Foredrag om hjemmefronten under Første Verdenskrig

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det første af forårets fire foredrag:

Hjemmefronten 1914-1918

Museumsinspektør Mariann Kristensen, Museum Sønderjylland fortæller

TIR 16 JAN 2023 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

I tilknytning til den aktuelle store særudstilling på Sønderborg Slot, "Sønderjyderne og Den Store Krig" - og i forlængelse af Historisk Samfund for Als og Sundeveds flotte årbog for 2023 - arrangerer museet og foreningen i fællesskab en foredragsrække på fire foredrag i januar og februar måneder.

I det første foredrag vil museumsinspektør Mariann Kristensen fortælle om, hvordan krigen påvirkede kvindernes dagligdag med nye arbejdsopgaver, flere ansvarsområder og funktioner oven i savnet af mænd og sønner og vanskelighederne med at skaffe mad på bordet på grund af svigtende forsyninger og konfiskering af fødevarer til soldaterne på fronten.

Kvinder som jernbanearbejdere
Infrastruktur som f.eks toglinjerne skulle holdes i gang under krigen.

Der er rigtigt mange spændende oplysninger om kvindernes roller under Første Verdenskrig på Museum Sønderjyllands fantastiske web-projekt, "Den Store Krig 1914 - 1918", hvor afsnittet om kvinderne i krigen ligger lige her link

 

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 85,- kr. at deltage i arrangementet.
Dog giver Museum Sønderjyllands årskort adgang for 68,- kr.

 

De næste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot er

ONS 31 JAN: Den sorte Dag ved Moulin v/ museumsinspektør René Rasmussen
 
MAN 5 FEB: Sønderjyder i Første Verdenskrig v/ museumsinspektør René Rasmussen
 
TOR 22 FEB: Psykiske krigsskader v/ cand. mag. i historie Kasper Nissen
 
Alle fire foredrag er klokken 19:30 i Riddersalen på Sønderborg Slot
... og nu virker elevatoren igen!