Foredragsrækken om Sønderborg Havn

Som tidligere annonceret fortsættes efterårets meget velbesøgte foredragsrække om Sønderborg Havns skiftende funktioner og skiftende omfang og udseende og bebyggelse med yderligere to foredrag her i foråret. Det første er som hidtil i RiddersalenSønderborg Slot

ONS 15 MAR kl. 19:30

Aftenens foredragsholder er overinspektør Mette Guldberg, der er forsknings- og formidlingschef på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Mette Guldberg har kaldt sit foredrag

"Sønderborg Havn - 1600 til 1800" 

sonderborg1769b 

Mette Guldberg vil tage afsæt i, at havnen var hjertet i de fleste gamle købstæder. Den var forbindelsesleddet til omverdenen, og den dannede ramme om mange forskellige aktiviteter og arbejdspladser. Derfor er det ikke underligt, at der også var mange interesser knyttet til havnen.

Aftenens foredrag vil tegne et billede af Sønderborg Havn i 1600- og 1700-tallet set i sammenhæng med søfarten i det øvrige Slesvig, i Kongeriget og den omgivende verden i det hele taget. ​ 

fregattenneptinusb

 Læs evt. mere om Mette Guldberg - på engelsk - lige her link

... eller læs Mette Guldbergs artikel om skibsfarten og handelen med Holland i 1700-tallet lige her link

Det er ikke nødvendigt med tilmelding til foredraget, og der er som altid gratis adgang for de to arrangerende foreningers medlemmer.

Foredragsrækken om Sønderborg Havns historie er en nyskabelse i den forstand, at det er første gang Historisk Samfund for Als og Sundeved laver et arrangement i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg kreds. De to foreningen har gennem mange år lavet lokale foredrag, der såmænd lige så godt kunne være arrangeret i den ene forenings regi som i den andens. Nu prøver vi at hjælpe hinanden i et fællesarrangement, der også har Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot som medarrangør.

sonderborgprospektb

Det fjerde og sidste foredrag i rækken er ONS 26 APR, hvor Christian Bo Bojesen vil fortælle om Sønderborg Havn i Middelalderen. Men herom mere senere!

 

 

logo til kuvert  histsamfsdrjyl2 slotslogo

 {flike id=372}