Det andet foredrag om Sønderjyllands søfartshistorie

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det andet foredrag om

Sønderjyllands søfartshistorie

Afdelingschef ved "Historie Haderslev" Mikkel Leth Jespersen holder foredraget med titlen

Verden ligger åben – Den sønderjyske søfart 1814-1920

 TOR 3 NOV 2022 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Foredraget er det andet af tre i foredragsrækken om Sønderjyllands søfartshistorie. Alle tre foredrag finder sted på Sønderborg Slot og arrangeres i et samarbejde mellem Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved. Foredragsrækken arrangeres i forlængelse af 2-binds værket "Sønderjysk søfarts historie", der blev udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland i 2021.

Englandskrigene havde kostet den sønderjyske søfart dyrt, og efter freden i 1814 skulle meget bygges op fra bunden igen. De forskellige sønderjyske søfartsbyer valgte nu hver deres strategi.

Flensborg satsede på rom og sukker fra de danske kolonier i Vestindien, mens de store hjemmebyggede sejlskibe fra Sønderborg og Aabenraa gik efter det stadigt mere åbne globale fragtmarked.

I anden halvdel af 1800-tallet ændrede meget sig igen, da dampskibene efterhånden udkonkurrerede sejlskibene. Foredraget trækker udviklingen helt op til genforeningen i 1920.

Petersens FlådeSkibsreder Chr. Petersens flåde i 1844

Mikkel Leth Jespersen er medforfatter til "Sønderjysk søfarts historie", hvor han netop har skrevet afsnittet om perioden mellem 1814 og 1920. Mikkel Leth Jespersen var i mange år museumsinspektør ved Museum Sønderjylland med særlig tilknytning til afdelingen i Aabenraa, der specielt dækker søfartens historie. I dag arbejder han som afdelingschef for formidling og forskning ved "Historie Haderslev".

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.

 

Det sidste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot om Sønderjyllands søfartshistorie er

TOR 24 NOV - 19.30: Fra Fragtsejlads til fritidssejlads – Sønderjysk søfart efter 1920 v/ Museumsinspektør Karsten Hermansen