Foredrag om ukrainske flygtninge

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til foredraget:

Om hjem og hjemlighed blandt ukrainske flygtninge i Danmark

Antropologen Jeanette Lykkegaard fortæller

ONS 8 NOV 2023 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Foredraget knytter sig til den aktuelle særudstilling på Sønderborg Slot Kroppen i Danmark – sjælen i Ukraine”, som bygger på Jeanette Lykkegaards forskning og interviews med en del af de ca. 40.000 ukrainske flygtninge, der opholder sig i Danmark som følge af krigen i deres land.

Jeanette Lykkegaard, der er ph.d. i antropologi og bl.a. har arbejdet blandt rensdyrnomader i Sibirien, vil ud fra sine undersøgelser belyse, hvordan det kan opleves at flygte fra sit hjemland og forsøge at skabe et hjem og et liv i et fremmed land. Vi kommer tæt på ukrainske flygtninges hverdag, deres sorger og deres forhåbninger. "Hjem er, hvor familien er", udtaler flere ukrainske flygtninge. Men familien er ikke længere geografisk samlet, da alle værnepligtige mænd stadig er i Ukraine. Foredraget giver indblik i, hvordan flygtningene plejer og vedligeholder deres nære relationer til de efterladte familiemedlemmer i forsøg på at skabe et hjem borte fra hjemmet.


Fra Ukraine til DanmarkFra Ukraine til Danmark

 Læs mere om foredraget hos Museum Sønderjylland lige her link

... og om den aktuelle særudstilling ”Kroppen i Danmark – sjælen i Ukrainelige her link

De ukrainske flygtninge i Danmark følges af et forskerhold fra Københavns Universitet i projektet DARECO (The Danish Refugee Cohort), der har udsendt sin første rapport efter en omfattende spørgeskemaundersøgelse. Læs mere om rapporten og undersøgelsesresultaterne lige her link

Københavns Stadsarkiv arbejder også med registrering og dokumentation af de ukrainske flygtninges forhold i Danmark. Læs mere om dette projekt lige her link

 

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 85,- kr. at deltage i arrangementet. Dog kun 68,- kr. for indehavere af Museum Sønderjyllands årskort.

Elevatoren på Sønderborg Slot er ude af drift indtil 26. november.
Det er kun muligt at komme op til foredraget i Riddersalen ved at bruge trapperne.