Efterårsforedrag 2010

90-året for Genforeningen 1920 bliver det overordnede tema for efterårets foredragsrække.

De tre foredragsaftener bliver

TIR 5 OKT : Folkeafstemninger og Genforening i statspolitisk belysning v/ generalkonsul  Henrik Becker-Christensen.

TIR 12 OKT : Genforeningen i erindringskulturen: monumenter, historiemalerier, jubilæer v/ museumsinspektør Inge Adriansen.

TIR 26 OKT : Efter Genforeningen: Fordanskningen af Sønderjylland v/ overinspektør  Peter Dragsbo:

Alle foredrag starter kl. 19:30 på Sønderborg Slot, og der er gratis adgang.

Foredragene er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Sønderborg.