Årbogen for 2021

Kunstnernes Christian 2.

Fortolkninger i billedkunst, litteratur og drama.

Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2021 har titlen "Kunstnernes Christian 2. - Fortolkninger i billedkunst, litteratur og drama". Årbogen udgives som altid i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og er nummer 99 i skriftrækken "Fra Als og Sundeved". Årbogen er redigeret af enhedsleder ved Museum Sønderjylland dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen, som også har skrevet hovedparten af bogens afsnit, mens museumsinspektør Mariann Kristensen fra Museum Sønderjylland har skrevet de resterende.

aarbog2018

Årbogen fortæller ikke den biografiske historie om Christian 2., men den fortæller historien om de overraskende mange kunstneres meget forskellige historier om kongens liv og væsen. Efter et indledende afsnit med oversigt over kongens faktuelle liv og de forskellige tiders historieskriveres fortolkninger af kongens sind og handlinger følger syv tematiske afsnit om forskellige sider af regentens liv og væsen i et overraskende stort antal kunstneres fortolkninger. Her er ikke blot et afsnit om kongens fald, men også om kongens udseende, om kongens kærlighed til Dyveke, om kongens ægteskab, om kongens politik, om kongens blodbad i Stockholm og til sidst om kongens fangenskab i Sønderborg og i Kalundborg.

Som altid, når Carsten Porskrog fortæller, er teksten lettilgængelig, letlæst og fængende. Den er sat i en enkelt bred spalte med luft omkring i brede marginer og med en inddeling i kortere afsnit, der gør teksten yderligere lettilgængelig. Og igen i år er teksterne flot illustreret med farvebilleder i gode størrelser. Til slut er der en kort litteraturliste med forslag til supplerende læsning om en af Danmarks mest spændende og forunderlige kongeskæbner.

Og så indeholder bogen til slut en oversigt over alle de genstande, der indgår i den aktuelle særudstilling på Sønderborg Slot - den udstilling, der har samme titel som årets årbog. De seneste år er der bygget om og nyindrettet på Sønderborg Slot, så andensalen i vestfløjen er blevet ryddet for de hidtidige udstillinger om folkekunst og inventar for at give plads til et udstillingsområde til skiftende særudstillinger.

Den første i rækken af allerede planlagte særudstillinger blev så udstillingen om "Kunstnernes Christian 2.". Det er kataloget fra denne udstilling, der er blevet Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2021. For bogen skønnes at have sin egen værdi og interesse helt uafhængig af den aktuelle, tidsbegrænsede særudstilling.

Årbogen slutter som altid med udførlige årsberetninger fra Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og fra Historisk Samfund for Als og Sundeved. Denne gang er det så aktiviteterne i 2020, der berettes om.

Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan købe yderligere eksemplarer af årbogen til f.eks. gaver og foræringer i museumsbutikken på Sønderborg Slot.