Oplysninger om kontingent og arrangementer 2019

Kontingentopkrævning for 2019

Så er opkrævningerne til betaling af kontingent for 2019 udsendt gennem medlemssystemet til alle de medlemmer, der har deres email-adresse registreret i systemet.

Opkrævningen er forsynet med de nødvendige oplysninger til betaling i banken eller online med NetBank. Det er ikke muligt at betale kontant i Museums­butikken på Sønderborg Slot.

Når din kontingentbetaling er bogført, vil systemet automatisk sende dig en kvittering, der kan bruges som adgangstegn til Museet på Sønderborg Slot og til Cathrinesminde Teglværk. Der kan gå nogle dage, inden din betaling bogføres, så har du brug for en kvittering / et adgangskort til slottet inden da, må du få en kvittering fra din NetBank.

Er der tvivl om noget i forbindelse med kontingentbetalingen eller med medlemssystemet, er du meget velkommen til at ringe eller maile til et medlem af IT-udvalget. Så må vi hjælpe hinanden med at finde løsninger!

Generalforsamlingen 2019

Årets generalforsamling med beretninger om året 2018 og planer for det indeværende år og med valg til bestyrelsen er fastsat til TOR 21 MAR kl. 19:00 i Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Dagsorden og program annonceres senere, men sæt allerede nu X i kalenderen!

Planlagte udflugter og ture i 2019

8-dages tur med bus til Tallin i Estland fra 12. til 19. juni

Ifølge legenden er det den 15. juni 2019 800 år siden Dannebrog faldt ned fra himlen i Lyndanisse under Valdemar Sejrs felttog i Estland. Vi er i byen på jubilæumsdagen, hvor også medlemmer af det danske kongehus deltager i fejringen. Der bliver også tid til bl. a. at se nærmere på Tallins historiske bykerne.

Heldagstur lørdag den 22. juni – Fæstningsbyen Fredericia

I sammenhæng med årbogen for 2018 om skanser og befæstningsanlæg ved Sønderborg besøger vi Fredericia, der blev anlagt mere som en fæstning end som en by. I dag er Fredericia en levende ministorby lige midt i Danmark, men der er stadig i byens gamle kærne bag et af Nordeuropas bedst bevarede voldanlæg masser af spændende vidnesbyrd om byens helt specielle udvikling og med et utal af overraskende historier om tiden som fæstningsby. Vi skal besøge mindesmærker om krigshandlinger og se vidnesbyrd om det stille, daglige liv bag voldene i fredstid med en befolkning af tilflyttere fra mange egne af Europa.

3-dages bustur til herregårde på Djursland fra 20. til 22. august

Nordpå i Jylland med pauser undervejs når vi vores første mål - herregården Clausholm med den enestående barok-have. Vi får en rundvisning på slottet. Herfra fortsættes mod vores overnatningssted på Djursland - måske med stop i Thorsager med Jyllands eneste rundkirke. Derefter indkvartering, middag og overnatning. Næste dag besøger vi Danmarks Herregårdsmuseum på Gammel Estrup og bagefter Auning Kirke med Scheel-slægtens gravminder. Herefter en rundtur til nogle af egnens mange herregårde. Inden hjemturen besøger vi Rosenholm med rundvisning på slottet. Derefter besøg i Hornslet Kirke med gravminderne for Rosenkrantz-slægten. På hjemturen evt. frokostpause på Ejer Bavnehøj.

De nærmere detaljer om de planlagte ture - mødetid, pris, tilmelding mv. - annonceres senere. Men sæt allerede nu X i kalenderen!

Andre arrangementer i foråret 2019

Sandbjerg-aften tirsdag den 23. april kl. 19:00

En lys forårsaften besøger vi det smukke, lille slot ved Alssund. Museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, der i sin tid var medforfatter til den store bog om Sandbjerg, vil i løbet af aftenen fortælle om selve palæ-bygningen, om godset og om familien Reventlow, der ejede godset helt frem til 1930. Aftenen slutter med et stort, fælles kaffebord. Oplysninger om pris og tilmelding følger senere.

