Efterårsforedrag 2014

Efterårets foredragsrække på fire foredrag har overskriften

Sønderjylland og Første Verdenskrig

Programmet for de fire gratis foredrag er: 

TIR 9 SEP: Krigsudbruddet og arrestation af ledende dansksindede -  ved René Rasmussen

Udbruddet af krigen satte også i Sønderjylland sindene i bevægelse. Det gjaldt frem for alt de mange indkaldte og deres pårørende, der skiltes i uvished om, hvorvidt de skulle ses igen. Krigsbegejstring forekom dog også i mindre kredse af befolkningen. Tiden var præget af mange rygter. En særlig utryghed skabte arrestationerne af de dansksindede sønderjyders ledere og af de farvandskyndige.


TIR 16 SEP: Hjemmefronten - ved Inge Adriansen

De mange mænds indkaldelse til krigstjeneste satte erhvervene under pres. Inden for landbruget  måtte kvinder, børn og gamle bjerge høsten. Efterhânden fik russiske krigsfanger stor betydning som arbejdskraft i landbruget. Der opstod snart mangel på fødevarer, foder, kunstgødning og mange andre nødvendige produkter, og hen i krigen meldte sulten sig for alvor hos de fattigste. Sideløbende med udmarvningen af samfundet søgte en ihærdig krigspropaganda at sikre befolkningens opbakning til krigen.


TIR 23 SEP: Soldaterne ved fronten, desertationer og krigsfangelejre - ved René Rasmussen

Første Verdenskrig blev i løbet of efteråret 1914 en stillingskrig, hvor skyttegrave gennemkrydsede landskabet. Den stillede umenneskelige krav til soldaterne, hvor sammenholdet i den nære gruppe fik stor betydning for overlevelsesmulighederne. Når de ikke var i kamp, fyldte kontakten til de pårørende meget i soldaternes hverdag. Da krigens grusomhed for alvor blev erkendt, flygtede flere og flere dansksindede sønderjyder over Kongeågrænsen til Danmark. For dansksindede soldater, der blev taget til fange ved fronten, blev der oprettet særlige krigsfangelejre i Frankrig, England og Rusland.

 

TIR 30 SEP: Revolutionen i 1918 - ved Carsten Porskrog Rasmussen

I 1918 udbrød der revolution på hjemmefronten. Dens udgangspunkt var Kiel. Den forte til dannelse af arbejder- og soldaterråd også i de sønderjyske byer. Herunder i Sønderborg, hvor skræddersvend Bruno Topff i begyndelsen stod i spidsen og blev hovedperson i en senere myte om, at Als blev republik.

Alle fire foredrag finder sted på Sønderborg Slot kl. 19:30, og der er gratis adgang til foredragene. Det er ikke muligt at reservere pladser på forhånd, så det er bare med at møde op i god tid. Men der plejer nu at være plads til alle!

Som altid er foredragene arangeret i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. I år er også Historisk Samfund for Sønderjylland og Landsarkivet for Sønderjylland medarrangører af foredragsrækken. Hvert foredrag gentages således dagen efter kl. 15:00 på Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa - altså ONS 10 SEP, ONS 17 SEP, ONS 24 SEP og ONS 1 OKT kl. 15:00 i Aabenraa, hvis det skulle glippe at komme til foredrag på Sønderborg Slot.

denstorekrig

Krigens gang fra dag til dag og dens særlige indflydelse på den sønderjyske befolkning kan bl.a. følges på det nye websted Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918 på adressen http://www.denstorekrig1914-1918.dk/

{flike id=307}