Billedforedrag om Sønderborg havn

Som tidligere annonceret bliver det næste foredrag i foredragsrækken i RiddersalenSønderborg Slot om Sønderborg Havns skiftende funktioner og skiftende omfang og udseende og bebyggelse afviklet

ONS 12 OKT kl. 19:30

Aftenens foredragsholder er Sten Boye Poulsen, der har kaldt sit billedforedrag

"Fra Sønderbro til Verdens Ende" 

 havnentysk

Sten Boye Poulsen har, siden han startede som ung lærer i Sønderborg omkring 1970, været optaget af at fotografere gader og bygninger og forretninger rundt om i byen. Desuden har Sten Boye  indsamlet og affotograferet skiftende tiders postkort og andre gamle billeder fra byen, så han i dag har en meget stor billedsamling til illustration af Sønderborgs historie de seneste godt 100 år.

a52342314i0012 320x a52342314i0007 320x

Sten Boye Poulsen har bl.a. anvendt sin store billedsamling til at udgive den årlige Sønderborg-kalender med billeder og historier fra det gamle Sønderborg, og han har etableret webstedet Sønderborghistorier med masser af oplysninger om den sønderborgske lokalhistorie. Desuden har Sten Boye tidlige holdt meget populære og velbesøgte billedforedrag med før / nu billeder fra rundt om i byen.

havnen1920

Imidlertid er det nu første gang Sten Boye vil sammensætte en række billeder til belysning specielt af havnens historie i mands minde. Han vil tilrettelægge aftenens billedforedrag som en vandring fra sted til sted gennem skiftende tider med billeder fra stederne før og nu - fra travl trafikhavn til hyggelig turisthavn.

Læs evt. mere om Sten Boye Poulsen på hans eget websted www.stenboye.dk lige her link

Og besøg Sten Boyes meget omfattende Sønderborghistorier lige her link

Slottet1960

Det er ikke nødvendigt med tilmelding til foredraget, og der er som altid gratis adgang for de to arrangerende foreningers medlemmer.

Foredragsrækken om Sønderborg Havns historie er en nyskabelse i den forstand, at det er første gang Historisk Samfund for Als og Sundeved laver et arrangement i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg kreds. De to foreningen har gennem mange år lavet lokale foredrag, der såmænd lige så godt kunne være arrangeret i den ene forenings regi som i den andens. Nu prøver vi at hjælpe hinanden i et fællesarrangement, der også har Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot som medarrangør.

logo til kuvert  histsamfsdrjyl2 slotslogo

 {flike id=360}