Billeder fra busturen "Fynske fristelser" - 8 - 10 SEP 2020

Billedseriens 115 billeder fortæller om 3-dagesturen med bus til Fyn under overskriften "Fynske fristelser". Turen fandt sted i dagene fra tirsdag den 8. september til torsdag den 10. september 2020.

Fyn20 085 2

Billedserien viser turens højdepunkter med besøg i Horne Kirke og på Ollerup gymnastikhøjskole, på Brahetrolleborg og Hagenskov, ved Ladbyskibet og på Johannes Larsen Museet, ved Hesselagerstenen og på Harridslevgaard for at slutte med besøg på Clay Keramikmuseum ved Middelfart.

En grundigere beskrivelse af turen med programmet for de enkelte dage ligger lige her link

Læs mere: Billeder fra busturen "Fynske fristelser" - 8 - 10 SEP 2020

Billeder fra turen til Dresden - 17- 23 AUG 2020

Billedseriens 140 billeder fortæller om 7-dagesturen med bus til Dresden med særligt fokus på II Verdenskrig. Turen fandt sted i dagene fra mandag den 17. august til søndag den 23. august 2020.

Djursland19 38

Billedserien viser turens højdepunkter med besøg ved Seelower Höhen ved Berlin, ved den tyske overkommandos bunkeranlæg ved Zossen inden dagene i Dresden med de overvældende mange seværdigheder i og omkring denne genopbyggede by.

En grundigere beskrivelse af turen med programmet for de enkelte dage kan findes lige her link

Læs mere: Billeder fra turen til Dresden - 17- 23 AUG 2020

Foredrag og quiz om folkeafstemning og genforening med en lokal vinkel

I samarbejde med Museum Sønderjylland, Sønderborg Bibliotek, lokalarkiverne og Sønderborg Kommune indbyder Historisk Samfund for Als og Sundeved til

Foredrag og quiz
om
folkeafstemning og genforening med en lokal vinkel

Nu kalder Danmark 0Afstemningsplakat3I år er det hundrede år siden, at Sønderjyllands fremtid blev afgjort. På tre foredragsaftener kan man høre om vejen fra afslutningen på Første Verdenskrig til den store folkefest på Dybbøl den 11. juli 1920. Foredragene trækker både de generelle linjer op og giver lokale eksempler. Og bagefter er der quiz, hvor alle kan være med – og dyste mod et lokalt stjernehold. De tre aftner har fokus på henholdsvis Sønderborg by, Sundeved-Gråsten og Als.

I foredragene fortælles der nærmere om, hvordan det hele gik til. I november 1918 bakkede næsten alle dansk-sønderjyske ledere op om et forslag til afstemningsområde og afstemningsregler, men enigheden var snart forbi, og gamle venner kom op at toppes. Så kom Versaillesfreden med regler for, hvordan der skulle stemmes, og så kunne man gå i gang med at forberede det. Det hele kulminerede dels den 10. februar, hvor der blev stemt, og dels den 11. juli, hvor kongen kom til Dybbøl.

I foredragene suppleres de store linjer med lokale eksempler og historier – om strid mellem Aabenraa- og Flensborgfolk lokalt, om danske troppers ankomst til Sønderborg eller om valgaftener og afstemningsfester rundt om i området. Vi vil også dykke nærmere ned i afstemningsresultatet og se på, hvordan det var her – og hvorfor. Hvorfor var Sønderborg by langt mere tysk end omegnen? Hvor meget mere dansk var Notmark end Ketting, og hvor stor forskel var der i grunden på Broager og Skelde – og hvorfor?

Efter foredragene er der kaffebord, og derefter bliver der en munter quiz, hvor man kan dyste på viden om folkeafstemning og genforeningen – både generelt og lokalt. Alle kan være med, og det sker i hold, som dannes på stedet. Hvert sted har vi dog et lokalt stjernehold, som på forhånd har lovet at stille op. Hvert af dem tæller to personer med solid politisk og lokalhistorisk viden.

De tre aftener er:

30. september: Sønderborg, i multikulturhuset. Kl. 19-21.30.

Foredragsholder: Museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland
Quizmaster: Claus Jacobsen, Sønderborg Bibliotek
Lokalt stjernehold: Frode Sørensen og Sten Boye Poulsen
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding på: www.place2book.com/da/sw2/sales/daxeqk4wyj

22. oktober: Sundeved, i forsamlingsgården Sundeved, kl. 19—21.30

Foredragsholder: Museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland
Quizmaster: Claus Jacobsen, Sønderborg Bibliotek
Lokalt stjernehold: Stephan Kleinschmidt og Arne Jessen
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding på: www.place2book.com/da/sw2/sales/phb8o6di9v

29. oktober: Als, i Knøs’ Gård, kl. 19-21.30

Foredragsholder: Museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland
Quizmaster: Claus Jacobsen, Sønderborg Bibliotek
Lokalt stjernehold: Christel Leiendecker og Andreas Kaad
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding på: www.place2book.com/da/sw2/sales/ilbzb7nqsq

Antallet af billetter er begrænset. De fordeles efter ”først-til-mølle”.
Arrangementet er en del af Sønderborg Kommunes fyrtårnsprojekt Sønderborg Spejlinger 2020.

