Christian 2 Festival - SØN 7 NOV 2021

Museum Sønderjylland indbyder til

 H IS T O R I E F E S T I V A L

om

Christian 2

 

SØN 7 NOV 2021

11.00 - 17.00

Sønderborg Slot

 chr2

Der vil være masser af aktiviteter for børn og voksne hele dagen:

Måske mest for børnene er der hele dagen mulighed for at kunne deltage i jagten på den gyldne Vlies. Der bliver også mulighed for at møde mor Sigbrit ved det store Renæssancetaffel i Drabantsalen og for at lave sin egen kongekrone med "ædle sten". Og så bliver der mulighed for at hilse på Christian 2. og for at se, hvordan de flotte kjoler pyntes. Og oven i det hele bliver der mulighed for at lytte til Renæssancemusik.

Program for dagen:

11.00-11.30: Omvisning i Christian 2. udstilling v. Carsten P. Rasmussen
11.45-12.15: Sværdkamp
12.00-12.45: Sex og samfund i Middelalderen, foredrag v. Kåre Johannesen
12.30-13.15: Opdag Sønderborg Slot på Christian 2.s tid v. Arne Reggelsen
13.15-13.45: Omvisning i Christian 2. udstilling v. Carsten P. Rasmussen
13.45-14.15: Sværdkamp
14.00-14.45: Det Stockholmske Blod, foredrag v. Carsten P. Rasmussen
15.00-15.45: Den farlige forelskelse, foredrag v. Kåre Johannesen
15.00-15.45: Opdag Sønderborg Slot på Christian 2.s tid v. Arne Reggelsen
16.00-16.30: Omvisning i Christian 2. udstilling v. Carsten P. Rasmussen

Sidste chance for at få den nye årbog for 2021

Så er det ved at være sidste chance for at melde sig ind i Historisk Samfund for Als og Sundeved for at få den interessante nye årbog for 2021, der er en særudgave af udstillingskataloget til årets særudstilling om "Kunstnernes Christian 2. – Fortolkninger i billedkunst, litteratur og drama"!.
 
For at vores medlemmer kan få mest mulig gavn af årets årbog som katalog til særudstillingen, har vi rykket udsendelsen af årbogen ca. en måned frem i forhold til tidligere år.
 
Vi er lige nu ved at rydde op i medlemsregisteret, så kun de medlemmer, der har betalt kontingent for 2021, får den kommende årbog for 2021.
 
Som oplyst i vores Handelsbetingelser gælder der særlige regler ved indmeldelse her sidst på året i forbindelse med udsendelse af årbogen.
 
Ved indmeldelse i perioden mellem udsendelse af foreningens årbog og udsendelse af opkrævning af kontingent først i det nye år, skal der ikke betales kontingent for indeværende år ved indmeldelsen, men først ved kontingentopkrævningen først i det nye år.
 
I år har vi sat skæringsdatoen til FRE 15 OKT. Derfor vil indmeldelser efter 15 OKT ikke udløse en kontingentopkrævning - men så heller ikke give ret til en årbog!
 

Så sidste chance for indmeldelse i 2021 med ret til årbogen for 2021 er altså
FRE 15 OKT 2021!

 
 

 

Vandretur i grænsebyen Padborg med Carsten Porskrog

Museum Sønderjylland indbyder til en

Aftenvandring i grænsebyen Padborg

tirsdag den 8, juni kl. 18:30 - 20:30

med Carsten Porskrog Rasmussen

graenseovergang padborg

Grænseovergangen ved Oksevejen i 1920

Turen fører rundt i det gamle Padborg – den nye by, som grænsen skabte efter 1920. Før da var Padborg kun en lille lokalstation og en håndfuld huse. Men hurtigt efter 1920 begyndte en lille by at gro frem omkring Oksevejen og vejen mod Bov. Placeringen af en række toldere gav et nyt skub, men det store skridt fem blev etableringen af en grænsebanegård i løbet af 1920’erne. Resultatet var, at Padborg på ti år voksede fra under 100 indbyggere til over 1.000.

På vandringen kommer vi rundt til de vigtigste steder i dette tidlige Padborg. Offentlige og private bygninger fra perioden udpeges, og vi får historien bag dem. Leder er museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, der allerede for omkring 30 år siden skrev en bog om Padborg og omegns historie fra Genforeningen og frem.

Mødested: Nørregade i Padborg over for AntikTak

På grund af Covid-19 er der begrænsede pladser, og der er derfor forhåndstilmelding til arrangementet.

