Foredrag om tyske flygtninge på Als og Sundeved

Som opfølgning på efterårets foredragsrække om Sønderborg Kaserne, som jo nu beboes af flygtninge, holder arkivar, ph.d. Leif Hansen Nielsen fra Rigsarkivets afdeling i Aabenraa

ONS 24 FEB kl. 19:30

et foredrag i Riddersalen på Sønderborg Slot med titlen

Tyske flygtninge på Als og Sundeved 1945-1948

flygtninge45

Med én af de største hære nogensinde indledte Sovjetunionen 12. januar 1945 et stormløb mod den tyske østfront, og blot tre uger efter stod de sovjetiske tropper umiddelbart foran Berlin.

Nord for denne kile ind i Det Tredje Rige stødte den sovjetiske hær op til Østersøen ved Elbingen og afskar landforbindelsen for ca. 2,5 millioner rigstyskere, hvis eneste flugtvej nu gik ud over havet. Men også fra Vestpreussen og Pommern opstod store flygtningestrømme, der drog vestpå foran de sovjetiske styrker. Omkring 245.000 af disse flygtninge kom til Danmark og omkring 23.000 til Sønderjylland.

I dette foredrag fortæller arkivar Leif Hansen Nielsen om modtagelsen, indkvarteringen og behandlingen af de tyske civile flygtninge i Sønderjylland med fokus på forholdene på Als og Sundeved.

Der er ingen tilmelding til foredraget. Alle er velkomne.

Læs om Leif Hansen Nielsens bog "Tyske flygtninge i Nordslesvig 1945-1948" lige her link

Læs f.eks. Grænseforeningens artikel "Tyske flygtninge i Danmark" lige her link

... eller læs om flygtningelejren ved Høruphav lige her link

{flike id=346}