Efterårsforedrag 2010

90-året for Genforeningen 1920 bliver det overordnede tema for efterårets foredragsrække.

De tre foredragsaftener bliver

TIR 5 OKT : Folkeafstemninger og Genforening i statspolitisk belysning v/ generalkonsul  Henrik Becker-Christensen.

TIR 12 OKT : Genforeningen i erindringskulturen: monumenter, historiemalerier, jubilæer v/ museumsinspektør Inge Adriansen.

TIR 26 OKT : Efter Genforeningen: Fordanskningen af Sønderjylland v/ overinspektør  Peter Dragsbo:

Alle foredrag starter kl. 19:30 på Sønderborg Slot, og der er gratis adgang.

Foredragene er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Sønderborg.

 

Efterårsforedrag 2009

Efterårets foredragsrække byder på fire foredrag under fællestitlen

Restaurering af gamle bygninger.

ONS 4 NOV : Karl-Heinz Gloy, Nordborg : Jollmands gård – 8 års restaureringsarbejde på film.

ONS 11 NOV : Arkitekt John Kronborg Christensen, Nordborg : Kirkerestaureringer på Als og Sundeved – æstetiske hensyn og gammelt håndværk.

ONS 18 NOV : Arkitekt Jørgen Toft Jessen, Haderslev : Christiansfeld – restaurering af national kulturarv.

ONS 25 NOV : Søren Vadstrup, Center for Bygningsbevaring : Restaureringen af Dybbøl Mølle 2008-09

Alle fire foredrag finder sted i Riddersalen på Sønderborg Slot og alle starter kl. 19:30.