Husk at rette dine oplysninger i medlemssystemet

En af fordelene ved medlemssystemet er, at det enkelte medlem selv styrer sine oplysninger i medlemsregisteret. Men det virker altså kun, hvis medlemsregisteret rent faktisk bliver holdt ved lige! Det er dyrt i porto at sende årbogen og dobbelt så dyrt, når den skal eftersendes!

Derfor er det vigtigt, at du husker selv at rette oplysningerne, hvis du skifter f.eks. adresse, mobilnummer eller email-adresse.

Kontingentbetaling for 2019

kontingentlogo19Nu skulle opkrævningerne til betaling af kontingent for 2019 være på vej ud til alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Kontingentet er ikke forhøjet de seneste år, så også for 2019 er det kun 200,- kr. for årbog og foredrag og udflugter og ture og fri adgang til Sønderborg Slot og til Cathrinesmindes Teglværk. Så det er da billigt!

TIR 8 JAN blev kontingentopkrævninger udsendt gennem medlemssystemet til de 1126 medlemmer, der nu har fået indskrevet deres email-adresse i systemet. De øvrige 260 medlemmer vil modtage kontingentopkrævningen helt som alle foregående år i et brev med posten.

Det er nu femte gang, vi bruger regnskabs- og medlemssystemet fra MemberLink til kontingentopkrævning. Der blev gjort en del erfaringer de første år, så det ser ud til at alt forløber nemmere og nemmere fra år til år.

Læs mere: Kontingentbetaling for 2019

Historiefestival - LØR 10 NOV

Museum Sønderjylland markerer 100-året for Første Verdenskrigs afslutning bl.a. med en

H I S T O R I E F E S T I V A L

Sønderborg Slot

LØR 10 NOV

10:00 - 16:30

 historiefestival

Slotsgården som feltlejr - Mød ”Westfront 1916”

Mød formidlingsgruppen ”Westfront 1916”. Slotsgården omdannes til en feltlejr, når soldater, matroser og sygeplejersker optræder i uniformer fra Første Verdenskrig, fortæller om soldaterlivet og demonstrerer udstyr og udrustning. Her må man gerne røre!

Køb varm mad fra en gullasch-kanon

Køb et måltid varm mad fra en brændefyret gullasch-kanon!

Spændende foredrag i Riddersalen kl. 11:00, 13:00 og 15:00

Bjarne S. Bendtsen og Karl Fischer taler kl. 11:00-12:00 om ”Den sønderjyske krigsroman før og nu” – i årene efter krigen udkom en del romaner og krigserindringer - og de seneste 10-15 år har også budt på adskillige romaner om sønderjyder i Første Verdenskrig.

Kristian Bruhn (Mosede Fort) og Rob Troubleyn (Koninklijk Legermuseum, Belgien) taler kl. 13:00-14:00 om ”Det lille land i den store krig”. Om de små neutrale lande Danmark og Belgien og deres udfordringer og meget forskellige skæbner under Første Verdenskrig.

Tom Buk-Swienty og René Rasmussen taler kl. 15:00-16:00 om ”Danskere på begge sider af fronten i verdenskrigen”: Danskeren Thomas Dinesen som frivillig i den canadiske hær og sønderjyden H.C. Brodersen i tysk krigstjeneste.

Historiske stande

Var din forfader med i krigen? Mød Hanne C. Christensen m.fl. fra hjemmesiden ”Den store Krig 1914-1918”, der forsøger at sætte navn og ansigt på mere end 30.000 sønderjyske krigsdeltagere.

Endvidere er der stande fra Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord, Deutsches Museum Nordschleswig, Historie Haderslev, Historisk Samfund for Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Foruden vores permanente Udstilling om Første Verdenskrig vil der også være en mini-udstilling med udvalgte genstande fra Første Verdenskrig.

Køb en bog og mød en forfatter!

