Efterårsforedrag 2015 - om kasernen

Efterårets foredragsrække på tre foredrag har overskriften

Sønderborg kasernes historie

Programmet for de tre gratis foredrag er: 

TOR 5 NOV: Kejserens kanonérer - Tysk marinestation 1907-1918 - ved René Rasmussen

Mars paa Alssund 1903I første foredrag vil museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland, fortælle om kasernen som led i Tysklands ambitioner om at blive en verdensmagt. Det skulle den tyske flåde sikre, og kasernen blev bygget 1905-7 for at skaffe plads til én af flådens mange enheder. Sønderborg blev forandret af det store militære anlæg, byen nu fik.

Flåden kom dog ikke til at leve op til kejserens ambitioner. Tvært imod var flådeoprustningen med til at føre frem til Første Verdenskrig, som endte med, at samme flåde gjorde mytteri! Det fik Sønderborg sin egen markante andel i.


ONS 11 NOV: Soldater og sergenter - Dansk kaserne 1920-2014 - ved Jens Ole Christensen

vaabenlaere1953I andet foredrag fortæller museumsinspektør Jens Ole Christensen, Tøjhusmuseet, om tiden som dansk kaserne. I 1920 blev det anset for en meget vigtig del af Genforeningen, at der kom danske soldater til landsdelen.

I første omgang kom kasernen til at rumme almindelige hærenheder, men med tiden blev den også et sted, hvor man uddannede befalingsmænd, og senest blev kasernen udelukkende sergentskole. Men til gengæld en særdeles betydningsfuld institution for det danske forsvar - og for Sønderborg.

 

ONS 18 NOV: En skolechefs erindringer - Sjove og alvorlige oplevelser - ved Jens Peter Rasmussen

kransenedlaeggelse2002I tredje foredrag ser tidligere skolechef og oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen tingene indefra. Han var skolechef 1999-2005. Han var den gang stærkt engageret i kasernens varetagelse af traditionerne ved de forskellige mindedage og blev kendt, da han tog initiativ til, at der kom tyske soldater med 18. april.

Jens Peter Rasmussen står i dag for at videreføre samme traditioner, men nu gennem hjemmeværnet. Han vil fortælle både om dette arbejde og andre sider af sit virke som chef for sergentskolen.

 

 Alle tre foredrag finder sted i Riddersalen på Sønderborg Slot kl. 19:30, og der er gratis adgang til foredragene. Det er ikke muligt at reservere pladser på forhånd, så det er bare med at møde op i god tid. Men der plejer nu at være plads til alle!

Som altid er foredragene arangeret i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

{flike id=338}