Foredrag om sønderjyder i Første Verdenskrig

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det tredje af forårets fire foredrag:

Sønderjyder i Første Verdenskrig

Museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland fortæller

MAN 5 FEB 2024 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

I tilknytning til den aktuelle store særudstilling på Sønderborg Slot, "Sønderjyderne og Den Store Krig" - og i forlængelse af Historisk Samfund for Als og Sundeveds flotte årbog for 2023 - arrangerer museet og foreningen i fællesskab en foredragsrække på fire foredrag i januar og februar måneder.

I foredragsrækkens tredje foredrag vil museumsinspektør René Rasmussen fortælle om Den Store Krig fra en lidt anden vinkel end den kronologiske eller den tematiske, som ellers er de mest almindelige i formidling af historierne om Første Verdenskrig. René Rasmussen vil udnytte den enorme indsigt, han gennem årtier har erhvervet om alle forhold omkring den krig, som stadig sætter sig spor i sønderjyske sammenhænge, til at belyse mange forskellige aspekter af krigens hændelser og betydninger med afsæt i den enkelte soldats helt personlige oplevelser.


Kvinder som jernbanearbejdere

Med afsæt i det omfattende kildemateriale, der lige siden krigens første dag er indsamlet og indleveret til museet på Sønderborg Slot / Museum Sønderjylland, vil René Rasmussen med oplysninger fra breve og dagbøger fortælle om kendte og ukendte episoder, som sønderjyder deltog i eller var vidne til. For de sønderjyske krigsdeltagere kan bevidne mange også uventede steder i Første Verdenskrig: De er med ikke bare på Vestfronten og på Østfronten, men også på Balkan, i Mellemøsten og i langt nede Afrika. De var på vingerne i det tyske flyvevåben, på havet i den kejserlige tyske marine – og under havoverfladen i ubådene.

Museum Sønderjyllands store web-projekt, "Den Store Krig 1914 - 1918", som René Rasmussen har været den helt dominerende bidragyder til og tovholder for, er et rigtig spændende sted at gå på opdagelse om de sønderjyske krigsdeltagere og deres oplevelser under og efter krigen.

I tilknytning til det store web-projekt, "Den Store Krig 1914 - 1918" har en gruppe frivillige påtaget sig det meget store arbejde at registrere alle de sønderjyder, der deltog i Første Verdenskrig. Det skønnes at være mellem 30.000 og 35.000 personer. Den aktuelle status er, at der nu er registreret oplysninger om godt 13.000 krigsdeltagere. De bliver registreret i en søgbar database, som der er adgang til på den stor særudstilling på Sønderborg Slot om "Sønderjyderne og Den Store Krig". Men der er også adgang frit og gratis på nettet lige her link.

 

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 85,- kr. at deltage i arrangementet.
Dog giver Museum Sønderjyllands årskort adgang for 68,- kr.

 

De sidste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot er

TOR 22 FEB: Psykiske krigsskader v/ cand. mag. i historie Kasper Nissen

Alle foredragene er klokken 19:30 i Riddersalen på Sønderborg Slot.