Foredrag om vikingetiden på Als og Sundeved TIR 28 NOV 23

I samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg Kreds indbyder Historisk Samfund for Als og Sundeved alle medlemmer til foredraget:

Vikingetiden på Als og Sundeved

Museumsinspektør Silke Eisenschmidt

TIR 28 NOV 2023 - 19:30

Christianskirkens sognegård

silke.eisenschmidt
 
 
Silke Eisenschmidt, der er dr. phil. i forhistorisk arkæologi og ansat som museumsinspektør ved Museum Sønderjyllands afdeling for arkæologi i Haderslev, fortæller selv om foredraget:
 
 
 "Vikingetiden (ca. 750-1050) er en overgangstid mellem forhistorie og middelalderen, hvor der sker mange forandringer, som kommer til at danne grundlag til vores samfund i dag. Fra Als og Sundeved kendes faktisk ganske mange fund fra denne periode, som skal præsenteres i foredraget og sættes i perspektiv med de historiske begivenheder.
Som eksempel for kendte fundsteder fra Als og Sundeved, som præsenteres i foredraget, skal der nævnes stormandshuset fra Vollerup, landsbyen Pythuse ved Ragebøl, brandgravpladserne i Nørreskoven, skibssætningerne fra Dyndved og Stolbro samt de rige grave fra Ketting, Kasmusmølle, Holm og Elstrup. En kort præsentation af stormandsgården Lykkegård og Brovold ved Augustenborg, begge fra tidlig middelalder, afrunder foredraget."
  Zimmermann

Mankestol fra Elstrup fra ca. 950

 

Normalt arrangerer Historisk Samfund for Als og Sundeved foredrag i samarbejde med Museum Sønderjylland, men i dette efterår er det kun blevet til et enkelt foredrag. Derfor har vi denne gang allieret os med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg Kreds, der har været med på, at vi i Historisk Samfund for Als og Sundeved måtte være medindbyder til det foredrag, kredsen allerede var ved at arrangere.

Derfor foregår arrangementet heller ikke som normalt i Riddersalen på Sønderborg Slot, med i Christianskirkens sognegård - Christiansgården - der har adressen Ringgade 102 i Sønderborg.