Hils på løven - som de første!

Den fælleseuropæiske „Bygningskulturens Dag“ bliver i år afviklet SØN 11 SEP.

I Flensborg markeres dagen med et omfattende program med flere arrangementer af interesse for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

istedloevenEfter 147 år vil det nemlig atter være muligt at se Istedløven på dens oprindelige plads på Den gamle Kirkegård.

I juni måned 2009 besluttede byrådet i Flensborg, at der skulle tages kontakt til de danske myndigheder for at drøfte mulighederne for føre Istedløven til Flensborg.

Efter over to års arbejde er Istedmindesmærket nu genskabt på sin oprindelige plads i Flensborg, og på bygningskulturens dag vil det for første gang blive præsenteret for offentligheden.

I dagens anledning vil arkitekt Henrik Gram fra byens fredningsafdeling vise rundt på Den gamle Kirkegård og fortælle om kirkegårdens historie og om Istedløvens omskiftelige tilværelse og om arbejdet med nu at genskabe monumentet.

Der er to rundvisninger på dansk. Hvis man vil deltage i en af disse, skal man møde op ved kapellet, som ligger ved hovedadgangen til Den gamle Kirkegård.

Rundvisningerne, som er gratis, starter Kl. 10:00 og kl. 11:30

Et andet af arrangementerne på „Bygningskulturens Dag“ i Flensborg er en rundvisning på
Marineskolen i Mürwik. Normalt er der ikke adgang til Marineskolen, men SØN 11 SEP åbnes dørene for offentligheden.

Marineskolen kunne sidste år fejre sit 100 års jubilæum efter en langvarig og meget
omfattende restaurering af hele det storslåede anlæg.

Også her tilbydes en rundvisning ved arkitekt Henrik Gram. Han vil fortælle om marineskolens opståen og udvikling og om skolens dramatiske rolle i forbindelse med afslutningen af Anden Verdenskrig.

Den dansksprogede rundvisning, som er gratis, begynder kl. 14:00. Mødestedet
er den øvre ende af den store havnetrappe.

Marineskolens parkeringsplads P6 med tilkørsel via Twedter Mark må denne dag benyttes af de besøgende.