Foredrag om De Hvide Busser

I samarbejde med foreningen Ældre Sagens lokalafdeling for Sønderborg-Sundeved arrangerer Historisk Samfund for Als og Søndeved og Museet på Sønderborg Slot et foredrag om hjemtransporten af kz-fange i slutningen af Anden Verdenskrig.

Foredragsholder er overinspektør Henrik Skov Kristensen fra Frøslevlejrens Museum. Han har kaldt sit foredrag

De Hvide Busser i et sønderjysk perspektiv

hvidebusser

Foredraget finder sted

MAN 3 OKT 2016

kl. 19:00

i

Riddersalen på Sønderborg Slot

Det er nødvendigt med tilmelding til foredraget. Det kan kun ske ved henvendelse til Henning Jepsen på telefon 2014 1157 eller med mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. allersenest ONS 28 SEP.

Omtrent 17.500 fanger blev mod slutningen af den 2. Verdenskrig reddet ud af de tyske kz-lejre gennem den såkaldte 'Bernadotte-aktion'. Internationalt anses aktionen, som også kendes under navnet 'De Hvide Busser', for at være svensk, men den havde også et stærkt dansk islæt. Kruså-Padborg-området spillede en helt afgørende rolle under aktionen, og De Hvide Busser udgør en meget central komponent i den sønderjyske erindring om Besættelsen.
Foredraget fortæller om, hvordan det store drama udspillede sig i grænseområdet, herunder om de delikate og hemmelige dansk-tysk-svenske forhandlinger på Brundlund Slot i Aabenraa. Men foredraget fortæller også om, hvordan synet på De Hvide Busser har udviklet sig over tid - og om der er baggrund for en justering af vurderingen af De Hvide Busser.

Henrik Skov Kristensen har skrevet om De Hvide Busser på Nationalmuseets websted lige her link

Nationalmuseet har også lavet et omfattende materiale om De Hvise Busser til læsning eller download lige her link

... og så skrev foreningens tidligere formand, Harald Roesdahl et afsnit med titlen "Læge ved De hvide Busser" i foreningens årbog for 1995 "Als og Sundeved 1940-45".

{flike id=359}

Foredragsrække om Sønderborg Havn

Der sker meget nyt på havneområdet i Sønderborg med hotelbyggeri og nyt multimediehus og ombygning af Ewers Pakhus.

Men sådan har det jo altid været! Havneområdet har haft skiftende funktioner og skiftende omfang og udseende og bebyggelse gennem århundreder.

Den udvikling vil vi gerne belyse i en foredragsrække i Riddersalen på Sønderborg Slot med to foredrag her i efteråret og flere i foråret 2017.

Vi har valgt denne gang at gå den modsatte vej! Vi begynder i nutiden med et blik ind i fremtiden og vil så i de følgende foredrag gå tilbage i tiden for at slutte med de ældste tider i det sidste foredrag.

Det første foredrag er

ONS 7 SEP kl. 19:30

Direktør Inge Olsen fra Sønderborg Kommune er aftenens foredragsholder, og hun har givet sit foredrag overskriften:

 

"Byens Havn - Sønderborgs nye bæredygtige bydel"

 

multikulturhus 

I foredraget vil Inge Olsen bl.a. komme ind på tankerne i Frank Gehrys masterplan, på visionerne for "Byens Havn" og gennemgå de enkelte projekter, der nu er igangsat på havnen. Herudover vil Inge Olsen lave en ”promenadevandring” og fortælle om de mange anlægsprojekter, der er i gang fra lystbådehavnen og i retning mod Verdens Ende. Lige fra renoveringen af strandpromenaden, renovering af området ved Hønekilden med nye pladser og byrum og ny infrastruktur ud for Havbogade, for enden af Helgolandsgade og ved Nordvangs forlængelse.

Læs mere om "Byens Havn" lige her link

Foredragsrækken om Sønderborg Havns historie er en nyskabelse i den forstand, at det er første gang Historisk Samfund for Als og Sundeved laver et arrangement i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg kreds. De to foreningen har gennem mange år lavet lokale foredrag, der såmænd lige så godt kunne være arrangeret i den ene forenings regi som i den andens. Nu prøver vi at hjælpe hinanden i et fællesarrangement, der også har Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot som medarrangør.

Det næste foredrag er ONS 12 OKT, hvor Sten Boye Poulsen dykker ned i sin store billedsamling og viser træk af havnens historie i de seneste ca. 100 år. Men herom mere senere!

 

logo til kuvert  histsamfsdrjyl2  slotslogo

Efterårsforedrag 2015 - om kasernen

Efterårets foredragsrække på tre foredrag har overskriften

Sønderborg kasernes historie

Programmet for de tre gratis foredrag er: 

TOR 5 NOV: Kejserens kanonérer - Tysk marinestation 1907-1918 - ved René Rasmussen

Mars paa Alssund 1903I første foredrag vil museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland, fortælle om kasernen som led i Tysklands ambitioner om at blive en verdensmagt. Det skulle den tyske flåde sikre, og kasernen blev bygget 1905-7 for at skaffe plads til én af flådens mange enheder. Sønderborg blev forandret af det store militære anlæg, byen nu fik.

