Oplysninger om kontingent og arrangementer 2019

Kontingentopkrævning for 2019

Så er opkrævningerne til betaling af kontingent for 2019 udsendt gennem medlemssystemet til alle de medlemmer, der har deres email-adresse registreret i systemet.

Opkrævningen er forsynet med de nødvendige oplysninger til betaling i banken eller online med NetBank. Det er ikke muligt at betale kontant i Museums­butikken på Sønderborg Slot.

Når din kontingentbetaling er bogført, vil systemet automatisk sende dig en kvittering, der kan bruges som adgangstegn til Museet på Sønderborg Slot og til Cathrinesminde Teglværk. Der kan gå nogle dage, inden din betaling bogføres, så har du brug for en kvittering / et adgangskort til slottet inden da, må du få en kvittering fra din NetBank.

Er der tvivl om noget i forbindelse med kontingentbetalingen eller med medlemssystemet, er du meget velkommen til at ringe eller maile til et medlem af IT-udvalget. Så må vi hjælpe hinanden med at finde løsninger!

Generalforsamlingen 2019

Årets generalforsamling med beretninger om året 2018 og planer for det indeværende år og med valg til bestyrelsen er fastsat til TOR 21 MAR kl. 19:00 i Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Dagsorden og program annonceres senere, men sæt allerede nu X i kalenderen!

Planlagte udflugter og ture i 2019

8-dages tur med bus til Tallin i Estland fra 12. til 19. juni

Ifølge legenden er det den 15. juni 2019 800 år siden Dannebrog faldt ned fra himlen i Lyndanisse under Valdemar Sejrs felttog i Estland. Vi er i byen på jubilæumsdagen, hvor også medlemmer af det danske kongehus deltager i fejringen. Der bliver også tid til bl. a. at se nærmere på Tallins historiske bykerne.

Heldagstur lørdag den 22. juni – Fæstningsbyen Fredericia

I sammenhæng med årbogen for 2018 om skanser og befæstningsanlæg ved Sønderborg besøger vi Fredericia, der blev anlagt mere som en fæstning end som en by. I dag er Fredericia en levende ministorby lige midt i Danmark, men der er stadig i byens gamle kærne bag et af Nordeuropas bedst bevarede voldanlæg masser af spændende vidnesbyrd om byens helt specielle udvikling og med et utal af overraskende historier om tiden som fæstningsby. Vi skal besøge mindesmærker om krigshandlinger og se vidnesbyrd om det stille, daglige liv bag voldene i fredstid med en befolkning af tilflyttere fra mange egne af Europa.

3-dages bustur til herregårde på Djursland fra 20. til 22. august

Nordpå i Jylland med pauser undervejs når vi vores første mål - herregården Clausholm med den enestående barok-have. Vi får en rundvisning på slottet. Herfra fortsættes mod vores overnatningssted på Djursland - måske med stop i Thorsager med Jyllands eneste rundkirke. Derefter indkvartering, middag og overnatning. Næste dag besøger vi Danmarks Herregårdsmuseum på Gammel Estrup og bagefter Auning Kirke med Scheel-slægtens gravminder. Herefter en rundtur til nogle af egnens mange herregårde. Inden hjemturen besøger vi Rosenholm med rundvisning på slottet. Derefter besøg i Hornslet Kirke med gravminderne for Rosenkrantz-slægten. På hjemturen evt. frokostpause på Ejer Bavnehøj.

De nærmere detaljer om de planlagte ture - mødetid, pris, tilmelding mv. - annonceres senere. Men sæt allerede nu X i kalenderen!

Andre arrangementer i foråret 2019

Sandbjerg-aften tirsdag den 23. april kl. 19:00

En lys forårsaften besøger vi det smukke, lille slot ved Alssund. Museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, der i sin tid var medforfatter til den store bog om Sandbjerg, vil i løbet af aftenen fortælle om selve palæ-bygningen, om godset og om familien Reventlow, der ejede godset helt frem til 1930. Aftenen slutter med et stort, fælles kaffebord. Oplysninger om pris og tilmelding følger senere.

Husk at rette dine oplysninger i medlemssystemet

En af fordelene ved medlemssystemet er, at det enkelte medlem selv styrer sine oplysninger i medlemsregisteret. Men det virker altså kun, hvis medlemsregisteret rent faktisk bliver holdt ved lige! Det er dyrt i porto at sende årbogen og dobbelt så dyrt, når den skal eftersendes!

Derfor er det vigtigt, at du husker selv at rette oplysningerne, hvis du skifter f.eks. adresse, mobilnummer eller email-adresse.