Foreningens aktiviteter

Årbøger:
Hvert år udgiver foreningen en bog i skriftrækken "Fra Als og Sundeved".
Alle udgivelserne regnes for værdifulde kildeskrifter til egnens historie, og de senere år har det ofte været bøger henvendt til historieinteresserede over hele landet.
Årbogen udsendes gratis til alle medlemmer, og restoplag sælges til fordelagtige medlemspriser.

Foredrag:
Hvert efterår arrangerer foreningen i lokaler på Sønderborg Slot - ofte i samarbejde med Folkeuniversitetet - en foredragsrække, hvor indbudte sagkyndige fremlægger historiske emner af almen interesse.

Udflugter:
Hver sommer og hvert efterår arrangerer foreningen ekskursioner under kyndig vejledning til historisk interessante mål både nord og syd for grænsen. Efterårsudflugten er normalt en heldagstur og sommerudflugten afvikles en lørdag eftermiddag. Her betaler deltagerne selv de faktiske udgifter.

... og så er der altid fri adgang for medlemmerne til Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og til Cathrinesminde Teglværk - og til alle særudstillinger på Sønderborg Slot.