Årbogen for 2023

Sønderjyderne og Den Store Krig

Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2023 har titlen "Sønderjyderne og Den Store Krig". Årbogen udgives som altid i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Bogen er nummer 101 i skriftrækken "Fra Als og Sundeved". Årbogen er redigeret af enhedsleder ved Museum Sønderjylland dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen.

aarbog2023

Som tidligere annonceret er årbogen for 2023 en særudgave af det store udstillingskatalog til den meget omfattende særudstilling "Sønderjyderne og Den Store Krig", der skildrer Første Verdenskrigs betydning for landsdelen og dens befolkning. Udstillingen er Museum Sønderjyllands største og mest ambitiøse med hensyn til indhold og omfang og moderne formidling. Udstillingen får derfor også et noget længere liv, end særudstillingerne normalt har. Særudstillingen åbnede 27 APR 23 og lukker først igen 26 OKT 25. Så der bliver mulighed længe endnu for at sammenholde indholdet af den store årbog med de faktiske udstillingsgenstande på museet.

Som den store særudstilling på Sønderborg Slot er årbogen tematisk disponeret med temaer som f.eks. "Mobilisering", "Den totale krig" og "Krigens lange skygger". Hvert temaafsnit har en indledende tekst med baggrundsstof, beskrivelser og forklaringer efterfulgt af et par sider med billedgengivelser af genstande og billeder fra udstillingen i fine farver og formater til at komme helt tæt på genstandene. Som oftest afsluttes temaafsnittet med et par sider med kildetekster i form af f.eks. breve eller dagbogsnotater. I de fleste temaafsnit er der supplerende tekster om specielle emner i forbindelse med temaet. Det kan f.eks. var tekster om "Arrestationer og husundersøgelser i 1914" eller om "Sønderjyske sygeplejersker i Første Verdenskrig". 

Langt den overvejende del af bogens tekster er skrevet af museumsinspektør René Rasmussen, der også har været den absolutte hovedkraft bag særudstillingen. René Rasmussen har skrevet de to overordnede, indledende afsnit om "Sønderjylland 1914" og om "Krigens baggrund", og han har skrevet alle de indledende tekster til de enkelte temaafsnit. René Rasmussen har så fået hjælp fra forskellige eksperter på specialområder til at skrive de supplerende tekster i temaafsnittene. F. eks. skriver museumsinspektør Mariann Kristensen om "Kvinderne - hjemmefrontens soldater", forfatteren Tom Buk-Swienty skriver om "Safari fra helvede" og enhedsleder dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen skriver om "Bruno Topff - revolutionslederen i Sønderborg".

Årbogen slutter som sædvanligt med årsberetninger for Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og for Historisk Samfund for Als og Sundeved skrevet af henholdsvis enhedsleder dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen og foreningens formand Frede Tychsen, der også har skrevet forordet til bogen. Denne gang er det så aktiviteterne i 2022, som Carsten Porskrog Rasmussen og Frede Tychsen fortæller om.

Årbogen for 2023 om "Sønderjyderne og Den Store Krig" er i formatet en anelse større, end hvad der er normalt for foreningens årbøger. Forhåbentligt giver det ikke problemer med bogreolen derhjemme!

Bogen er nummer 101 i skriftrækken "Fra Als og Sundeved", der siden 1926 har været udgivet af Historisk Samfund for Als og Sundeved i stadigt tættere samarbejde med de skiftende organiseringer af museet på Sønderborg Slot. Forsiderne af alle 101 udgivelser i skriftrækken kan ses lige her link

Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan købe supplerende eksemplarer f.eks. til gaver til en særlig medlemspris i Museumsbutikken på Sønderborg Slot, hvor også udstillingskataloget uden beretningerne kan købes til en særlig medlemspris.