Museum Sønderjyllands program for 2019

msj logo rødtMuseums Sønderjyllands program vil ikke længere blive trykt i en papirudgave, men fremover udelukkende være tilgængeligt på internettet.Det skal nu som så meget andet læses på en skærm, stor eller lille.

Det meget omfattende program for 2019 foreligger nu på på museets hjemmeside.

Du kan finde en oversigt over årets særudstillinger på alle museets afdelinger lige her link

... og alle aktiviteter på alle museumsafdelinger finder du lige her link

Sidste chance for at få den nye årbog for 2018

Så er det ved at være sidste chance for at melde sig ind i Historisk Samfund for Als og Sundeved for at få den interessante nye årbog for 2018!
 
Vi er lige nu ved at rydde op i medlemsregisteret, så kun de medlemmer, der har betalt kontingent for 2018, får den kommende årbog for 2018.
 
Som oplyst i vores Handelsbetingelser gælder der særlige regler ved indmeldelse her sidst på året i forbindelse med udsendelse af årbogen.
 
Ved indmeldelse i perioden mellem udsendelse af foreningens årbog og udsendelse af opkrævning af kontingent først i det nye år, skal der ikke betales kontingent for indeværende år ved indmeldelsen, men først ved kontingentopkrævningen først i det nye år.
 
I år har vi sat skæringsdatoen til TOR 15 NOV. Derfor vil indmeldelser efter 15 NOV ikke udløse en kontingentopkrævning - men så heller ikke give ret til en årbog!
 

Så sidste chance for indmeldelse i 2018 med ret til årbogen for 2018 er altså
TOR 15 NOV 2018!

 
 

 

Billedforedrag om Sønderborg havn

Som tidligere annonceret bliver det næste foredrag i foredragsrækken i RiddersalenSønderborg Slot om Sønderborg Havns skiftende funktioner og skiftende omfang og udseende og bebyggelse afviklet

ONS 12 OKT kl. 19:30

Aftenens foredragsholder er Sten Boye Poulsen, der har kaldt sit billedforedrag

"Fra Sønderbro til Verdens Ende" 

 havnentysk

Sten Boye Poulsen har, siden han startede som ung lærer i Sønderborg omkring 1970, været optaget af at fotografere gader og bygninger og forretninger rundt om i byen. Desuden har Sten Boye  indsamlet og affotograferet skiftende tiders postkort og andre gamle billeder fra byen, så han i dag har en meget stor billedsamling til illustration af Sønderborgs historie de seneste godt 100 år.

a52342314i0012 320x a52342314i0007 320x

Sten Boye Poulsen har bl.a. anvendt sin store billedsamling til at udgive den årlige Sønderborg-kalender med billeder og historier fra det gamle Sønderborg, og han har etableret webstedet Sønderborghistorier med masser af oplysninger om den sønderborgske lokalhistorie. Desuden har Sten Boye tidlige holdt meget populære og velbesøgte billedforedrag med før / nu billeder fra rundt om i byen.

havnen1920

Imidlertid er det nu første gang Sten Boye vil sammensætte en række billeder til belysning specielt af havnens historie i mands minde. Han vil tilrettelægge aftenens billedforedrag som en vandring fra sted til sted gennem skiftende tider med billeder fra stederne før og nu - fra travl trafikhavn til hyggelig turisthavn.

Læs evt. mere om Sten Boye Poulsen på hans eget websted www.stenboye.dk lige her link

Og besøg Sten Boyes meget omfattende Sønderborghistorier lige her link

Slottet1960

Det er ikke nødvendigt med tilmelding til foredraget, og der er som altid gratis adgang for de to arrangerende foreningers medlemmer.