Læs mere om arrangementet lige herlink

 

Årbogen for 2018 om skanser ved Sønderborg er på vej

Så skulle foreningens årbog for 2018 gerne være ude hos alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

I år kom bogen fra trykkeriet i god tid, så allerede TOR 6 DEC kunne bestyrelsens pakkehold mødes på Sønderborg Slot for at pakke bøgerne i kuverter og sortere dem ud i stakke til omdeling i de forskellige lokalområder. Efter godt to timer var de 1399 årbøger klar til udsendelse - og der var lavet lige så mange rettelser af datoen for generalforsamlingen i ledsageskrivelsen!

bogpakning18
Karin Kaad retter datoer

Læs mere: Årbogen for 2018 om skanser ved Sønderborg er på vej

Topff vender tilbage

Mange foreninger, institutioner og organisationer har ønsket at markere hundredåret for afslutningen af Første Verdenskrig. Et samordnende udvalg har fordelt opgaver og aktiviteter, så der bliver så få gentagelser og overlapninger som muligt. Det blev således opgaven i Sønderborg af markere oprettelsen af soldaterrådet med Bruno Topff som formand i de kaotiske dage inden våbenstilstanden 11. november.


Marinestationen

Allerede den 6. november 1918 nåede den tyske revolution Sønderborg. Den var begyndt blandt flådens folk i Kiel et par dage før. I Sønderborg blev den røde fane hejst over marinestationen, og den syge og indlagte marinesoldat Bruno Topff blev hurtigt leder af et spontant oprettet soldaterråd, der de næste dage søgte at styre den sønderborgske del af afviklingen af det tyske kejserrige.

Bruno ToppfBruno Topff

Aktiviteterne i Sønderborg bliver dels et teaterstykke, der opføres om eftermiddagen rundt om i byen, og dels et foredragsarrangement om aftenen på Sønderborg Slot - begge under overskriften

Revolutionen i Sønderborg 1918

TIR 6 NOV 2018

Det lille Teater i Gråsten vil opføre små optrin rundt i byen til illustration af de faktiske hændelser for 100 år siden.

Kl. 15:35 – Kasernegården, Sønderborg Kaserne:

Bruno Topff udråber revolutionen på Als for den skare, der samles om ham og kommer med tilråb. Flokken følger derefter med ham – med flag og til sidst med fakler. Gruppen går langs havnekajen til Sønderborg slot.

Kl. 16:15 - Sønderborg slot, slotsgården:

Bruno Topff overtaler garnisonen til at undlade at skyde på de folk, der følger ham. Det lykkes – hvorefter gruppen fortsætter under sejrsråb.

Kl. 16:30 - Landrådens hus mellem Løkken og Kirke Allé:

Derfra går det op til Landrådens bolig, hvor Topff overtager magten – og bilen tilhørende direktøren for torpedostationen. Det ender med at Topff kører sin vej i den beslaglagte bil.

Kl. 17:20 – Rådhustorvet:

Topff kører nu ad omveje ned til rådhuset. Han bliver her overfaldet af en pige fra Fedtcentralen (det drejer sig om smør), af en krokone, og af en mand der vil sikre sig, at man nu bliver danske. Han taler om alt det, han nu skal nå: hente pengene i banken, få handelen over på sit hold, give Noske i Kiel ren besked – og til sidst sætter Topff borgmesteren under soldaterrådets myndighed. Han har vundet spillet. Det vil sige: revolutionen har sejret på Als!

oooOOOooo

Kl. 20:00 – Sønderborg Slot, Riddersalen:

Aftenarrangementet indeholder to foredrag:
Museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen trækker først baggrunden op om den tyske revolution og fortæller om Bruno Topffs virksomhed i dagene 6.- 9. november.
Derefter vil Frode Sørensen, der er forfatter til Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog ”Revolutionen og magten” fortælle om det lokale arbejder- og soldaterråds videre arbejde.
Der er gratis adgang til foredragsarrangementet.

Markeringen af revolutionen i Sønderborg tirsdag den 6. november sker i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, Det lille Teater i Gråsten, Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg kreds, Arbejderarkivet LAASK og Sønderborg Kommune.

 {flike id=409}