Det tredje og sidste foredrag om Sønderjyllands søfartshistorie

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det tredje og sidste foredrag om

Sønderjyllands søfartshistorie

Museumsinspektør på Marstal Museum Karsten Hermansen holder foredraget med titlen

Fra fragtsejlads til fritidssejlads – Sønderjysk søfart efter 1920

 TOR 24 NOV 2022 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Foredraget er det tredje af tre i foredragsrækken om Sønderjyllands søfartshistorie. Alle tre foredrag finder sted på Sønderborg Slot og arrangeres i et samarbejde mellem Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved. Foredragsrækken arrangeres i forlængelse af 2-binds værket "Sønderjysk søfarts historie", der blev udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland i 2021.

Genforeningen i 1920 bevirkede blandt meget andet, at den danske handelsflåde blev betydeligt større.

Sønderjyllands søfartsbyer blev godt nok danske, men placeringen i grænselandet gav søfartserhvervet et særpræg i forhold til resten af landet. Det så man f.eks. i teglværksfarten på Flensborg Fjord.

Det mærkede man på sindelaget – navnlig under Anden Verdenskrig – og det oplevede man, da smør- og spritbåde dukkede op. Men det meste svandt efterhånden ind, og sønderjysk søfart forvandledes fra fragtfart til fritidssejlads.

Petersens FlådeC. Clausens Dampskibsrederi A/S's "Bjørn Clausen" i 1949 hjemhørende i Haderslev

Karsten Hermansen er medforfatter til "Sønderjysk søfarts historie", hvor han netop har skrevet afsnittet om perioden efter 1920. Han er uddannet historiker, født på Ærø, hvor han har et meget alsidigt virke - ikke bare som leder af museet i Marstal, men også som turguide på øen med en meget omfattende viden om natur og kultur og historie på Ærø. Karsten Hermansen har et omfattende forfatterskab med artikler og bøger om specielt forholdene før og nu på Ærø. Desuden virker Karsten Hermansen som billedkunstner og digter af poesi. Og som noget helt tredje virker Karsten Hermansen som organist og klokkespiller ved kirken i Marstal.

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.