Generalforsamling 21 MAR 13

I år finder generalforsamlingen sted

TOR 21 MAR kl. 19:00

i

Menighedshuset i Østergade


Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Ole Andersen, Ivan Skjoldager og Frede Tychsen. De er alle tre villige til at tage imod et eventuelt forslag om genvalg. Og bestyrelsen vil foreslå genvalg af de tre.

Suppleanterne Tom Specht og Kristian Knutzen er også villige til at tage imod et forslag om genvalg. Og bestyrelsen vil foreslå genvalg af begge.

Derimod har suppleanten Lise Bruun Rasmussen på grund af øget arbejdspres ønsket at afgå fra posten som suppleant. Som ny suppleant foreslår bestyrelsen Henning Ladefoged Sørensen fra Sønderborg valgt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil overinspektør Peter Dragsbo fortælle om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Efter det traditionelle kaffebord er der selvfølgelig igen i år et lotteri om mange spændende bogpræmier.

Fra gammel tid er har der efter generalforsamling været et foredrag, og gennem de senere år er det blevet almindelig at supplere foredraget med et musikalsk indslag. Det har betydet, at det kan blive en lang aften at gå til generalforsamling i Historisk Samfund for Als og Sundeved! Så i år har bestyrelsen besluttet helt at udelade foredraget og til gengæld give mere tid til det musikalske indslag.

Efter kaffen underholder Christian Søgaard Trio, hvor Christian Søgaard synger og spiller harmonika, Morten Nordal spiller guitar og Jens Holgersen kontrabas.

Christian Søgaard er konservatorieuddannet musiker. Han bor og arbejder nu på Fyn, hvor har bl.a. virker som organist ved flere kirker, men han er gammel sønderborgdreng, søn af Idrætshøjskolens første forstanderpar.

ChrSoegaardTrio2010

Om trioen kan der læses:

"Det er ualmindelig svært at sidde stille på stolen og holde fødderne i ro, når Christian Søgaard Trio tager fat. Med en livfuld og energisk blanding af nye viser og velkendt verdensmusik, strømmer de tre spillemænd deres publikum i møde, og aldrig så snart er koncerten i gang, før man er hvirvlet ind i en overvældende verden af skøre tekster og underfuld musikalitet."

Trioen har bl.a. udgivet CDerne "Navnlig til dig" i 2007 og "Skør, Skæv og Svimmel" i 2012.

Der kan høres eksempler på trioens musik lige her og mere læsestof om trioens virksomhed lige her - og endelig kan de ses og høres på en række videoer på YouTube  som f.eks.

http://www.youtube.com/watch?v=bc9agi7L39Q

Indkaldelsen til generalforsamlingen bliver sendt med posten sammen med et girokort til betaling af kontingent for 2013 midt i februar. Desuden annonceres generalforsamlingen i Sønderborg Ugeavis.

Men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved TOR 21 MAR.

{flike id=232}