Foredrag om udgravningen i Perlegadekrydset

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det tredje og sidste af tre foredrag om arkæologiske udgravninger i Sønderborg Kommune.

Udgravningen i Perlegade og Sønderborgs historie i middelalderen

Museumsinspektør Christina Berg fortæller om udgravningerne

ONS 9 MAR 2022 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

For godt to år siden - mandag den 3. februar 2020 - brændte den gamle bygning på hjørnet af Perlegade og Jernbanegade i Sønderborg. Ilden opstod i en frituregryde i burgerbaren "Lazy Dog" og bredte sig så hurtigt, at bygningen udbrændte. Efter at have stået som en udbrændt ruin i nogen tid blev det besluttet, at bygningen ikke stod til at redde, men måtte jævnes med jorden. Dermed havde byen mistet ikke bare et karakteristisk gadehus, men også den bagbygning, der var et af byens allerældste bygninger.

På den ryddede hjørnegrund midt i byen fik arkæologerne fra Museum Sønderjylland nu mulighed for at lave udgravninger for at lede efter de ældste dele af byens bebyggelse. Mange sønderborgere har kigget nysgerrigt ind i det store telt, der beskyttede arkæologernes arbejde indtil foråret 2021, hvor udgravningen sluttede.

cranach chrII3
Udgravning i Perlegadekrydset i 2021.

Nu vil museumsinspektør Christina Berg så fortælle om udgravningen, som er den største arkæologiske undersøgelse, der til dato er foretaget i Sønderborgs middelalderlige bykerne. Under de udbrændte bygninger blev der fundet spor af flere ældre huse, der havde udviklet sig på forskellig vis i løbet af Middelalderen.

De ældste fund var en række stolpehuller fra en bygning fra begyndelsen af 1300-tallet, hvor bygrænsen formodentlig har ligget tæt på udgravningsstedet. Desuden blev der fundet en stensat ovn fra et meget tidligt byggeri og selvfølgelig en del keramik og husgeråd fra forskellige tider.

Christina Berg vil i sit foredrag sætte disse nye fund ind i sammenhæng med den allerede kendte viden om Sønderborg bys historie og udvikling igennem Middelalderen.

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.
Dog får medlemmer af Museumsklubben 20% rabat og kommer derfor ind for 60,- kr.

 

Foredrag om udgravningerne ved Nordals Ferieresort

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det andet af tre foredrag om arkæologiske udgravninger i Sønderborg Kommune.

Oldtidens kulturlandskab mellem Svenstrup og Havnbjerg

Museumsinspektør Peter Kahr Jørgensen fortæller om udgravningerne

ONS 23 FEB 2022 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Museumsinspektør Peter Kahr Jørgensen fra Museum Sønderjylland vil fortælle om sporene af oldtidsliv i det store område, hvor Nordals Ferieresort skal opføres i forbindelse med science parken "Universe". Foredraget omhandler udgravningerne og de vigtigste resultater.

Før entreprenørerne satte maskinerne i gang, fik arkæologer fra Museum Sønderjylland mulighed for at kigge efter spor fra oldtidens alsingere. De fandt vidnesbyrd om bebyggelse på stedet fra slutningen af stenalderen frem til de første århundreder efter Kristi fødsel.

cranach chrII3
Udgravning ved Havnbjerg i 2020.

Udgravningerne har givet mulighed for at følge mennesker, kulturlandskab og bebyggelse i et forholdsvis stort område over en meget lang periode. Der er fundet grave fra yngre stenalder, og der er blotlagt spor af en landsby fra perioden kort efter Kristi fødsel, hvor de ældste danske landsbyer begyndte at tage form.

Nordals Ferieresort berører omkring 150 ha,  og på det store område var der registreret en del allerede kendte fortidsminder. Her har er mange af de gravhøje, Als er kendt for - selvom en del er overpløjede og ikke længere synlige i landskabet. Arkæologernes forventning var, at der under mulden også ville være spor af fortidige byggerier i området, og de blev ikke skuffede, fortæller Peter Kahr Jørgensen:

”150 ha blev undersøgt med søgegrøfter, og vi endte med at grave 32 forskellige områder på tilsammen 10 ha ud. Det har givet os en sjælden mulighed for at få et blik ind i den kulturhistoriske udvikling fra stenalderen til middelalderen i et større, sammenhængende område. Med de mange spor af bebyggelse i form af huse, værkstedsområder og affaldslag bliver vi i stand til at trække nogle linjer for, hvordan udviklingen i området har været, fra folk bor på spredte gårde til landsbyerne opstår”.

Udgravningerne afdækkede spor af bebyggelse fra Romersk Jernalder fra omkr. Kristi fødsel. Men til dato har arkæologerne ikke fundet mange spor af beboerne i området fra de efterfølgende omkring 500 år op til vikingetiden. Hvorfor forsvandt befolkningen fra området i yngre romertid og germanertid og hvor blev de af? De spørgsmål vil Peter Kahr Jørgensen i aftenens løb komme med nogle kvalificerede bud på, set i lyset af arkæologiske fund fra Als.

