Foredrag ved Erik Housted om "Festung Sonderburg-Düppel"

I forbindelse med udsendelsen af årbogen for 2018 vil bogens forfatter holde et foredrag i tilknytning til årbogen:

 

Festung Sonderburg-Düppel

 

Foredrag ved Erik Housted

TIR 4 DEC

19:30

Riddersalen - Sønderborg Slot

tysk-skanse

I årene 1866-67 anlagde preusserne en mægtig fæstning på Dybbøl og rundt om Sønderborg. Det er den fæstning, der stadig er bevaret store dele af på Dybbølsiden. Erik Housted fortæller om fæstningens forudsætninger, opførelse og indretning på baggrund af nye oplysninger, han har fundet i Berlin. Først og fremmest har han fundet tegninger af de mange anlæg og bygninger, som fæstningen omfattede.
 
Fæstningen enkelte dele blev anlagt stort set de samme steder, som de danske skanser havde ligget, men var langt større. I tilknytning til fæstningen blev der anlagt en række bygninger, hvoraf nogle stadig er bevaret. Erik Housted fortæller om alle disse anlæg, men også om interessante personer, der var involveret i fæstningsbyggeriet. Det gælder landmåler Andersen, Bagmose ved Kær, der målte op til både danske og tyske skanser, og Peter Hansen Koch, som blev fordrevet fra Dybbøl under krigen i 1864, og siden udgav et ”spionkort” over den tyske fæstning.
 
Erik Housted har i mere end halvtreds år interesseret sig for skanserne på Dybbøl. Han er forfatter til bogen ”Skanser” om anlæggene på Dybbøl og ved Sønderborg gennem tiderne, der er fælles årbog for Historisk Samfund for Als og Sundeved og Sønderborg Slot i 2018. Erik Housted vil fortælle om, dels hvordan han har arbejdet med emnet, dels om de tyske anlæg.

Foredraget er arrangeret i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Der er gratis adgang til foredraget for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.