Tre foredrag om hertuginde Louise Augusta

Museet på Sønderborg Slot har her i efteråret købt et af Jens Juels portrætter af hertuginde Louise Augusta af Augustenborg. Billedet er nu klar til ophængning og bliver præsenteret for offentligheden ved det første af tre foredrag om Louise Augusta og hendes slægtsforbindelser.

De tre foredrag finder sted i Riddersalen på Sønderborg Slot - alle tre aftener kl. 19:30.

TIR 13 JAN - Louise Augusta i malerkunsten ved museumsinspektør Morten la Cour fra Brundlund Slot

TIR 20 JAN - Louise Augusta af Augustenborg – en moderne prinsesse ved dr. phil. Lars N. Henningsen

TIR 27 JAN - Augustenborgerne på Als og Sundeved – fyrster og godsejere ved overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, Sønderborg Slot.

Louise Augusta

Dette billede af Louise Augusta er også malet af Jens Juel.
Det hænger på Frederiksborgmuseet.

Foredragsrækken er arrangeret i et samarbejde mellem Museet på Sønderborg Slot, Historisk Samfund for Als og Sundeved og Folkeuniversitetet, Sønderborg.

Alle er velkomne til foredragene. Der er gratis adgang - og der sælges øl og vand i pausen!

Der er mere at læse om Jens Juel lige her link

Og der er mere at læse om Louise Augusta lige her link
 
Endelig er der omtale af Marie Hellebergs store roman - Kærlighedsbarn - om Louise Augusta lige her link
 
{flike id=312}