 

Sidste nyt om generalforsamling 2020

Da vi i begyndelsen af juli annoncerede den udsatte generalforsamling til ONS 21 OKT i Menighedshuset, var det i forventning om, at corona-restriktionerne til den tid var lempede så meget, at det ville være muligt at gennemføre generalforsamlingen uden andre ændringer end datoen.

Sådan gik det imidlertid ikke! De nugældende restriktioner betyder, at vi må være op til 80 personer i salen i menighedshuset, og vi må ikke synge. Vi plejer at være mellem 100 og 120 personer til generalforsamlingerne, så vi har været nødt til at finde en anden løsning i år.

Løsningen er så blevet, at vi fastholder dato og det meste af aftenens program, men med disse ændringer:

    1. Mødestedet flyttes fra Menighedshuset til Sønderborg Slot
    2. Det traditionelle kaffebord erstattes af en øl eller en vand
    3. Der bliver ikke fællessang
    4. Der bliver håndsprit og god afstand mellem stolene

Derfor lyder indkaldelsen til generalforsamlingen nu:

Generalforsamling

 ONS 21 OKT 2020 kl. 19:00

 i

Riddersalen på Sønderborg Slot

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Årets generalforsamling blev oprindeligt annonceret i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2020 med mail ONS 8 JAN til alle medlemmer registreret med en email-adresse og med brev til alle øvrige medlemmer et par dage senere. Udsættelsen pga. covid-19 blev oplyst med mail til medlemmer TOR 12 MAR, og forvarsel om den nye dato blev meddelt med mail TIR 7 JUL. Den endelige indkaldelse sker med annonce i Ugeavisen Sønderborg TIR 23 SEP og en samtidig besked med mail til alle medlemmer med registreret mail-adresse.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Povl Callesen, Tom Specht og Jens Verner Nielsen. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen genvælger de tre bestyrelsesmedlemmer på valg - Povl Callesen, Tom Specht og Jens Verner Nielsen.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af de tre bestyrelsessuppleanter Jette Knapp, Lisbeth Kistrup og Gunnar Callesen, af de to revisorer Kirsten Todsen og Claus Kejser og af revisorsuppleanten Hanne Thrane.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere: Sidste nyt om generalforsamling 2020

Opdatering om de udskudte arrangementer

Så er der lidt nyt om de arrangementer, der blev sat på venteliste i forbindelse med foranstaltningerne mod coronapandemien.

Det begyndte jo med, at vi måtte udskyde generalforsamlingen kun en uge inden, den skulle have været afviklet TOR 19 MAR.

En måned senere kunne vi så se, at vi også måtte aflyse / udsætte halvdagsturen LØR 16 MAJ til genforeningssten på Als og Sandbjerg-aftenen ONS 20 MAJ. De tre øvrige annoncerede ture og udflugter ville vi vente med til at forholde os til, indtil myndighedernes anvisninger og anbefalinger gjorde det muligt, og når coronasituationen var mere afklaret. Det mener vi så, at den er nu!

Generalforsamlingen:

Der er fundet en ny dato til afholdelse af generalforsamlingen. Den nye dato er ONS 21 OKT 20. Det eneste nye er datoen, så dagsorden og program for aftenen bliver nøjagtigt som oprindeligt annonceret.

Læs mere om generalforsamlingen lige her link

 

Busturen fra MAN 17 AUG til SØN 23 AUG til Dresden - med fokus på 2. Verdenskrig:

Busturen var annonceret og tilmeldingen begyndt, inden der kom bestemmelser om udlandsrejser. Nu er det igen muligt at gennemføre turen som planlagt, dog med en anden rejseleder, idet Jørgen Flintholm Hansens helbred ikke tillader ham at deltage på turen. Der har været flere frameldinger af helbredshensyn, men ikke flere end at turen gennemføres som planlagt.

Frameldingerne har betydet, at der igen er enkelte ledige pladser i bussen.

Læs mere om turen - indhold, pris, tilmelding - lige her link

 

Heldagsturen LØR 5 SEP - Besøg hos det tyske mindretal:

Turen var forvarslet, men ikke annonceret, da restriktionerne trådte i kraft. Turudvalget var så småt begyndt planlægningen af turen og har siden fulgt de muligheder, de nuværende restriktioner giver. Der var planlagt besøg på to forskelliger museer i løbet af dagen, men med de regler for museumsbesøg, der gælder lige nu, har turudvalget skønnet, at det ikke giver mening at gennemføre turen. Heldagsturen LØR 5 SEP er derfor aflyst. Det er udvalgets håb, at turen kan gennemføres i 2021 i stedet.

 

Busturen fra TIR 8 SEP til TOR 10 SEP - Fynske fristelser:

3-dages turen til Fyn var færdigplanlagt, men ikke annonceret, da restriktionerne for forsamling og buskørsel trådte i kraft. Da restriktionerne blev lempet, blev turen annonceret i spænding. For havde vores medlemmer mod på en bustur, når der stadig var virus på spil? Det havde de! Der var hurtigt så mange tilmeldte, at det nu er sikkert, at turen gennemføres som oprindeligt planlagt.

Der er stadig enkelte ledige pladser på turen.

Læs mere om turen - indhold, pris, tilmelding - lige her link