Billeder fra turen til Amsterdam og Bruxelles

Amsterdam2013 08

Efter den vellykkede bustur til Amsterdam og Bruxelles 19-24 AUG 13 med godt vejr, en god chauffør og en god historiefortæller påtog Ivan Skjoldager sig at lave en CD med udvalgte billeder fra turen.

De mange fotograferende deltagerne på turen sendte tilsammen ca. 1200 billeder til Ivan Skjoldager og heraf har han udvalgt ca. 300 billeder til CDen. Og herfra har Ivan Skjoldager så igen udvalgt 20 billeder til fremlæggelse på webstedet til frit gennemsyn og evt download.

Dog er billederne stærkt tilpasset til nem og hurtig visning på webstedet, så de er ikke velegnede til download og udskrivning.

Billedserien kan findes fra menupunktet "Billeder" i menuen i venstre side - eller lige her link

Folderen med beskrivelse af turen kan findes lige her link

Billeder fra sommerudflugten til Haderslev LØR 22 JUN 2013

Haderslevtur2013 27Serien giver indtryk af den vellykkede sommerudflugt LØR 22 JUN 13 til Haderslev og Årøsund. Billederne stilles til rådighed for foreningens medlemmer til gennemsyn og evt download. Dog er billederne stærkt tilpasset til nem og hurtig visning på webstedet, så de er ikke velegnede til download og udskrivning.

Fotografierne  er her på webstedet arrangeret i kronologisk orden efter optagelsestidspunktet. Det er muligt at se billederne enkeltvis eller som en fortløbende dias-serie.

Fotoserien viser glimt fra besøget på Haderslev Museum, hvor museumsinspektør Lennart Madsen viste rundt på Museum Sønderjyllands afdeling for arkæologi med besøg på magasiner, arkiver, bibliotek og værksteder. Der er også billeder fra Starup Kirke, hvor Christian Fægteborg fortalte indgående om kirkens særprægede bygningshistorie. Og endelig er der en del billeder fra den - trods gråvejret - flotte tur med hjuldamperen Helene gennem Haderslev Fjord fra Årøsund tilbage til Haderslev. Til slut er der et enkelt billede fra det korte ophold ved Slivsøen.

En af deltagerne på turen, Gitte Jakobsen fra Nybøl har lavet en meget flot fotoserie fra sommerudflugten og langt den ind på sin Facebook-profil. Der er adgang til billedserien for alle - der altså bare lige har oprettet en Facebook-profil!

Gitte Jakobsens flotte billedserie kan findes lige her link

Har du ikke allerede en Facebook-profil, kan du oprette en lige her link

Tilføjelse FRE 5 JUL:
En af deltagerne på turen, Paul Emiel Jepsen har venligst stillet sine billeder fra turen til rådighed for webstedet brugere på lige vilkår som for de oprindelige billeder. De tilføjede billeder er forsøgt placeret i kronologisk orden sammen med de oprindelige billeder. Der er derfor ikke muligt at se, hvem der har taget hvilke billeder.

Billeder fra turen til Wittenberg

På den nyligt velgennemførte bustur til Midttyskland 26 - 31 AUG blev der fotograferet ivrigt undervejs. Den ene af turlederne, Ivan Skjoldager har stillet sine billeder til rådighed for foreningens medlemmer til gennemsyn og evt download. Billederne er tilpasset til nem og hurtig visning på webstedet, så de er ikke specielt velegnede til download og udskrivning.

Busa

Der er ikke mindre end 60 fine billeder i serien, der på webstedet er arrangeret i kronologisk orden efter optagelsestidspunktet. Det er muligt at se billederne enkeltvis eller som en fortløbende dias-serie.

Serien viser glimt fra bl.a. besøget ved Frederik den Stores lystslot Sanssouci i Potsdam, fra de gamle Luther-byer Wittenberg og Torgau, fra Wartburg og Weimar. Og ved alle fotograferingerne har Ivan Skjoldager bestræbt sig på at fortælle mere om busturen end om de besøgte seværdigheder. Derfor er der ikke mange billeder uden turdeltagerne på - billeder af bygninger og andre seværdigheder kan jo findes så mange andre steder på nettet!

Billeder fra turen til Celle MAJ 2013

På forårets bustur til Celle "I Caroline Mathildes fodspor" TIR 28 MAJ til TOR 30 MAJ 2013 tog en af turens deltagere, Christian Fægteborg en lang række fotografier undervejs.

Et stort udvalg af de mange billeder er nu stillet til rådighed for foreningens medlemmer til gennemsyn og evt download. Billederne er dog tilpasset til nem og hurtig visning på webstedet og derfor ikke specielt velegnede til download og udskrivning.

celletur 59 640

Der er mere end 80 billeder i serien, der på webstedet er arrangeret i kronologisk orden efter optagelsestidspunktet. Det er muligt at se billederne enkeltvis eller som en fortløbende dias-serie.

Serien viser mange eksempler på de enestående og ofte meget særprægede gamle bygninger i Celle, Uelzen, Lüneburg og Lauenburg, og en del billeder udsøger specielle bemærkelsesværdige detaljer.

Billeder fra turen til Slesvig

Der er nu lagt en serie billeder fra sommerudflugten til Slesvig LØR 2 JUN frem til gennemsyn og evt. download. Dog er billederne tilpasset visning på webstedet, så de er ikke særligt egnede til download og udskrivning.

slesvig12 016Der er billeder fra besøget på Danevirke Museet med besigtigelser af Valdemarsmuren og rekonstruktionen af 1864-skansen. Der er også billeder fra byrundturen med besøg i domkirken med det imponerende Bordesholmer alter, med et smut omkring rådhuset med lokaler i det gamle kloster og med en tur omkring i det gamle fiskerleje, Holm.

Der er et par billeder fra besøget på A.P.Møller Skolen og afdelingsleder Klaus Plöns engagerede omvisning. Endelig er der et par billeder fra det hyggelige kaffebord på den historiske kro i Oversø og det afsluttende besøg i Oversø Kirke.

I forbindelse med fremlæggelsen af den nye billedserie er det program, der styrer webstedets billeder - Phoca Gallery - blevet opdateret. Det er længe siden, der sidst er sket en opdatering, så den nye udgave ser noget anderledes ud end den tidligere!

Desværre bevirkede opdateringen, at programmets optælling af brug af billederne, antal visninger for serierne og for de enkelte billeder, blev nulstillet, så det nu ser ud som om alle billederne lige er blevet langt frem.