Tilmelding på tlf.: 30 80 26 90 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Husk at oplyse navn og antal personer.

Vandringen koster kr. 50,-, som betales via MobilePay på dagen. Men for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved er turen gratis.

Ved tilmelding til arrangementet kan man oplyse telefonnummer og give tilladelse til, at oplysningerne gemmes i fire uger til brug ved smitteopsporing.

Invitation til bogpræsentation / foredrag

Historisk Samfund for Als og Sundeved er medindbyder til præsentationen af Rasmus Glenthøjs og Morten Ottosens nye bog

Union eller undergang

Kampen for et forenet Skandinavien

og derfor indbydes alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved til at deltage i præsentationen, hvor forfatterne vil fortælle om bogens problemstillinger. Bogens tema er krigen i 1864 i en nordisk sammenhæng med oplæg til, at den hidtidige historie måske skal skrives om.

Præsentationen finder sted

MAN 20 SEP kl. 19:00

i den røde mødeboks på Alsion

Efter et oplæg ved de to historikere fra henholdsvis Syddansk Universitet og fra Krigsskolen i Oslo vil der være lejlighed til at købe bogen med rabat (kun 300,- i stedet for 399,95) og nyde en kop kaffe med kage til.

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig senest 17. september på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Bogpræsentation Alsion 700

Corona-virus bevirker aflysninger og udsættelser

coronaBestyrelsen og de arrangerende udvalg i Historisk Samfund for Als og Sundeved har længe trippet utålmodigt for at få mere at vide om, hvor skrappe restriktioner, vi skal leve med i foråret. Nu ved vi så, at der en tid endnu skal være begrænsninger i, hvordan og hvor og hvor mange vi må mødes til forskellige arrangementer. Begrænsninger, der med sikkerhed udelukker et arrangement - generalforsamlingen - og gør det meget usikkert, i hvilket omfang andre planlagte arrangementer kan gennemføres.

Bestyrelsen og de arrangerende udvalg har derfor nu truffet beslutning om afvikling af de planlagte arrangementer i 2021.

1) Generalforsamlingen TOR 25 MAR 21

Den varslede generalforsamling TOR 25 MAR i Menighedshuset udsættes indtil videre!

Bestyrelsen er indstillet på at følge situationen nøje og vil indkalde til generalforsamlingen, når myndighederne finder det forsvarligt, at vi mødes igen.

I henhold til foreningens vedtægter skal generalforsamlingen afholdes i marts måned og varsles mindst 21 dage forinden. Det bliver vi nødt til at se bort fra igen i år.

2) Sandbjerg-aften ONS 7 APR 21

Det annoncerede arrangement på Sandbjerg Slot udsættes indtil videre.

Det forventes, at det heller ikke i starten af april vil blive tilladt at mødes 100 personer eller flere på det lille slot ved Alssund. Der skal træffes en del aftaler med travle mennesker i forbindelse med et sådant arrangement, og det betyder, at det nok er mest sandsynligt, at besøget på Sandbjerg udskydes et helt år til foråret 2022.

3) Årets øvrige planlagte arrangementer

De øvrige tidligere annoncerede ture og udflugter og foredrag vil bestyrelsen forholde sig til efterhånden, som der kommer flere oplysninger om genåbning og om restriktioner.

a) Halvdagsturen lørdag den 22. maj - Genforeningssten på Als

Det er overvejende sandsynligt, at denne bustur også i år må udskydes til et senere tidspunk, men vi afventer næste udmelding fra regering og myndigheder.

b) Foredragsrækken om ”Sønderjylland efter Genforeningen”

Det er allerede annonceret, at foredragsrækken bliver afviklet, når corona-restriktionerne tillader det.

c) Øvrige ture og udflugter

Vi håber og tror på, at vaccinationer og sommervarme vil gøre det muligt at afvikle året øvrige tre ture og udflugter som oprindeligt planlagt. Det gælder 6-dages turen med bus til Skåne i slutningen af august, 3-dages busturen ”I Blichers fodspor” fra 7. til 9. september og heldagsturen lørdag den 18. september – Besøg hos det tyske mindretal.

Vi følger udmeldingerne fra regering og myndigheder og vil oplyse medlemmerne om eventuelle ændringer i den fortsatte planlægning af ture og arrangementer i forventning om, at når vi passer på os selv og hinanden, bliver det mere normale tider igen sidst på sommeren - også i Historisk Samfund for Als og Sundeved.