Det andet foredrag om Sønderjyllands søfartshistorie

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det andet foredrag om

Sønderjyllands søfartshistorie

Afdelingschef ved "Historie Haderslev" Mikkel Leth Jespersen holder foredraget med titlen

Verden ligger åben – Den sønderjyske søfart 1814-1920

 TOR 3 NOV 2022 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Foredraget er det andet af tre i foredragsrækken om Sønderjyllands søfartshistorie. Alle tre foredrag finder sted på Sønderborg Slot og arrangeres i et samarbejde mellem Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved. Foredragsrækken arrangeres i forlængelse af 2-binds værket "Sønderjysk søfarts historie", der blev udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland i 2021.

Englandskrigene havde kostet den sønderjyske søfart dyrt, og efter freden i 1814 skulle meget bygges op fra bunden igen. De forskellige sønderjyske søfartsbyer valgte nu hver deres strategi.

Flensborg satsede på rom og sukker fra de danske kolonier i Vestindien, mens de store hjemmebyggede sejlskibe fra Sønderborg og Aabenraa gik efter det stadigt mere åbne globale fragtmarked.

I anden halvdel af 1800-tallet ændrede meget sig igen, da dampskibene efterhånden udkonkurrerede sejlskibene. Foredraget trækker udviklingen helt op til genforeningen i 1920.

Petersens FlådeSkibsreder Chr. Petersens flåde i 1844

Mikkel Leth Jespersen er medforfatter til "Sønderjysk søfarts historie", hvor han netop har skrevet afsnittet om perioden mellem 1814 og 1920. Mikkel Leth Jespersen var i mange år museumsinspektør ved Museum Sønderjylland med særlig tilknytning til afdelingen i Aabenraa, der specielt dækker søfartens historie. I dag arbejder han som afdelingschef for formidling og forskning ved "Historie Haderslev".

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.

 

Det sidste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot om Sønderjyllands søfartshistorie er

TOR 24 NOV - 19.30: Fra Fragtsejlads til fritidssejlads – Sønderjysk søfart efter 1920 v/ Museumsinspektør Karsten Hermansen

 

Foredrag om oldtidens søfart i Sønderjylland

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til et foredrag om

Oldtidens søfart i Sønderjylland

Fhv. museumsinspektør Flemming Rieck holder foredraget

TOR 6 OKT 2022 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Foredraget er det første af tre i foredragsrækken om Sønderjyllands søfartshistorie. Alle tre foredrag finder sted på Sønderborg Slot og arrangeres i et samarbejde mellem Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved.

De to vigtigste bådfund fra oldtiden i hele det nordeuropæiske område stammer fra sønderjyske moser. Hjortspringbåden fra Nordals og fartøjerne fra Nydam Mose på Sundeved giver meget omfattende oplysninger om skibsbygningsteknik og søfart i perioden fra ca. 300 f.Kr. til Vikingetidens begyndelse. Fra årtusinderne inden da er der også arkæologiske fund, der giver oplysninger om færdsel på vandene i såvel sten- som bronzealder. Foredraget vil redegøre for den nyeste forskning på området – og det vil være krydret med anekdoter, som belyser fundhistorierne.

cranach chrII3Nydambåden på Gottorp Slot

Flemming Rieck har i mange år været museumsinspektør ved vikingeskibshallen i Roskilde. Han er opvokset på Als og har været med i flere store udgravninger på Als og Sundeved.

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.

 

De næste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot om Sønderjyllands søfartshistorie er

TOR 3 NOV - 19.30: Verden ligger åben – Den sønderjyske søfart 1814-1920 v/ Museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen

TOR 24 NOV - 19.30: Fra Fragtsejlads til fritidssejlads – Sønderjysk søfart efter 1920 v/ Museumsinspektør Karsten Hermansen

 

Foredrag om udgravningerne ved Nordals Ferieresort

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det andet af tre foredrag om arkæologiske udgravninger i Sønderborg Kommune.

Oldtidens kulturlandskab mellem Svenstrup og Havnbjerg

Museumsinspektør Peter Kahr Jørgensen fortæller om udgravningerne

ONS 23 FEB 2022 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Museumsinspektør Peter Kahr Jørgensen fra Museum Sønderjylland vil fortælle om sporene af oldtidsliv i det store område, hvor Nordals Ferieresort skal opføres i forbindelse med science parken "Universe". Foredraget omhandler udgravningerne og de vigtigste resultater.

Før entreprenørerne satte maskinerne i gang, fik arkæologer fra Museum Sønderjylland mulighed for at kigge efter spor fra oldtidens alsingere. De fandt vidnesbyrd om bebyggelse på stedet fra slutningen af stenalderen frem til de første århundreder efter Kristi fødsel.

cranach chrII3
Udgravning ved Havnbjerg i 2020.

Udgravningerne har givet mulighed for at følge mennesker, kulturlandskab og bebyggelse i et forholdsvis stort område over en meget lang periode. Der er fundet grave fra yngre stenalder, og der er blotlagt spor af en landsby fra perioden kort efter Kristi fødsel, hvor de ældste danske landsbyer begyndte at tage form.

Nordals Ferieresort berører omkring 150 ha,  og på det store område var der registreret en del allerede kendte fortidsminder. Her har er mange af de gravhøje, Als er kendt for - selvom en del er overpløjede og ikke længere synlige i landskabet. Arkæologernes forventning var, at der under mulden også ville være spor af fortidige byggerier i området, og de blev ikke skuffede, fortæller Peter Kahr Jørgensen:

”150 ha blev undersøgt med søgegrøfter, og vi endte med at grave 32 forskellige områder på tilsammen 10 ha ud. Det har givet os en sjælden mulighed for at få et blik ind i den kulturhistoriske udvikling fra stenalderen til middelalderen i et større, sammenhængende område. Med de mange spor af bebyggelse i form af huse, værkstedsområder og affaldslag bliver vi i stand til at trække nogle linjer for, hvordan udviklingen i området har været, fra folk bor på spredte gårde til landsbyerne opstår”.

