Årbogen for 2017 om historiemalerier er nu på vej

Foreningens årbog for 2017 med titlen "Historien på væggen - Historiemalerier på Sønderborg Slot" er nu på vej og skulle i år meget gerne nå ud til alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved i god tid  inden jul.

I den sidste uge af november kom bogstakken fra trykkeriet, og TOR 7 DEC mødtes en række medlemmer fra foreningens bestyrelse - assisteret af hjælpsomme ægtefæller - for at pakke bøgerne i kuverter og sortere dem ud i stakke til omdeling i de forskellige lokalområder. To raske timer, og de 1422 bøger var klar til udsendelse.

pakkedag

Allerede sidst på dagen blev de første bogstakke kørt ud til de spejdergrupper og til de lokalhistoriske foreninger, som hurtigst muligt vil omdele årbøgerne til foreningens medlemmer.

Medlemmer med adresse andre steder end på Als eller Sundeved vil få bøgerne tilsendt med posten. Men det vil vare nogle dage, inden de når frem. For da vi som sædvanlig ville aflevere de 185 bogpakker på postkontoret i Sønderborg, blev vi afvist. Den hidtidige service eksisterer ikke længere! Vi kunne komme igen, når vi var blevet oprettet som kunder med et kundenummer hos Postnord, og når forsendelsen var registreret og betalt online. Sådan! Det var en ommer! Og der vil altså gå nogle dage, inden bøgerne igen kan køres på posthuset.

Årbogen fortæller om mere end 40 af de malerier, der hænger rundt om på Sønderborg Slot. Hvert billede er vist i stort format på en hel side, og den tilhørende tekst fortæller ikke bare om billedets motiv og indhold, men også om den tid og de omstændigheder, billedet er malet i. Der er således mange spændende og sjove og skæve historier knyttet til billederne.

aarbog2017 500

Bogen er redigeret af overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen. De 43 artikler er skrevet af fem af medarbejderne på Sønderborg Slot suppleret med Inge Adriansen, der som pensionist nåede at skrive en halv snes af bogens artikler. Inge Adriansen har gennem årene bidraget med overordentligt mange værdifulde tekster til årbøgerne fra Historisk Samfund for Als og Sundeved. Disse ti artikler blev så det sidste, Inge Adriansen kom til at skrive for foreningen.

Teksten er overskueligt sat i to spalter og opdelt i mindre underafsnit med egne overskrifter. Billederne af de 42 malerier er suppleret med et utal af andre farveillustrationer, så det er igen i år ikke blot er blevet en spændende og interessant informativ bog, men også en meget flot bog.

Bogen slutter som altid med årsberetninger for Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og for Historisk Samfund for Als og Sundeved. I år er der så i allersidste øjeblik blevet tilføjet Carsten Porskrog Rasmussens nekrolog over Inge Adriansen, der døde den 27. oktober 2017.

Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan købe supplerende eksemplarer til f.eks. julegaver til en særlig medlemspris på 160,- kr. i Museumsbutikken på Sønderborg Slot eller på hsaos.dk lige her link

For alle andre vil den flotte årbog være til salg i den almindelige boghandel og i Museumsbutikken på Sønderborg Slot for 198,- kr.