Udstillingskatalog som årbog for 2023

Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2023 bliver en særudgave af kataloget til den store særudstilling "Sønderjyderne og Den Store Krig".

saerudstilling23jpgSkyttegrav ved Lombardzyte i Flandern i 1916

To gange tidligere har foreningens årbog været en tilsvarende særudgave af et aktuelt udstillingskatalog. Årbogen for 2019 var en særudgave af kataloget for den nyopsatte permanente udstilling Sønderjylland mellem dansk og tysk fra 1848 til i dag og årbogen for 2021 var en særudgave af kataloget til særudstillingen "Kunstnernes Christian 2. – Fortolkninger i billedkunst, litteratur og drama".

Årbogen for 2019 blev udsendt næsten samtidigt med åbningen af udstillingen om tiden fra 1920 til 2019, så da opstod problemet ikke. Men særudstillingen om Christian 2 i kunsten åbnede den 19. juni og årbogen blev udsendt midt i november - lidt tæt på, at særudstillingen lukkede igen den 2. januar 2022.

I år kan vi få lidt det samme problem som i 2021, hvor mange medlemmer besøgte særudstillingen uden at købe kataloget, for det ville jo komme som årbog senere på året. Den meget omfattende særudstilling "Sønderjyderne og Den Store Krig" åbnede den 27. april, men blev så pga. tekniske problemer lukket igen umiddelbart efter og genåbnet den 7. juni.

Det betyder, at de medlemmer, der besøger udstillingen på et tidspunkt her i 2023, skal have i tankerne, at de vil få udstillingens katalog som årets årbog senere på året.

Årbøgerne udsendes normalt i begyndelsen af december, men vi prøver, om vi kan fremme fremstillingsprocessen, så den kommer lidt tidligere i år. Imidlertid har Museum Sønderjylland besluttet, at den nuværende særudstilling om "Sønderjyderne og Den Store Krig". skal være tilgængelig i to et halv år. Den lukker først igen den 26. oktober 2025. Der bliver derfor en lang periode, hvor foreningens medlemmer kan besøge udstillingen med den udsendte årbog som katalog.

Husk at  alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan komme og gå på Sønderborg Slot uden at skulle have tegnebogen frem. Det gælder også i perioder med særudstillinger. Men husk altid at vise kvittering for betalt kontingent som adgangstegn til museet.

Og husk så også i de kommende måneder, at hvis du køber udstillingskataloget nu, får du senere på året et næsten tilsvarende skrift som årbog for 2023.

Læs mere om den store særudstilling "Sønderjyderne og Den Store Krig" lige her link

Billeder fra heldagsturen om sønderjysk søfart - LØR 3 JUN 2023

Den lille billedserie indeholder 24 billeder fra busturen om sønderjysk søfart LØR 3 JUN 2023 med besøg på Aabenraa Museum, hos Det Maritime Kalvø og på det lokalhistoriske museum Rundemølle på Løjt. Frokosten var på Folkehjem i Aabenraa.

Pramdragertur23

Turlederen Jens Verner Nielsen fotograferede ind imellem på turen, og det er blevet til en lille billedserie til gennemsyn og evt download for foreningens medlemmer og andre interesserede. . Billederne stærkt tilpasset til nem og hurtig visning på webstedet, så de er ikke velegnede til download og udskrivning.
Billedserien fra turen om sønderjysk søfart kan findes lige her linkGeneralforsamling med nye vedtægter - TIR 21 MAR 2023

Logo bedste 500ppi 003399

Som noget helt nyt blev generalforsamlingen i holdt i Sønderborgsalen på Hotel Sønderborg Strand. De seneste årtier har de årlige generalforsamlinger ellers været holdt i Menighedshuset på hjørnet af Kongevej og Østergade. Men tiderne skifter! Menighedshuset har fået ny forpagter, der har andre ansættelsesvilkår, så det ikke længere er muligt at få det traditionelle, solide kaffebord til generalforsamlingen. Bestyrelsen fandt, at det var helt nødvendigt at fastholde traditionen med boller med smør og lagkage med flødeskum. Så sådan blev det så også i år - bare et andet sted.

Knap 90 medlemmer mødte i år op til generalforsamlingen, så vi er endnu ikke helt tilbage til forholdene før Corona-pandemien, hvor der normalt kom omkr. 100 medlemmer til det årlige møde. I 2022 var vi 75 og året før 60 og i Corona-året 2020 kun 40 medlemmer til generalforsamlingerne. Så det går da den rigtige vej!

Det var i forbindelse med indkaldelsen annonceret, at bestyrelsen i årets løb har arbejdet med at revidere foreningens vedtægter. Det er sket i forlængelse af opfordringerne fra sidste års generalforsamling til at justere vedtægterne i forhold til den aktuelle praksis og til at overveje en særlig pris for ægtefæller. Bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter med markering af tilføjelser og sletninger var udsendt til alle medlemmer med mail og fremlagt på foreningens websted. 

Læs mere: Generalforsamling med nye vedtægter - TIR 21 MAR 2023

Billeder fra busturen i pramdragernes fodspor TIR 23 MAJ til TOR 25 MAJ Tallinn

Billedserien indeholder 103 billeder fra 3 dages turen langs Gudenåen i pramdragernes fodspor i dagene fra tirsdag den 23. maj til torsdag den 25 august 2023.

Pramdragertur23

To af deltagerne på turen tog en række billeder i løbet af turen og har venligst stillet deres billeder til rådighed for foreningens medlemmer til gennemsyn og evt download. De to fotografer er Jens Madsen og Sten Boye Poulsen. De originale billeder er af høj kvalitet, men til brug på webstedet er billederne stærkt tilpasset til nem og hurtig visning. Der er også denne gang foretaget et udvalg til en overskuelig mængde billeder. Udvælgelsen af billederne er foretaget efter det princip, at der gerne skulle være turdeltagere med på billedet. Billedseriens enkelte billeder har ikke originalernes størrelse eller skarphed og er derfor ikke særligt egnede til download og udskrivning.
 
En beskrivelse af turen kan læses i folderen, der kan hentes lige her link
 
Billedserien fra turen i pramdragernes fodspor kan findes lige her linkFilm fra foredraget "Nis Nielsen – en sømandsberetning fra Egernsund"

Ved årets første foredrag TOR 19 JAN 23 i Riddersalen på Sønderborg Slot var der et filmhold fra DKSyd til stede.

Museumsinspektør Frederik Lynge Vognsen, Museum Sønderjylland

fortalte om

Nis Nielsen – en sømandsberetning fra Egernsund

 frederikvognsen

Filmholdet fra DKSyd optog hele foredraget og redigerede efterfølgende filmen, så Frederik Vognsens PowerPoint-slides også indgår i filmen. Redaktionen på DKSyd har kaldt filmen

Historisk sømandsberetning fra Egernsund

De medlemmer, der ikke havde mulighed for at være til stede ved foredraget kan nu sidde derhjemme og se og høre det hele. Og vi andre kan gense den interessante beretning om en sømands tilværelse i første halvdel af 1900-tallet.

  publikum

Filmen har været vist på DKSyds kanal og bliver rimeligvis genudsendt. Men ellers ligger den nu hos YouTube på adressen

https://www.youtube.com/watch?v=W11Uhh10kaw