Flåden kom dog ikke til at leve op til kejserens ambitioner. Tvært imod var flådeoprustningen med til at føre frem til Første Verdenskrig, som endte med, at samme flåde gjorde mytteri! Det fik Sønderborg sin egen markante andel i.


ONS 11 NOV: Soldater og sergenter - Dansk kaserne 1920-2014 - ved Jens Ole Christensen

vaabenlaere1953I andet foredrag fortæller museumsinspektør Jens Ole Christensen, Tøjhusmuseet, om tiden som dansk kaserne. I 1920 blev det anset for en meget vigtig del af Genforeningen, at der kom danske soldater til landsdelen.

I første omgang kom kasernen til at rumme almindelige hærenheder, men med tiden blev den også et sted, hvor man uddannede befalingsmænd, og senest blev kasernen udelukkende sergentskole. Men til gengæld en særdeles betydningsfuld institution for det danske forsvar - og for Sønderborg.

 

ONS 18 NOV: En skolechefs erindringer - Sjove og alvorlige oplevelser - ved Jens Peter Rasmussen

kransenedlaeggelse2002I tredje foredrag ser tidligere skolechef og oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen tingene indefra. Han var skolechef 1999-2005. Han var den gang stærkt engageret i kasernens varetagelse af traditionerne ved de forskellige mindedage og blev kendt, da han tog initiativ til, at der kom tyske soldater med 18. april.

Jens Peter Rasmussen står i dag for at videreføre samme traditioner, men nu gennem hjemmeværnet. Han vil fortælle både om dette arbejde og andre sider af sit virke som chef for sergentskolen.

 

 Alle tre foredrag finder sted i Riddersalen på Sønderborg Slot kl. 19:30, og der er gratis adgang til foredragene. Det er ikke muligt at reservere pladser på forhånd, så det er bare med at møde op i god tid. Men der plejer nu at være plads til alle!

Som altid er foredragene arangeret i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

{flike id=338}

Foredrag om tyske flygtninge på Als og Sundeved

Som opfølgning på efterårets foredragsrække om Sønderborg Kaserne, som jo nu beboes af flygtninge, holder arkivar, ph.d. Leif Hansen Nielsen fra Rigsarkivets afdeling i Aabenraa

ONS 24 FEB kl. 19:30

et foredrag i Riddersalen på Sønderborg Slot med titlen

Tyske flygtninge på Als og Sundeved 1945-1948

flygtninge45

Med én af de største hære nogensinde indledte Sovjetunionen 12. januar 1945 et stormløb mod den tyske østfront, og blot tre uger efter stod de sovjetiske tropper umiddelbart foran Berlin.

Nord for denne kile ind i Det Tredje Rige stødte den sovjetiske hær op til Østersøen ved Elbingen og afskar landforbindelsen for ca. 2,5 millioner rigstyskere, hvis eneste flugtvej nu gik ud over havet. Men også fra Vestpreussen og Pommern opstod store flygtningestrømme, der drog vestpå foran de sovjetiske styrker. Omkring 245.000 af disse flygtninge kom til Danmark og omkring 23.000 til Sønderjylland.

I dette foredrag fortæller arkivar Leif Hansen Nielsen om modtagelsen, indkvarteringen og behandlingen af de tyske civile flygtninge i Sønderjylland med fokus på forholdene på Als og Sundeved.

Der er ingen tilmelding til foredraget. Alle er velkomne.

Læs om Leif Hansen Nielsens bog "Tyske flygtninge i Nordslesvig 1945-1948" lige her link

Læs f.eks. Grænseforeningens artikel "Tyske flygtninge i Danmark" lige her link

... eller læs om flygtningelejren ved Høruphav lige her link

{flike id=346}

 

 

 

Tre foredrag om hertuginde Louise Augusta

Museet på Sønderborg Slot har her i efteråret købt et af Jens Juels portrætter af hertuginde Louise Augusta af Augustenborg. Billedet er nu klar til ophængning og bliver præsenteret for offentligheden ved det første af tre foredrag om Louise Augusta og hendes slægtsforbindelser.

De tre foredrag finder sted i Riddersalen på Sønderborg Slot - alle tre aftener kl. 19:30.

TIR 13 JAN - Louise Augusta i malerkunsten ved museumsinspektør Morten la Cour fra Brundlund Slot

TIR 20 JAN - Louise Augusta af Augustenborg – en moderne prinsesse ved dr. phil. Lars N. Henningsen

TIR 27 JAN - Augustenborgerne på Als og Sundeved – fyrster og godsejere ved overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, Sønderborg Slot.

Louise Augusta

Dette billede af Louise Augusta er også malet af Jens Juel.
Det hænger på Frederiksborgmuseet.

Foredragsrækken er arrangeret i et samarbejde mellem Museet på Sønderborg Slot, Historisk Samfund for Als og Sundeved og Folkeuniversitetet, Sønderborg.

Alle er velkomne til foredragene. Der er gratis adgang - og der sælges øl og vand i pausen!

Der er mere at læse om Jens Juel lige her link

Og der er mere at læse om Louise Augusta lige her link
 
Endelig er der omtale af Marie Hellebergs store roman - Kærlighedsbarn - om Louise Augusta lige her link
 
{flike id=312}