schlosser Schmidt, Museum Sønderjylland