Sidste chance for at få den nye årbog for 2018

Så er det ved at være sidste chance for at melde sig ind i Historisk Samfund for Als og Sundeved for at få den interessante nye årbog for 2018!
 
Vi er lige nu ved at rydde op i medlemsregisteret, så kun de medlemmer, der har betalt kontingent for 2018, får den kommende årbog for 2018.
 
Som oplyst i vores Handelsbetingelser gælder der særlige regler ved indmeldelse her sidst på året i forbindelse med udsendelse af årbogen.
 
Ved indmeldelse i perioden mellem udsendelse af foreningens årbog og udsendelse af opkrævning af kontingent først i det nye år, skal der ikke betales kontingent for indeværende år ved indmeldelsen, men først ved kontingentopkrævningen først i det nye år.
 
I år har vi sat skæringsdatoen til TOR 15 NOV. Derfor vil indmeldelser efter 15 NOV ikke udløse en kontingentopkrævning - men så heller ikke give ret til en årbog!
 

Så sidste chance for indmeldelse i 2018 med ret til årbogen for 2018 er altså
TOR 15 NOV 2018!