Efterårsforedrag 2016 - om godser og storgårde

Overskriften for dette års to efterårsforedrag er

Als og Sundeved som storgodser

Begge foredrag i dette efterår bliver holdt af den daglige leder af Museet på Sønderborg Slot, overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, der også er forfatter til dette års årbog for Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Fra 1500-tallet til 1700- og 1800-tallet var Als og Sundeved organiseret som storgodser, ikke ulig danske grevskaber som Frijsenborg eller Tranekær. Midtpunkt var de store hertugslotte i Sønderborg, Nordborg, Augustenborg og Glücksborg. Under hver af dem hørte igen flere store herregårde, og under dem hørte så de fleste af egnens bønder.

Det satte sit præg på hele samfundet. Herregårdene var store landbrug, og bønderne skulle gøre hoveri på dem, men bønderne var også underlagt godserne på mange andre måder. Det er en vigtig del af egnens historie. Og lige så vigtigt er det, at systemet forsvandt igen på en usædvanlig konsekvent måde, så Als og Sundeved efter 1930 var lige så fri for store gårde, som den var behersket af dem i 1600-tallet.

gammelgaard

 I to foredrag vil Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om dette system, dets skabelse og dets undergang.

Programmet for de to gratis foredrag er: 

TOR 17 NOV: Storgodsernes opståen og udvikling

Majbølgård

I det første foredrag vil Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om, hvordan Hertug Hans den Yngre sidst i 1500-tallet omskabte hele egnen ved at købe adelen ud, oprette store gårde og omorganisere hele samfundet.

Vi vil høre om, hvordan området efter Hans den Yngres død blev delt i tre-fire storgodser og om, hvordan de fungerede. Det handler om store gårde og mægtige bygninger, men også om bønder og hoveri og om konflikter mellem herrer og bønder. [ Billedet viser Majbølgård i dag ]

 

TOR 24 NOV: Storgodsernes afvikling og tiden derefter

BallegårdI det andet af de to foredrag vil Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om, hvordan godssystemet forsvandt igen. Sidst i 1700-tallet afviklede kongen godserne på Nordals, Kegnæs og i Sundeved. De store gårde blev udstykket og bønderne selvejere.

På Sydals levede de augustenborgske godser videre. Her rasede der en voldsom konflikt mellem hertugen og bønderne først i 1800-tallet. Den blev først afsluttet, da den danske stat overtog godserne under Treårskrigen og gjorde bønderne til selvejere. Herregårdene blev solgt til private og levede videre som store godser. Deres ende kom efter 1920, da de næsten alle blev udstykket. [ Billedet viser Ballegård i dag ]

Begge foredrag finder sted i Riddersalen på Sønderborg Slot kl. 19:30, og der er gratis adgang til foredragene. Det er ikke muligt at reservere pladser på forhånd, så det er bare med at møde op i god tid. Men der plejer nu at være plads til alle!

Som altid er foredragene arangeret i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

{flike id=361}