Udgravningerne afdækkede spor af bebyggelse fra Romersk Jernalder fra omkr. Kristi fødsel. Men til dato har arkæologerne ikke fundet mange spor af beboerne i området fra de efterfølgende omkring 500 år op til vikingetiden. Hvorfor forsvandt befolkningen fra området i yngre romertid og germanertid og hvor blev de af? De spørgsmål vil Peter Kahr Jørgensen i aftenens løb komme med nogle kvalificerede bud på, set i lyset af arkæologiske fund fra Als.

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.
Dog får medlemmer af Museumsklubben 20% rabat og kommer derfor ind for 60,- kr.

Det sidste af de tre foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot om udgravninger i Sønderborg Kommune er

ONS 9 MAR - 19:30: Udgravningen i Perlegade og Sønderborgs historie i middelalderen v/ Museumsinspektør Christina Berg 

 

 

 

Foredrag om udgravningen i Perlegadekrydset

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det tredje og sidste af tre foredrag om arkæologiske udgravninger i Sønderborg Kommune.

Udgravningen i Perlegade og Sønderborgs historie i middelalderen

Museumsinspektør Christina Berg fortæller om udgravningerne

ONS 9 MAR 2022 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

For godt to år siden - mandag den 3. februar 2020 - brændte den gamle bygning på hjørnet af Perlegade og Jernbanegade i Sønderborg. Ilden opstod i en frituregryde i burgerbaren "Lazy Dog" og bredte sig så hurtigt, at bygningen udbrændte. Efter at have stået som en udbrændt ruin i nogen tid blev det besluttet, at bygningen ikke stod til at redde, men måtte jævnes med jorden. Dermed havde byen mistet ikke bare et karakteristisk gadehus, men også den bagbygning, der var et af byens allerældste bygninger.

På den ryddede hjørnegrund midt i byen fik arkæologerne fra Museum Sønderjylland nu mulighed for at lave udgravninger for at lede efter de ældste dele af byens bebyggelse. Mange sønderborgere har kigget nysgerrigt ind i det store telt, der beskyttede arkæologernes arbejde indtil foråret 2021, hvor udgravningen sluttede.

cranach chrII3
Udgravning i Perlegadekrydset i 2021.

Nu vil museumsinspektør Christina Berg så fortælle om udgravningen, som er den største arkæologiske undersøgelse, der til dato er foretaget i Sønderborgs middelalderlige bykerne. Under de udbrændte bygninger blev der fundet spor af flere ældre huse, der havde udviklet sig på forskellig vis i løbet af Middelalderen.

De ældste fund var en række stolpehuller fra en bygning fra begyndelsen af 1300-tallet, hvor bygrænsen formodentlig har ligget tæt på udgravningsstedet. Desuden blev der fundet en stensat ovn fra et meget tidligt byggeri og selvfølgelig en del keramik og husgeråd fra forskellige tider.

Christina Berg vil i sit foredrag sætte disse nye fund ind i sammenhæng med den allerede kendte viden om Sønderborg bys historie og udvikling igennem Middelalderen.

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.
Dog får medlemmer af Museumsklubben 20% rabat og kommer derfor ind for 60,- kr.

 

Foredrag om Tombølgård – en gravplads fra romersk jernalder

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det første af tre foredrag om om arkæologiske udgravninger i Sønderborg Kommune.

Tombølgård – en rig gravplads

Museumsinspektør Mads Leen Jensen fortæller om udgravningerne

ONS 26 JAN 2022 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Museumsinspektør Mads Leen Jensen vil ikke blot fortælle om de seneste udgravninger på lokaliteten, men også redegøre for stedets udgravningshistorie fra Jens Rabens første udgravninger ved Tombølgård. At der var en gravplads ved Tombølgård nord for Kær blev opdaget i 1920´erne ved pløjning på stedet. Museet på Sønderborg Slots første leder, Jens Raben foretog en mindre udgravning i 1932. Her reddede han en rigt udstyret urne, der havde et romersk bronzefad som låg. Graven kunne dateres til begyndelsen af ældre romersk jernalder, der første århundrede efter Kristi fødsel.

cranach chrII3
Urnen med bronzefadet fotograferet af Jens Raben i 1932

Udgravningen omfattede kun denne ene grav, og resten af gravpladsen forblev ukendt indtil 2016, hvor amatørarkæologer med tilknytning til Museum Sønderjylland begyndte at afsøge marken. Siden da er der kommet flere fund til, og museet har efterfølgende foretaget en udgravning for at redde de sidste grave.

Foredraget vil præsentere gravpladsens historie og de nyeste resultater og sætte den i sammenhæng med, hvad der ellers findes af viden om tiden lige efter Kristi fødsel på Als og i det øvrige Sønderjylland.

Mads Leen Jensen har skrevet en artikel om udgravningerne ved Tombølgård. Den er udgivet i bogen "Arkæologi i Slesvig/Archäologie in Schleswig 17 - 2018" og kan læses / hentes lige her link

 

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.

Husk coronapas og mundbind!

De næste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot om udgravninger i Sønderborg Kommune er

ONS 23 FEB - 19:30: Oldtidens kulturlandskab mellem Svenstrup og Havnbjerg – udgravningerne i forbindelse med Nordals Ferieresort v/ Museumsinspektør Peter Kahr Jørgensen

ONS 9 MAR - 19:30: Udgravningen i Perlegade og Sønderborgs historie i middelalderen v/ Museumsinspektør Christina Berg