Årbogen for 2020

Palæet i Augustenborg

- fra prinsessebolig til kunstcenter

Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2020 hedder "Palæet i Augustenborg - fra prinsessebolig til kunstcenter" Årbogen udgives som altid i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Årbogen er igen i år redigeret af enhedsleder ved Museum Sønderjylland dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen og skrevet af fem forfattere med særligt indblik i forskellige vinkler på historierne omkring den imponerende bygning mellem slot og skov i Augustenborg.

aarbog2018

Årbogens seks artikler belyser er forskellige perioder i bygningens historie og fortæller om de mest prominente af beboerne i det hvide palæ. Tom Specht, der er idémanden bag bogen, har skrevet det første kapitel om den ugifte datter af hertug Frederik Christian 1. (1721-1794), som palæet blev bygget til nogle år efter, at selve slottet var færdigopført. Tom Specht har kaldt sit afsnit "Prinsesse Louise - Palæets første beboer". Tidligere overinspektør på Sønderborg Slot, Peter Dragsbo har kaldt sit kapitel "Et nyklassicistisk monument - Palæet i Augustenborg og dets arkitekt Peter Meyn".Palæets næste beboer efter prinsesse Louise var hendes svigerinde, enkehertuginde Louise Augusta. Om hende skriver Lars N. Henningsen i afsnittet "Louise Augusta - Kongelig højhed - hertuginde på Augustenborg Slot - enkehertiginde i Palæet". Tom Specht har også skrevet kapitlet om tiden mellem hertugfamiliens flugt fra Augustenborg efter oprøret i 1848 og til nutidens brug af bygningen. Dette afsnit er kaldt "Embedsbolig og fritidshus - Palæet 1848-2008". De sidste to afsnit i bogen handler om bygningens brug til kunstudstillinger. Først skriver Lars Tholander om den første tid som kunstgalleri under titlen "Da kuløren igen indtog Det Hvide Palæ - Augustiana 2009-19". Og til sidst skriver konstkonsulent ved Sønderborg Kommune Hanne Lundgren Nielsen i kapitlet "Augustiana Kunstpark & Kunsthal - en destination i sig selv" om den helt aktuelle anvendelse af den gamle bygning.

Bogens fortællinger er fornemt illustreret med nye og gamle farvebilleder. Der er ikke mage opslag uden en illustration. Det giver et lækkert og indbydende indtryk, som forstærkes af, at teksten er overskueligt sat i to spalter med korte afsnit med egne overskrifter. 

Årbogen slutter som altid med udførlige årsberetninger fra Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og fra Historisk Samfund for Als og Sundeved. Denne gang er det så hændelserne i 2019, der berettes om.

Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan købe yderligere eksemplarer af årbogen til f.eks. gaver og foræringer i museumsbutikken på Sønderborg Slot til en særpris på 128,- kr.

Årbogen kan også bestilles lige herlink