Årbogen 2018

Skanser

Befæstningsanlæg Sønderborg - Dybbøl fra 1657 til i dagllet

Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2018 hedder "Skanser - Befæstningsanlæg Sønderborg - Dybbøl fra 1657 til i dag". Årbogen udgives som altid i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Årbogen er i år skrevet af lokalhistorikeren Erik Housted fra Sønderborg.

aarbog2018

Anledningen til bogudgivelsen er, at tegningerne til de preussiske skanser, der i dag er på Dybbøl Banke, er blevet genfundet. I mange år var det en almindelig antagelse, at de oprindelige tegninger til byggeriet af det omfattende skanseanlæg efter 1864, var forsvundet under bombardementerne af Berlin til slutningen af Anden Verdenskrig.

 

Erik Housted, der gennem mange års beskæftigelse har opnået en omfattende viden om militærhistorie og specielt om befæstningsanlæg, kom i anden forbindelse på sporet af, at anlægsplantegningerne måske alligevel ikke var gået til grunde. Erik Housted fik opsnuset historien om, hvordan tegningerne sammen med en meget stor mængde andre militærhistoriske arkivalier i krigens sidste tid blev reddet ud af Berlins kaos. De havde siden været opbevaret i det tidligere DDR uden at vestlig offentlighed havde hverken kendskab eller adgang til dem.

Med nye kopier af de originale tegninger har Erik Housted nu kunnet skrive historierne om befæstningerne på Dybbøl Banke med meget større sikkerhed og indsigt, end tidligere historikere har kunnet.

Men bogen handler ikke kun om den preussiske "Festung Sonderburg - Düppel". Erik Housted har valgt at skildre alle de befæstningsanlæg, der er kendskab til omkring Sønderborg, startende med de skanser, der blev anlagt i forbindelse med Svenskekrigene i 1657.

Bogen er disponeret i ti kapitler med teksten i to spalter overskuelig sat op med mange underafsnit med egne overskrifter. Efter det korte kapitel om Svenskekrigenes skanser følger fire kapitler om de danske skansebyggerier i forbindelse med Treårskrigen 1848-50 og om det efterfølgende store skanseanlæg fra 1861, der blev så grundigt smadret i 1864. I bogens anden halvdels fem resterende kapitler fortælles der så om de preussiske fæstningsbyggerier bl.a. på baggrund af de nyfundne tegninger.

Sidst i bogen er der et omfattende noteapparat til teksten. Desuden er der en omfattende litteraturfortegnelse med både trykte og utrykte kilder og med en samling nyttige web-adresser. Allersidst en meget nyttig ordliste over militære fagudtryk.

Årbogen slutter som altid med udførlige årsberetninger fra Historisk Samfund for Als og Sundeved og fra Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Denne gang er det så hændelserne i 2017, der berettes om.

Bogen er på 204 sider med teksten sat i to spalter med en overdådighed af illustrationer - ikke bare masser af samtidige billeder og en række af de nyfundne anlægstegninger, men også en række meget flotte, helt nye luftfotografier optaget med en drone over Dybbøl Banke til årets årbog. Der er ikke mange opslag i bogen uden en illustration, og på mange opslag er der flere fint supplerende billeder i sort/hvid eller farver.

Og så har Erik Housted sans for de skæve vinkler og de finurlige historier, så teksten er meget langt fra at være kold og kedelig opremsning af faktuelle militærhistoriske kendsgerninger.

Bogen koster 198,- kr. i boghandelen, men medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved  kan købe yderligere eksemplarer af bogen til f.eks. gaver og foræringer i museumsbutikken på Sønderborg Slot til en særpris på 150,- kr.

Bogen kan også bestilles lige herlink