Foredragsrækken om Sønderborg Havns historie er en nyskabelse i den forstand, at det er første gang Historisk Samfund for Als og Sundeved laver et arrangement i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg kreds. De to foreningen har gennem mange år lavet lokale foredrag, der såmænd lige så godt kunne være arrangeret i den ene forenings regi som i den andens. Nu prøver vi at hjælpe hinanden i et fællesarrangement, der også har Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot som medarrangør.

logo til kuvert  histsamfsdrjyl2 slotslogo

 {flike id=360}

 

Fjerde foredrag om Sønderborg Havn

Så nærmer tiden sig for det fjerde og sidste foredrag i den meget velbesøgte foredragsrække om Sønderborg Havns skiftende funktioner og skiftende omfang og udseende og bebyggelse. Dette sidste foredrag finder som de foregående sted i RiddersalenSønderborg Slot. Og som tidligere annonceret er det

ONS 26 APR kl. 19:30

Aftenens foredragsholder er cand. mag. Christian Bo Bojesen, der har beskæftiget sig med Sønderborg Havns tidligste historie i flere sammenhænge og bl.a. skrevet artikler i Sønderjysk Månedsskrift om aftenens emne. Christian Bo Bojesen har kaldt sit foredrag

"Sønderborg Havn i Middelalderen" 

ebeltoft500 

Christian Bo Bojesen vil tage udgangspunkt i, at kildematerialet om specielt Sønderborg Havn er meget sparsomt for den periode, der er aftenens emne. Derfor vil gennemgangen have en topografisk indfaldsvinkel om de muligheder, beliggenheden giver, om Middelalderens havnetyper og handelsforbindelser, om smugleri og ulovlige havne.

engelen500

Christian Bo Bojesen har været specielt interesseret i Sønderborg som flådehavn og som muligt byggested for den danske flådes allerførste orlogsskib, Engelen, der blev bygget efter ordre fra kong Hans omkr. 1510. Her vil aftenens foredrag tale i direkte tilknytning til den aktuelle interesse for orlogsskibet Engelen, der netop har bevirket nedsættelse af en projektgruppe, der vil arbejde for at gøre Engelen og byggeriet af det store skib mere kendt.

Læs mere om Engelenlige her link

Læs JydskeVestkystens artikel om den nye projektgruppe lige her link

Det er ikke nødvendigt med tilmelding til foredraget, og der er som altid gratis adgang for de to arrangerende foreningers medlemmer.

Foredragsrækken om Sønderborg Havns historie er en nyskabelse i den forstand, at det er første gang Historisk Samfund for Als og Sundeved laver et arrangement i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg kreds. De to foreningen har gennem mange år lavet lokale foredrag, der såmænd lige så godt kunne være arrangeret i den ene forenings regi som i den andens. Nu har vi så prøvet at hjælpe hinanden i et fællesarrangement, der også har Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot som medarrangør.

 

logo til kuvert  histsamfsdrjyl2 slotslogo

 {flike id=376}

 

Rundvisning i særudstillingen "BREAKING NEWS – pressebilleder fra 1864".

BreakingNewsAnnonceSærudstillingen "BREAKING NEWS – pressebilleder fra 1864" åbnede på Sønderborg Slot sidst i juni, og mange af Historisk Samfund for Als og Sundeveds medlemmer har sikkert allerede været en tur gennem den spændende samling af samtidens pressebilleder.

Nu bliver der imidlertid mulighed for en guidet tur gennem særudstillingen, idet museumsinspektør Axel Johnsen viser rundt i udstillingen og fortæller om udvalgte billeder ONS 27 JAN kl. 19:30

Udstillingen består af en stor samling af xylografier, der fortæller sider af krigen 1864, som vi normalt ikke hører om, nemlig perspektivet  fra Berlin, London og Paris. Den komplette samling af ca. 450 danske og udenlandske xylografier blev i 2014 købt af museet med støtte fra Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Der er tale om "breaking news" med op til to ugers forsinkelse: Tegningerne fra krigsskuepladsen skulle fragtes med jernbane og postrute til Berlin, London eller Rom, hvor xylografer sad klar til at omarbejde tegningerne til træsnit til brug i dagens avis.

Udstillingen følger på en gang krigens udvikling og minder os om, at krigen 1864 blev fulgt opmærksomt fra det store udland.

Særudstillingen vil være tilgængelig indtil SØN 28 FEB 2016.

 {flike id=344}