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.
Dog får medlemmer af Museumsklubben 20% rabat og kommer derfor ind for 60,- kr.

Det sidste af de tre foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot om udgravninger i Sønderborg Kommune er

ONS 9 MAR - 19:30: Udgravningen i Perlegade og Sønderborgs historie i middelalderen v/ Museumsinspektør Christina Berg 

 

 

 

Forsmået og energisk hertug med 23 børn - Carsten Porskrog Rasmussen fortæller om Hans den Yngre

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det sidste af tre foredrag om renæssancefyrster.

Forsmået og energisk hertug med 23 børn

Carsten Porskrog Rasmussen fortæller om Hans den Yngre

TIR 2 NOV 2021 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

cranach chrII3
Hans den Yngre

Carsten Porskrog vil fortælle om den Sønderborgske hertug Hans den Yngre og hans private historie med to koner og 23 børn, der gjorde ham til stamfar til det bl.a. det nuværende danske kongehus og til hertuglinjerne Augustenborg og Glücksborg.

Hans den Yngres politiske og offentlige liv handler om en mand, som følte sig forsmået, fordi han fik mindre magt end sine farbrødre, men som med rastløs energi styrede og ændrede sit lille hertugdømme. Det gjorde ham ikke nødvendigvis populær, og der er mange sagn om ham fra egnen omkring Sønderborg – næsten alle negative. Men han har sat sig meget betydelige spor på egnen – og på den anden side af Flensborg Fjord, hvor Glücksborg Slot og to kirker også er hans værk

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.

  

Foredrag om Tombølgård – en gravplads fra romersk jernalder

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det første af tre foredrag om om arkæologiske udgravninger i Sønderborg Kommune.

Tombølgård – en rig gravplads

Museumsinspektør Mads Leen Jensen fortæller om udgravningerne

ONS 26 JAN 2022 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Museumsinspektør Mads Leen Jensen vil ikke blot fortælle om de seneste udgravninger på lokaliteten, men også redegøre for stedets udgravningshistorie fra Jens Rabens første udgravninger ved Tombølgård. At der var en gravplads ved Tombølgård nord for Kær blev opdaget i 1920´erne ved pløjning på stedet. Museet på Sønderborg Slots første leder, Jens Raben foretog en mindre udgravning i 1932. Her reddede han en rigt udstyret urne, der havde et romersk bronzefad som låg. Graven kunne dateres til begyndelsen af ældre romersk jernalder, der første århundrede efter Kristi fødsel.

cranach chrII3
Urnen med bronzefadet fotograferet af Jens Raben i 1932

Udgravningen omfattede kun denne ene grav, og resten af gravpladsen forblev ukendt indtil 2016, hvor amatørarkæologer med tilknytning til Museum Sønderjylland begyndte at afsøge marken. Siden da er der kommet flere fund til, og museet har efterfølgende foretaget en udgravning for at redde de sidste grave.

Foredraget vil præsentere gravpladsens historie og de nyeste resultater og sætte den i sammenhæng med, hvad der ellers findes af viden om tiden lige efter Kristi fødsel på Als og i det øvrige Sønderjylland.

Mads Leen Jensen har skrevet en artikel om udgravningerne ved Tombølgård. Den er udgivet i bogen "Arkæologi i Slesvig/Archäologie in Schleswig 17 - 2018" og kan læses / hentes lige her link

 

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.

Husk coronapas og mundbind!

De næste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot om udgravninger i Sønderborg Kommune er

ONS 23 FEB - 19:30: Oldtidens kulturlandskab mellem Svenstrup og Havnbjerg – udgravningerne i forbindelse med Nordals Ferieresort v/ Museumsinspektør Peter Kahr Jørgensen

ONS 9 MAR - 19:30: Udgravningen i Perlegade og Sønderborgs historie i middelalderen v/ Museumsinspektør Christina BergDen gode landsfader - Mikkel Leth Jespersen fortæller om Hans den Ældre

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det andet af tre foredrag om renæssancefyrster.

Den gode landsfader

Mikkel Leth Jespersen fortæller om Hertug Hans den Ældre

TIR 26 OKT 2021 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

hansdenaeldre


Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland Mikkel Leth Jespersen vil fortælle om Christian den Andens fætter, Hertug Hans den Ældre i Haderslev.

Mens Christian den Andens liv er fuld af drama og romantik, er Hans den Ældres husket som langt mere stilfærdigt. Han var ugift og undgik helst store konflikter, men styrede en betydelig del af Sønderjylland i 36 år fra 1544 til sin død i 1580.

I Haderslev huskes han som en god, nærmest faderlig hertug. Foredraget vil omfatte både hans liv og hans virke i Sønderjylland.

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.


Det sidste af de tre foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot om renæssancefyrster er

  2 NOV - 19.30: Forsmået og energisk hertug med 23 børn. Hans den Yngre v/ Carsten Porskrog Rasmussen